85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Componenţa nominală a Comitetului de asigurare a calităţii învăţământului la facultatea de Horticultură

Specialitatea 612.1 Protecţia plantelor

 1. Batco Mihail –preşedinte, doctor în agricultură, conf. cercetător, sef de laborator „Tehnologii ecologice”, Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM tel. 0-22-770485 /  779641
 2. Nicolaescu Gheorghe – vice-preşedinte – Decanul facultăţii de Horticultură, doctor, conferentiar universitar, tel. 0-22-312301 / 0-22-432205.              
 3. Danilov Nicolae –– vice-administrator Centrul de Stat pentru Atestarea şi Omologarea Produselor de Uz Fitosanitar şi a Fertilizanţilortel 0-22-636414; 0-79955714
 4. Osipov Veaceslav – secretar - tel: 21–41-10 serv. 21–41–15 direct. 0691-397-48 mob.  
 5. Cernauţan Nicanor – Directorul Întreprinderii de Stat. Centrul de Carantină, Identificare, Expertize de Arbitraj şi Dezinfectare a Producţiei, tel.28-44-05 serv.; 0691-782-93 mob.

Specialitatea 615.1 Horticultură

 1. Suvac Mihail – preşedinte - şef al Direcţiei politici de producere şi reglementări de calitate a produselor vegetale al  MAIA tel. 21-15-75 serv.; 0796-08-887 mob.
 2. Nicolaescu Gheorghe – vice-preşedinte – Decanul facultăţii de Horticultură, doctor, conferentiar universitar, tel. 0-22-312301 / 0-22-432205.              
 3. Bucarciuc Victor – secretar, Cercetător principal, Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare, dr. h., tel. 79-39-48 serv.; 796-99255 mob.
 4. Gaberi Gheorghe – Preşedinte APESM, 0795-801-49 mob.
 5. Chilianu Ion – Directorul general al SRL „Codru-ST”, tel. 21-22-39 serv., 0691-28-054 mob.

Specialitatea 616.1 – Silvicultură şi grădini publice

 1. Botnari Fiodor – preşedinte – Vice-director general al Agenţiei „Moldsilva”, tel. 277-959 serv.
 2. Nicolaescu Gheorghe – vice-preşedinte – Decanul facultăţii de Horticultură, doctor, conferentiar universitar, tel. 0-22-312301 / 0-22-432205.              
 3. Ciobanu Anatolie – secretar – Preşedintele Federaţiei Sindicatelor din Silvicultură „SINDSILVA”, tel. 277-941 serv. 0691-22-786 mob.
 4. Galupa Dumitru – Director ICAS, Chişinău. Tel. 928957.
 5. Coşeru Chiril – Director Întreprinderii pentru Silvicultură Călăraşi. Tel 0697 333 88

Specialitatea 617.1 – Viticultură şi vinificaţie

  1. Cebotari Valerii - preşedinte – Şeful secţiei viticultură al MAIA, 0690-183-42 mob.
  2. Nicolaescu Gheorghe – vice-preşedinte – Decanul facultăţii de Horticultură, doctor, conferentiar universitar, tel. 0-22-312301 / 0-22-432205.              
  3. Vutcarău Vasile – Conducător SRL Elvitis-com, s. Sireţ, r. Străşeni
  4. Lungu Cornelia – secretar -  inginer-tehnolog, SA Dionysos-Mereni, 68206809 mob.
  5. Cojoc Dorel – Director adjunct SA Cricova, tel. 44-40-35 ant. 604-000; 0690-36- 800 mob.

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda