85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Personalul catedrei

Numele, prenumele

Grad ştiinţific

Titlul științifico-didactic

Disciplinele predate

Lista publicațiilor științifice

Date de contact

(tel., e-mail)

MALAI Leonid doctor în tehnică Conferențiar universitar
 1. Organe de maşini
 2. Organe de maşini şi sisteme de transport
 3. Maşini de ridicat şi transportat

Lista

publicațiilor

 științifice

022 432364

E-mail
VOLCONOVICI Liviu doctor habilitat în tehnică profesor universitar

Ciclul I

 1. Surse regenerabile de energie
 2. Bazele teoriei circuitelor electrice
 3. Acţionări  electrice automatizate*

Ciclul II

 1. Managementul proiectelor energetice
Lista publicațiilor științifice

022 312258

E-mail

ERHAN Fiodor

doctor habilitat în tehnică

profesor universitar

 Ciclul I

 1. Bazele teoretice ale electrotehnicii
 2. Bazele teoriei circuitelor electrice
 3. Acţionări  electrice automatizate*
 4. Fiabilitatea sistemelor energetice şi documente normative
 5. Bazele acţionărilor electrice

 Ciclul II

 1. Fiabilitatea de alimentare în electrotehnologii

Lista publicațiilor științifice

022 432- 306

E-mail

CEREMPEI

Valerian

 

dr. hab.,

Conferențiar universitar

 1. Desen tehnic
 2. Rezistența materialelor
 3. Mecanica aplicativă

Lista publicațiilor științifice

 022 432364

E-mail

 

MELNIC Iurie doctor în tehnică Conferențiar universitar
 1. Desen tehnic
 2. Geometrie descriptivă
 3. Bazele cercetării ştiinţifice
Lista publicațiilor științifice

022 432364

E-mail

POPESCUL

Angela
doctor în pedagogie Conferențiar universitar

Ciclul I

 1. Geometrie descriptivă  şi
 2. grafie inginerească
 3. Geometrie descriptivă  şi desen tehnic
 4. Desen tehnic
 5. Geometrie descriptivă
 6. Reprezentări geometrice

Ciclul II

 1. Metodologia şi etica cercetării
Lista publicațiilor științifice

022 432364

E-mail
STIOPCA Oleg doctor în tehnică conferențiar universitar

Ciclul I

 1. Electrotehnologii agricole
 2. Încălzirea electrică

Ciclul II

 1. Electrotehnologii speciale
 2. Electrotehnologii în agricultură
Lista publicațiilor științifice

022 432 -306

E-mail

DOBREA Victor

doctor în tehnică

conferențiar universitar

 Ciclul I

 1. Maşini electrice
 2. Maşini electrice în curent alternativ*
 3. Electrotehnică şi bazele electronicii

 Ciclul II

 1. Evaluarea impactului de mediu

Lista publicațiilor științifice

022 432 -306

E-mail

POPESCU Victor

doctor în tehnică

conferențiar universitar

Ciclul I

 1. Sisteme de reglare 
 2. automată
 3. Mijloace tehnice ale automatizării
 4. Electrotehnică şi bazele electronicii
 5. Automatizarea proceselor tehnologice în sistemul agrar
 6. Electrificarea rurală şi rezedenţială

Ciclul II

 1. Soluţii moderne de producere a energiei

Lista publicațiilor științifice

022 432 -306

E-mail

CERNEI Mihail

doctor în tehnică

Conferențiar universitar

Ciclul I

 1. Alimentarea cu energie electrică
 2. Exploatarea şi repararea utilajului electric.

Ciclul II

 1. Managementul calităţii produselor electrotehnice

Lista publicațiilor științifice

022 432 -306

E-mail

GUŢU Aurel doctor în tehnică Conferențiar universitar
 1. Surse regenerabile de energie
Lista publicațiilor științifice

022432306

E-mail

VOLCONOVICI

Augustin
doctor în tehnică lector universitar
 1. Surse regenerabile de energie
 2. Proiectarea sistemelor electrice
Lista publicațiilor științifice

022432306

E-mail
CREŢU Victor doctor în tehnică lector universitar

Ciclul II

 1. Automatizarea proceselor tehnologice în agricultură
Lista publicațiilor științifice

022432306

E-mail
 VALUŢA Iacob  -  Lector super. universitar
 1.  Organe de maşini
 2. Mecanica teoretică
 3. Maşini de ridicat şi transportat
 Lista publicațiilor științifice  

022 432364

E-mail
 ROTARI  Viorel    Lector universitar
 1.  Tehnologia montării utilajului electric
 2. Alimentarea cu energie electrică
 3. Iluminatul şi iradierea electrică
 4. Electrificarea rurală şi rezedenţială
 Lista publicațiilor științifice 022 432- 306

E-mail

GOROBEŢ
Rodion
 -  Lector universitar
 1.  Mecanica teoretică
 2. Teoria mecanismelor și mașinilor
 3. Mecanica aplicativă
 Lista publicațiilor științifice  

022 432364

E-mail
VOINESCU  Dinu - Lector superior universitar
 1. Metrologie şi măsurări electrice
 2. Materiale electrotehnice
 3. Bazele teoretice ale electrotehnicii
 4. Bazele acţionărilor electrice
Lista publicațiilor științifice

022 432 -306

E-mail

BANTAŞ Roman - Lector universitar
 1. Electrotehnologii agricole
 2. Exploatarea şi repararea utilajului electric
 3. Încălzirea electrică
 4. Electrotehnică şi bazele electronicii
Lista publicațiilor științifice

022 432-306

E-mail

CUŞNIR Mihail - Lector  universitar
 1. Proiectarea asistată de calculator
Lista publicațiilor științifice

022 312280

E-mail

COLIN   Vitalie

-

Lector  universitar

 1. Microprocesoare

Lista publicațiilor științifice

022 432- 306

E-mail

CUŞNIR Natalia - Lector  universitar
 1. Proiectarea asistată de calculator
Lista publicațiilor științifice

022 312280

E-mail


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda