"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Scurt istoric al catedrei

A fost înfiinţată în anul 1952. Pe parcursul anilor în fruntea catedrei s-au aflat: conferenţiarii universitari Alicper Aliev (1952-1959), Alexandru Safronov (1959-1978), Ion Duşevschi (1978-1984), Eugen Ţîmbalist (1984-2000). Din anul 2001 catedra este condusă de conferenţiarul universitar Dumitru Novorojdin.

   Catedra este responsabilă de specialitatea  “Ingineria şi Tehnologia Transportului Auto”.

   La etapa actuală catedra asigură cursurile: Autovehicule, Termotehnică, Bazele Teoretice a Automobilelor, Materiale de Exploatare pentru Autovehicule, Securitatea Activităţii Vitale, Organizarea Traficului de Mărfuri şi Călători, Management şi Audit în Siguranţa Traficului Rutier, Drumuri Auto ş.a.

   Catedra a pregătit 76 doctori în ştiinţe tehnice şi 8 doctori habilitaţi. Investigaţiile ştiinţifice s-au materializat în 5 monografii, 13 manuale şi peste 50 de îndrumări metodice pentru proiecte de an,de licenţă, stagii de practică ş. a.

  Colaboratorii catedrei îşi aduc aportul la pregătirea specialiştilor licenţiaţi şi masteranzilor în domeniul Ingineriei Transportului Auto, pregătesc conducători auto de categoriile B, C, D şi tractorişti mecanici - categoria H.

   În laboratoarele catedrei se efectuează anlize de calitate a parametrilor fizico-chimici şi de exploatare ale materialelor petroliere (motorină, benzină, ulei) şi biocarburanţilor.

    Direcţiile ştiinţifice principale:

-  Îmbunătăţirea proceselor de asistenţă tehnică a autovehiculelor;

-Perspectivele utilizării combustibililor alternativi pentru alimentarea motoarelor autovehiculelor;

-  Perfecţionarea sistemului de organizare şi de siguranţă a circulaţiei rutiere.

    În baza rezultatelor obţinute s-au editat peste 650 lucrări ştiinţifice, recomandări şi propuneri în optimizarea indicilor de performanţă în domeniile ştiinţifice prezentate.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda