85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Disciplina Specialitatea Învăţământ cu frecvenţa de zi Învăţământ cu frecvenţă redusă
Ciclul I (licenţă)
Maşini  Agricole 528.1. Mecanizarea agriculturii pdflogo   
Bazele teoretice ale Maşinilor Agricole 528.1 Mecanizarea agriculturii pdflogo   
Bazele modelării proceselor tehnologice şi PUA 528.1. Mecanizarea agriculturii    
Mec. Proceselor Tehnologice în Zootehnie 524.2.Electrificarea  agriculturi pdflogo   
Tehnologii şi utilaj de PTPUA 524.3. Tehnologia transportului auto    
Mecanizarea sectorului zootehnic 528.1. Mecanizarea agriculturii pdflogo   
Proiectarea liniilor tehnologice  în zootehnie 528.1. Mecanizarea agriculturii pdflogo   
Exploatarea utilajului agricol 528.1. Mecanizarea agriculturii pdflogo   
Tehnologii de prelucrare a produselor agricole 524.2.Electrificarea  agriculturiii    
Prelucrarea primară a producţiei agricole 528.1. Mecanizarea agriculturii  pdflogo  
Maşini agricole 613.1 Agronomia    
Maşini agricole 611.1 Selecţia şi genetica    
Maşini agricole 615.1 Horticultura    
Maşini agricole 617.1 Viticultura şi vinificaţia    
Maşini agricole 612.1 Protecţia plantelor    
Maşini şi instalaţii zootehnice 614.1 Zootehnia    
Maşini şi instalaţii în industria biotehnologică 618.1 Biotehnologii    
Mecanizarea sectorului zootehnic 641.1 Medicina veterinară    
Mecanizarea lucrărilor silvice 616.1 Silvicultura şi grădini publice    
Ciclul II (Masterat)
Bazele certificării şi testării tehnicii agricole 52.1  AGROINGINERIA  
Bazele ştiinţifice ale proiectării ma-şinilor şi tehnologiilor mecanizate în agricultură  52.1  AGROINGINERIA  
Bazele teoretice ale tehnologiilor şi utilajului pentru procesarea şi păstrarea producţiei agricole 52.1  AGROINGINERIA  
Teorii şi tehnologii de management al deşeurilor agricole 52.1  AGROINGINERIA  
Conducerea calităţii în ingineria agrară 52.1  AGROINGINERIA  

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda