"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Scurt istoric al catedrei

 În octombrie 2018 în procesul de restructurare a facultăţii „Inginerie Agrară şi Transport Auto are loc comasarea catedrelor de: „ Electrificarea şi automatizarea agriculturii„ şi „Mecanica şi bazele proiectării” sub denumirea de Electrificarea agriculturii şi bazele proiectării, şef al catedrei este desemnat conf.univ. inter. L. Malai.

Catedra Mecanica şi bazele proiectării face parte din structura Facultătii de Ingineria Agrară şi Transport Auto, care a fost organizată în 2008 în baza catedrei “Rezistenţa materialelor şi bazele proiectării”, fondată în 1952.

În 1959 în cadrul facultăţii de mecanizare a agriculturii a Universităţii Agrare de Stat din Moldova este fondată şi catedra “Electrificarea şi automatizarea agriculturii”, primul şef de catedră al căreia este numit dr. ş. t. conf. univ.  N. Astafiev.

Mai apoi în anul 1960, este fondată specialitatea “Electrificarea şi automatizarea agriculturii”. Din rândurile studenţilor specialităţii de mecanizare a agriculturii, la anul II, sunt formate  2 grupe de studenţi în număr de 50 persoane la specialitatea respectivă. Prima promoţie a  absolvit Universitatea Agrară de Stat din Moldova în anul 1964 cu un contingent din 41 de absolvenţi. Următoarea promoţie a specialiştilor în domeniul electrificării agriculturii, în cadrul Universităţii Agrare, a fost în anul 1994 – peste 30 ani. În perioada 1964 –1989  specialitatea “Electrificarea agriculturii” s-a  aflat cadrul facultăţii de Energetică la Universitatea  Tehnica a Moldovei.

În 1963, în cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova este fondată şi facultatea “Electrificarea agriculturii” în frunte cu decanul facultăţii, concomitent şi şef de catedră, c.ş.t. conf. N. Astafiev, facultate care a fost dizolvată în anul 1964 odată cu transferarea specialităţii şi catedrei “Electrificarea agriculturii” în Institutul politehnic din Chişinău, astăzi - Universitatea Tehnică a Moldovei.

  1. Specialitatea “Electrificarea agriculturii” este transferată în Universitatea Agrară de Stat din Moldova. În acelaşi an, la specialitatea dată au fost înmatriculaţi 30 studenţi.
  2. Catedra “Electrificarea agriculturii” din Universitatea Tehnică a Moldovei este transferată în Universitatea Agrară de Stat din Moldova.

În Universitatea Agrară de Stat, denumirea catedrei a fost schimbată în “ Electrificarea şi automatizarea agriculturii”, având în continuare ca şefi ai catedrei : dr., conf. univ. N. Covalenco, dr., conf. univ. V. Spânu, dr., conf. univ. Gh. Bejenari, dr. hab., prof. univ. L. Volcnovici.

În martie 2008 în procesul de restructurare a facultăţii „Inginerie Agrară şi Transport Auto„ se petrece comasarea catedrelor „ Electrificarea agriculturii„ şi „ Electrotehnică„ şef al catedrei este desemnat dr. hab.,prof.univ. Erhan F.

În anul 2010 în postura respectivă este ales prin concurs dr.hab., prof.univ. Erhan F.  Pe parcurs în cadrul catedrei şi-au desfăşurat activitatea profesori, conferenţiarii, lectorii şi asistenţi universitari, rezultatul muncii cărora au lăsat amprentele sale in istoria catedrei:

Misiunea de bază a catedrei este pregătirea specialiştilor cu studii universitare la specialităţile: Mecanizarea agriculturii, Ingineria şi tehnologia transportului auto, Electrificarea agriculturii, Ingineria mediului, Cadastru şi organizarea teritoriului, Silvicultură şi grădini publice,

Catedra dispune de 5 laboratoare, 8 săli de proiectare, 2 săli de calculatoare şi 2 birouri de

creaţie tehnică, asigurate cu computere moderne şi programe pentru proiectarea asistată de calculator.

Activităţile didactice desfăşurate de membrii catedrei oferă studenţilor o pregătire de înalta calitate fiind susţinută de dotări hardware si software de ultima generaţie.

Activitatea ştiinţifică se desfăşoară în domeniul elaborării şi implementării machetelor (standurilor), maşinilor şi metodelor de calcul şi de încercări ale pieselor noi şi recondiţionate cu diverse acoperiri, precum şi în direcţia optimizării tehnologiilor de executare a acestora.

 

La catedră au fost pregătite şi susţinute 6 teze de doctor habilitat şi 39 de doctor în ştiinţe, elaborate 6 monografii, peste 500 lucrări ştiinţifice şi metodice, obţinute cca. 50 de brevete de invenţie.

Catedra întreţine relaţii de colaborare ştiinţifico-didactică cu instituţii de învăţămînt universitar atît din ţară cît şi de peste hotare cum sunt: Rusia, Ucraina, Bielarus, Letonia, Estonia, România, precum şi cu colegiile agricole din republică.

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda