"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Personalul catedrei

Numele , Prenumele

Gradul  şi  titlul  ştiinţific

Disciplinele predate

Lista lucrărilor publicate

Date de contact

SERBIN  Vladimir

Dr., hab. În  tehn., conf., univ., şef cat.

1.Maşini Agricole

2. Bazele teoretice ale maşinilor  agricole.

3. Bazele testării şi certificării tehnicii agricole

4. Conducerea tezelor de doctorat

Lista publicațiilor științifice

022 432330

E-mail

BUMACOV Vasile

Dr., hab. În  tehn., prof., univ

1. Bazele ştiinţifice ale proiectării maşinilor şi tehnologiilor mecanizate în  agricultură

2.Elaborarea şi proiectarea tehnologiilor mecanizate şi utilajului în fitotehnie

3. Conducerea tezelor de masterat

Lista publicațiilor științifice

POBEDINSCHI  Victor

Dr., hab. În  tehn., prof., univ

1.Prelucrarea primară a produselor agricole

2. Maşini şi instalaţii în idustria biotehnologică

3. Metode şi echipamente de cercetare a biocombustibililor

Lista publicațiilor științifice

022 432330

E-mail

SALAUR Vasile

Dr., În  tehn., conf., univ

1. Maşini  Agricole

2. Bazele proiectării  şi modelării  proceselor tehnologici

3. Bazele teoretice ale maşinilor agricole

Lista publicațiilor științifice

022 432330

E-mail

SCLEAR Petru

Dr., În  tehn., conf., univ

1.Mecanizarea sectorului zootehnic

2. Proiectarea liniilor tehnologice  în zootehnie

3. Tehnologii avansate în producţia agricolă

Lista publicațiilor științifice

022 432330

E-mail

GADIBIDI Mihail

Dr., În  tehn., lector super., univ.

1. Mecanizarea lucrărilor silvice

2. Exploatarea utilajului agricol

3. Maşini Agricole

4. Prelucrarea primară a produselor agricole

5. Proiectarea liniilor tehnologice  în zootehnie

Lista publicațiilor științifice

022 432330

E-mail

LÎSÎI Radu

Dr., În  tehn., lector super., univ.

1.Bazele proiectării  şi modelării  proceselor tehnologici

2. Conducerea tezelor de licenţă  şi masterat

Lista publicațiilor ştiințifice

TOPAL Gheorghe

lector super., univ.

1.Exploatarea utilajului agricol

2. Maşini Agricole     

Lista publicațiilor științifice

022 432330

E-mail

NAZAR Boris

Lector univ.

1.Maşini Agricole

2. Mecanizarea sectorului zootehnic

3. Mecanizarea proceselor tehnologici în zootehnie

4. Maşini şi instalaţii în idustria biotehnologică 

Lista publicațiilor științifice

022 432330

E-mail

BEJAN Marcel

Lector univ.

1.Proiectarea liniilor tehnologice  în zootehnie

2. Mecanizarea sectorului zootehnic

3. Mecanizarea proceselor tehnologici în zootehnie

4. Tehnologia prelucrării produselor agricole

5. Tehnologii şi utilaj pentru depozitarea şi transportarea produselor uşor alterabile

6. Malini şi instalaţii  zootehnice

Lista publicațiilor științifice

022 432330

E-mail

VOIŢEHOVICI Vladimir

Dr., În  tehn., conf., univ, maistu didactic

022 432330

BESPALOVA Liudmila

Laborant superior

022 432330

COLOTENCO Liubovi

Laborant superior

022 432330


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda