85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Ședința solemnă consacrată absolvenților Facultății de Horticultură - Promoția-2016

Vineri 22 iulie 2016, ora 10:00, în aula H-1 la Facultatea de Horticultură a avut loc Ședința solemnă consacrată absolvenților Facultății de Horticultură - Promoția-2016. La ședință au participat Dl Vasile LUCA – viceminicstru al Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova, Dl Gheorghe CIMPOIEȘ – Rector al UASM, academician, prof. univ., corpul profesoral al facultății.

În luările de cuvânt Dl Decan Gheorghe Nicolaescu a menționat: 
- În acest an au absolvit Facultatea de Horticultură 188 tineri specialiști, din care 127 ciclul 1 – licență și 61 ciclul 2 – master, la cele mai faimoase și tradiționale specialități. În acest an au devenit tinere profesioniste 36 absolvente (sau 19,15 %) cîte 12 pentru fiecare formă și nivel de studii.
- Putem menționa cu siguranță, că studenții, cu cele mai mari note pe parcursul studiilor, dar și ceilalți, astăzi absolvenți, vor demonstra și la producere rezultate remarcabile, ne mîndrim să menționăm următorii studenți: 
> Horticultură – Subbotin Evgheni – 9,37; Bădărău Iurie – 9,26; Micolenco Dionisie – 9,22; Russu Nadejda – 9,30; 
> Viticultură și vinificație - Neculiseanu Vasile – 9,14; Burdeniuc Inga – 8,75; Ilieş Silvia – 8,66; Costin Olga – 8,46; 
> Silvicultură şi grădini publice - Gorea Vasile – 9,62; Morgun Daniela – 9,21; Rotari Andrei – 9,07; Chicu Oleg - 9,01; Neburac Larisa – 8,69; Vasilciuc Serghei – 8,40 ; 
> Protecţia plantelor - Ştefan Olesea – 9,71; Panfili Dorin – 9,56; Novac Alexandru – 9,52; Avornic Tatiana – 9,50; Robu Dumitru – 9,24; Cureatnic Cristian – 9,17; 
 
dar și masteranzii: 
> Ştiinţe horticole – Begal Iurie – 9,36; Goncearuc Serghei – 9,39; Haustov Evghenii – 9,39; Roşca Andrei – 9,46; Russu Eduard – 9,50; Ştefan Andrei – 9,07; 
> Siguranţa alimentelor de origine vegetală - Jaloba Rodica – 9,50; Timofti Alisa – 8,81; 
> Managementul ecosistemelor forestiere - Luţişina Aliona - 9,68; Nistor Igor – 9,68; Cuţitaru Doina – 9,57; Mogîlda Anatolii – 9,50; 
> Protecţia integrată a agroecosistemelor - Chihai Marina – 9,71; Oboroceanu Nicolae – 9,71; Tofan (Ciobanu) Tamara – 9,68; Boşneac Saveli – 9,61; Cerchez-Balţatu Semion – 9,29; Nistreanu Adrian – 9,00; Efros Ion – 9,00; 
> Protecţia integrată a plantelor - Braguţa Artur - 9,88; Scutaru Gheorghe - 9,83; Gamureac Petru - 9,71; Stroiu Maria – 9,63; Arman Ion – 9,58; Zgurean Alexandru – 9,46; Creţu Sergiu – 9,42; Tabarcea Stela – 9,29; 
Și Totuși, Este îmbucurător faptul că unii absolvenți, care au creat dinastii de specialiști, urmează să dezvolte businessul de familie, pe urmele părinților, iar alții și-au întemeiat propria afacere în domeniu, cu aplicarea în practică a cunoștințelor și aptitudinilor obținute în timpul studiilor la universitate, dar și în timpul stagiilor de practică și a programelor de mobilitate peste hotare.
DlVasile LUCA – viceminicstru al Agriculturii și Industriei Alimentare al Republicii Moldova, a menționat, că este copleșit de emoții, cu toate că a absolvit altă instituție, dar tot în domeniul vitivinicol. A felicitat absolvenții, le-a urat succes pe acest făgaș profesional. 
Dl Gheorghe CIMPOIEȘ – Rector al UASM, academician, prof. univ. în mesajul de felicitare adresat absolmenților promoției 2016, a menționat și i-a îndemnat să ducă cu cinste onoarea universității și facultății pe care au absolvit-o, una dintre cele mai vechi instituții de învățământ superior din Moldova, instituție cu tradiții etc., să nu uite de unde au pornit, și să revină din cînd în cînd, să mai vadă cu ce se ocupă facultatea, ce realizări au obținut, și în măsură să contribuie la ameliorare. A recomandat absolvenților de la ciclul I - licență să continuie studiile la ciclul II - master, iar celor de la master... la doctorat.
Dl Valrian Balan – prof. univ. catedra de pomicultură, Decan al facultății pe parcursul anilor 2003-2014, a menționat, că 4-5 ani în urmă la înmatriculare au fost mai mulți studenți, iar la final au ajuns cei mai demni și mai tari, a urat succes și realizări frumoase în continuare pe tărîm personal și profesional.
Dl Iachim GUMENIUC – șef catedra Silvicultură și grădini publice, conf. univ. a urat succes și i-a îndemnat să continuie studiile să nu să se oprească doar la cunoștințele acumulate în facultate, să apeleze permanent la consultații, colaborare etc.
Dra Olesea ȘTEFAN – absolventă învățământ cu frecvență sp. Protecția plantelor a adus mulțumiri corpului profesoral și a felicitat colegii, și a afirmat cu certitudine că vor duce cu demnitate făclia Universității Agrare de Stat din Moldova. 
Dl Gheorghe SCUTARU – absolvent master Protecția integrată a plantelor, a menționat că după o perioadă de 19 ani de la absolvirea facultății, dorința de a studia a reînviat, din aceste considerente a continuat stidiile la ciclul II - Master, a adus mulțumiri corpului profesoral și a felicitat colegii.
 
Galeria foto ÎN CURÂND

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda