"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

 

Disciplina

Specialitatea

Învăţământ cu frecvenţă

Învăţământ cu frecvenţă redusă

Ciclul I (licenţă)

Geometria discrptivă

0716.4 – Ingineria agrară

 pdflogo  pdflogo

0716.1 – Ingineria transportului auto

 pdflogo  pdflogo

0713.5 – Electrificarea agriculturii

 pdflogo  pdflogo

Desen tehnic

0716.4 – Ingineria agrară

 pdflogo  pdflogo

0716.1 – Ingineria transportului auto

 pdflogo  pdflogo

0713.5 – Electrificarea agriculturii

 pdflogo  pdflogo

Mecanica teoretică

0716.4 – Ingineria agrară

 pdflogo  pdflogo

0716.1 – Ingineria transportului auto

 pdflogo  pdflogo

Mecanica aplicată

0713.5 – Electrificarea agriculturii

 pdflogo  pdflogo

Teoria Maşinilor şi Mecanismelor

0716.4 – Ingineria agrară

 pdflogo  pdflogo

0716.1 – Ingineria transportului auto

 pdflogo  pdflogo

Proiectarea Asistată de Calculator

0716.4 – Ingineria agrară

 pdflogo  pdflogo

0716.1 – Ingineria transportului auto

 pdflogo  pdflogo

0713.5 – Electrificarea agriculturii

pdflogo  pdflogo

Organe de maşini

0716.4 – Ingineria agrară

 pdflogo  pdflogo

0716.1 – Ingineria transportului auto

 pdflogo  pdflogo

Rezistenţa materialelor

0716.4 – Ingineria agrară

 pdflogo  pdflogo

0716.1 – Ingineria transportului auto

 pdflogo  pdflogo

Maşini de ridicat şi transportat

528.1 Mecanizarea agriculturii

 pdflogo  pdflogo

527.1 – Ingineria şi tehnologia transportului auto

 pdflogo  pdflogo

Organe de maşini şi sisteme de transportat

524.2 – Electrificarea agriculturii

 pdflogo  pdflogo

Bazele cercetării ştiinţifice

0716.4 – Ingineria agrară

 pdflogo  pdflogo

0716.1 – Ingineria transportului auto

 pdflogo  pdflogo

0713.5 – Electrificarea agriculturii

 pdflogo  pdflogo

Geometria descriptivă şi Desen tehnic

616.1 – Sivicultură şi grădini publice

 pdflogo  pdflogo

Mecanica şi rezistenţa  materialelor

616.1 – Sivicultură şi grădini publice

 pdflogo  pdflogo

Geometria descriptivă şi Grafica inginerească

583.1 – Ingineria mediului

   

Bazele teoretice ale electrotehnicii

0713.5.Electrificarea  agriculturii

 pdflogo  pdflogo

Electrotehnică şi bazele electronicii

0716.4 – Ingineria agrară

   

Electrotehnică şi bazele electronicii

0716.1 – Ingineria transportului auto

   

Electrotehnică şi sisteme electronice

583.1 Ingineria mediului

   

Bazele teoriei circuitelor electrice

0713.5.Electrificarea  agriculturii

 pdflogo  pdflogo

Metrologie şi măsurări electrice

0713.5.Electrificarea  agriculturi

 pdflogo  pdflogo

Standardizarea și controlul calității

0713.5.Electrificarea  agriculturii

 pdflogo  

Maşini electrice

0713.5.Electrificarea  agriculturii

 pdflogo  pdflogo

Tehnologia montării utilajului electric

0713.5.Electrificarea  agriculturii

 pdflogo  pdflogo

Tehnologia montării sistemelor de automatizare

0713.5.Electrificarea  agriculturii

 pdflogo  pdflogo

Materiale electrotehnice

0713.5.2.Electrificarea  agriculturii

 pdflogo  pdflogo

Maşini electrice în curent alternativ*

0713.5.Electrificarea  agriculturii

 pdflogo  pdflogo

Bazele acţionărilor electrice

524.2.Electrificarea  agriculturii

 pdflogo  pdflogo

Practica didactica I

0713.5.Electrificarea  agriculturii

 pdflogo  

Iluminatul şi iradierea electrică

524.2.Electrificarea  agriculturii

 pdflogo  pdflogo

Sisteme de reglare automată

524.2.Electrificarea  agriculturii

 pdflogo  pdflogo

Acţionări  electrice automatizate*

524.2.Electrificarea  agriculturii

 pdflogo  pdflogo

Încălzirea electrică

524.2.Electrificarea  agriculturii

 pdflogo  pdflogo

Mijloace tehnice ale automatizării

524.2.Electrificarea  agriculturii

 pdflogo  pdflogo

Protecţia prin relee a sistemelor electrice

524.2.Electrificarea  agriculturii

 pdflogo  

Surse regenerabile de energie

524.2.Electrificarea  agriculturii

 pdflogo  pdflogo

Microprocesoare

524.2.Electrificarea  agriculturii

 pdflogo  pdflogo

Electronică de putere

524.2.Electrificarea  agriculturii

 pdflogo  pdflogo

Electrotehnologii

524.2.Electrificarea  agriculturii

 pdflogo  pdflogo

Electrotehnologii agricole

524.2.Electrificarea  agriculturii

 pdflogo  pdflogo

Alimentarea cu energie electrică

524.2.Electrificarea  agriculturii

 pdflogo  pdflogo

Automatizarea proceselor tehnologice în sistemul agrar

524.2.Electrificarea  agriculturii

 pdflogo  pdflogo

Automatizarea proceselor tehnologice în zootehnie

524.2.Electrificarea  agriculturii

 pdflogo  pdflogo

Electrificarea rurală şi rezedenţială

524.1 Mecanizarea agriculturii

   

Proiectarea sistemelor electrice

524.2.Electrificarea  agriculturii

 pdflogo  pdflogo

Fiabilitatea sistemelor energetice  şi documente normative

524.2.Electrificarea  agriculturii

 pdflogo  

Exploatarea şi reparaţia utilajului electrici

524.2.Electrificarea  agriculturii

 pdflogo  pdflogo

Fiabilitatea reţelelor electrice

524.2.Electrificarea  agriculturii

 pdflogo  pdflogo

Fiabilitatea sistemelor de distribuţie

524.2.Electrificarea  agriculturii

 pdflogo  pdflogo

Practica didactica II

524.2.Electrificarea  agriculturii

 pdflogo  

Ciclul II (master)

Metodologia şi etica cercetărilor ştiinţifice

      

Hidromelioraţie.

 pdflogo  

Evaluarea şi managementul imobilului.

 pdflogo  

Sisteme şi tehnologii avansate în Ingineria Transport Auto.

 pdflogo  

Tehnologii şi mijloace tehnice pentru obţinerea bioenergie

 pdflogo  

Electrotehnologii în mediul rural

 pdflogo  

Agroinginerie

 pdflogo  

Mentenanţa şi fiabilitatea autovehiculelor

 pdflogo  

Proiectarea şi analiza sistemelor mecanice avansate în Ingineria Transportului Auto

Sisteme şi tehnologii avansate în Ingineria Transport Auto.

 pdflogo  

Soluţii moderne de producere a energiei

52.Electrotehnologii în mediul rural

 pdflogo  

Fiabilitatea de alimentare în electrotehnologii

52.Electrotehnologii în mediul rural

 pdflogo  

Electrotehnologii în agricultură

52.Electrotehnologii în mediul rural

 pdflogo  

Modele şi softuri de simulare ale  electrotehnologiilor  în agricultură

52.Electrotehnologii în mediul rural

 pdflogo  

Automatizarea proceselor tehnologice în agricultură

52.Electrotehnologii în mediul rural

 pdflogo  

Electrotehnologii speciale

52.Electrotehnologii în mediul rural

 pdflogo  

Evaluarea impactului de mediu

52.Electrotehnologii în mediul rural

 pdflogo  

Managementul proiectelor energetice

52.Electrotehnologii în mediul rural

 pdflogo  

Managementul calităţii produselor electrotehnice

52.Electrotehnologii în mediul rural

 pdflogo  

Stagiul de practică

52.Electrotehnologii în mediul rural

 pdflogo  

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda