"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Scurt istoric al catedrei

Catedra  „Mecanizarea Agriculturii”  în tradiţii şi excelenţă

Disciplina „Mecanice elementare şi raţionale” se predă  în Universitatea  Agrară de Stat din Moldova  din anul 1933 în cadrul  facultăţii de Agronomie.

În anul 1950 prin hotărîrea Consiliului de Miniştri al URSS în cadrul Institutului Agricol M.V. FRUNZE  din Chişinău  se  infiinţează  Facultatea de  mecanizare  a  agriculturii, singura facultate care  pe acele timpuri a pornit pregătea  cadrelor  inginereşti pentru agricultură în Republică.

În acelaşi an  sa format  prima catedră „Mecanizarea  Agriculturii”  fondatorul căreia  a fost  doctor habilitat în agricultură, profesor universitar A. Kerdivarenko.

În anul 1951 această subdiviziune îşi schimbă denumirea  la  „Tractoare, Automobile şi Maşini Agricole”  avînd ca şef  pe doctor în tehnică, conferenţiar universitar  N. Maslov.

În anul 1952 catedra se divuzează  în două catedre  catedra „Tractoare şi Automobile” şi „Maşini Agricole”  care este condusă de doctor în tehnică, conferenţiar universitar  N. Maslov pînă în anul 1954.

Între anii 1955 - 1957 catedra „Maşini Agricole” este condusă de  şef interimar  doctor habilitat în agricultură, profesor universitar A. Kerdivarenko.

Între anii 1958 – 1959  catedra se află  sub conducerea  doctorukui în ştiinţe agricole , conferenţiar universitar  S.Gorelîşev.

Între anii 1959 – 1965  catedra este condusă de  doctor hfbilitet în tehnică, profesor universitar  A. Semenov  sub coducerea căruia  se activizează lucrul ştiinţific  a colaboratorilor . Sub conducerea  profesorului A. Semenov  în perioada dată sunt susţinute 8 teze de doctor în tehnică şi o teză de doctor habilitat. Concomitent cu activitatea ştiinţifică  se porneşte  lucrul metodico-didactic şi editorial.

În anii 1965 - 1981 catedra este condusă de  doctor în tehnică, conferenţiar universitar V. Şamota.   Perioada dată se caracterizează  prin  activitatea ştiinţifică a colabratorilor,  sunt  susţinute 2 teze de doctor  şi  editate peste 15 de  îndrumare metodice.

Între anii 1982 – 1992   catedra este condusă de  doctor în tehnică, conferenţiar universitar  V. Leveneţ. Perioada dată se caracterizează prin continuarea tradiţiilor întemeiate de profesorul universitar A. Semenov  cum în plan ştiinţifi aşa şi în plan metodico-didactic, se porneşte implementarea în producţie a rezultatelor  cercetărilor ştiinţifici a colaboratorilor catedrei. În perioada dată se susţin 4 teze de doctor şi 2 teze de doctor habilitat în tehnică, se elaborează şi se editează  peste 30 de indrumare metodice, se editează  3 monografii.

Între anii 1993 – 1998  catedra se află sub conducerea doctorului habilitat în tehnică, profesorului univesitar V. Bumacov (actualmente Ministrul Agriculturi şi Industriei Alimentare ai Republicii Moldova).

În perioada dată porneşte colaborarea  cu instituţiile de învăţămînt  din Romînia, Rusia, Ukraina,  Belorusia şi instituţiile de cercetare, lucrul asupra contractelor .  Se activizează lucrul editorial  a colaboratorilor, se susţin 2 teze de doctor în tehnică.

Începînd cu anul  1998 catedra  funcţionează  sub conducerea doctorului habilitat în tehnică, conferenţiarului universitar  V. Serbin. Din anul 2010 catedra pregăteşte prin masterat specialişţi la specializarea „Agroingineria”  În cadrul catedrei funcţionează doctorantura la specialitatea   ştiinţifică 255 .01  „Tehnologii şi mijloace tehnice pentru agricultură şi dezvoltarea rurală” În anul 2013 în cadrul catedrei a fost susţinută teza de doctor în tehnică de către  lectorul universitar M. Gadibadi.

Pe parcurs în cadrul catedrei şi-au desfăşurat activitatea  profesori, conferenţiarii, lectorii superiori   şi asistenţi universitari în rezultatul muncii cărora  sa acumulat o experienţă  preţioasă  şi sau rezolvat o serie de probleme impuse de prodicţie  lăsînd amprentele sale in istoria catedrei:

Profesorii universitari:

Kerdivarenko A.,  Semenov A., Lukaşevici P., Lacusta I., Parsadanean A., Pobedinschi V., Bronfman L., Bumacov V..

Conferenţiarii universitari:

Maslon N., Suhov F., Gorelîşev S.,  Pahomov V., Serbulov A., Poplavko A., Cheloglu Iu., Vasilenko P., Ceaikovskii B., Gaina A., Şamota V., Ţucanov Iu., Leveneţ V., Vedraşco I.,  Zachutschii S.,  Moiseenko Gh., Mogoreanu V., Covali L., Melnic Iu., Gorobeţ V.,  Gudalin V.,  Pinciuc A., Voiţehovici V..

Lectorii superiori universitari:

Lupu T., Beleanskaia A., Pletosu Gh.,  Fornea L.,  Chisiliova L.,  Topal Gh..

Lectori universitari:

Ciudak S., Kolesnikov A..

In perioada respectivă de către colaboratorii catedrei au fost susţinute 5 (cinci) teze de doctor habilitat în tehnică; 19 (nouăsprezece) teze de doctor în tehnică.

La momentrul actual în cadrul catedrei activează:

3 (trei) dr.hab.în tehnică, profesori universitari; Bumacov Vasile.; Pobedinschi Victor, conferenţiar universitar  Serbin Vladimir.

5 (cinci) dr. În tehnică, conferenţiari universitari; Sc lear Petru, Voiţehovici Vladimir, Salaur Vasile , lecrori superiori universitari Lîsîi Radu, Gadibadi Mihail. 

1 (unu) lector superior univesitar  Topal  Gheorghe. 2 (doi) lectori univesitari Nazar Boris, care finalizează intocmirea tezei de doctor, Bejan Marcel.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda