85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Azi studenţi, mâine specialişti de valoare

Anul universitar la facultatea de Horticultură pentru cei peste 100 studenţi ai anului 1 licenţă (F şi FR) şi master, a început cu şedinţa solemnă la 1 septembrie 2016, care s-a desfăşurat în aula H-1. La şedinţa festivă au participat Mihail Suvac - Şef Direcţia - politici de producţie şi reglementări de calitate a produselor vegetale, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a Republicii Moldova, dosctor în ştiinţe agricole; Şefii catedrelor de profil, corpul didactic, administratoarea căminului facultăţii ş.a.

Şedinţa a început cu onorarea Imnului de Stat al Republicii Moldova.
În adresarea către studenţii anului 1, Decanul facultăţii conf. univ. Gheorghe Nicolaescu a felicitat studenţii cu alegerea celor mai faimoase şi tradiţionale specialităţi pentru poporul moldav - Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor. A menţionat că în acest an la facultate sunt înmaticulaţi 3 studenţi străini, cetăţeni ai altor state - 1 la sp. Horticultura (licenţă) din China, 1 la sp. Evaluarea ecosistemelor viticole pentru producţia vitivinicolă cu denumire de origine (Master) din China, 1 la sp. Managementul ecosistemelor forestiere (Master) din România.
Dl. Mihail Suvac a menţionat că este şi Dlui absolvent a acestei renumite facultati, iar cu cîteva decenii în urmă a avut şi domnia sa aceleaşi emoţii la începutul studiilor la facultate. Şi este mîndru că a făcut aici şi nu în altă parte studii, şi permanent este dorit de a reveni in incinta facultaţii. A adresat felicitări şi succese studenţilor anului 1.
Cuvinte de felicitare şi succese au fost adresate de către Liviu Vacarciuc, şef catedra Viticultură şi vinificaţie, conf. univ. - în numele catedrelor de profil de la facultate; Valerian Balan, prof. univ. catedra Pomicultură - în numele corpului didactic de la facultate; Alexei Bivol, conf. univ. - în numele curatorilor grupelor anului 1; Victor Lîsenco, preşedinte SAS a UASM, student anul 3 sp. Silvicultură şi grădini publice - în numele comunităţii studenţilor UASM; Tatiana Ciolacu, studentî anul 1 sp. Silvicultură şi grădini publice- în numele studenţilor anului 1 Licenţă, şi Fei Wang (China), - în numele studenţilor anului 1 Master (sala a rămas uimită despre adresarea în limba română). 
 
Şedinţa a fost săltată de melodii interpretate de către Mihaela Cecan şi Victor Lîsenco, studenţi, anul 3 sp. Silvicultură şi grădini publice, şi Lai Qingxiang, student anul 1 sp. Horticultură, care a interpretat la chitară o piesă în limba chineză, despre familie, sat, zborul păsărilor, care este asemănat cu zborul copiilor de lângă părinţi...
 
A urmat înmânarea atributelor studenţeşti - carnetul de student şi carnetul de note. Acestea au fost înmânate de către Dl. Mihail Suvac - Şef Direcţia - politici de producţie şi reglementări de calitate a produselor vegetale, Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare a Republicii Moldova, dosctor în ştiinţe agricole.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda