85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Disciplina

Specialitatea

Învăţămînt de zi

Învăţămînt fără

frecvenţă

Ciclu I (licenţă)

Materiale de exploatare

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

Chimatologia    

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

528.1 Mecanizarea agriculturii

 

 

pdflogo

 

pdflogo

pdflogo

Combustibili şi lubrifianţi

528.1 Mecanizarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

Automobile

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

Autovehicule

528.1 Mecanizarea agriculturii

pdflogo

 

Autovehicule şi chimatologia   

524.2 Electrificarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

Legislaţia rutieră şi vamală

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

Acţionări hidropneumatice

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

528.1 Mecanizarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

Hidraulica

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

 

528.1 Mecanizarea agriculturii

   

Termotehnica

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

528.1 Mecanizarea agriculturii

pdflogo

 

524.2 Electrificarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

Bazele termodinamicii şi maşini termice

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

 

528.1 Mecanizarea agriculturii

pdflogo

 

Motoare cu ardere internă

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

528.1 Mecanizarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

Bazele teoretice ale automobilelor

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

Bazele teoretice ale autovehiculelor

528.1 Mecanizarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

Exploatarea automobilelor

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

Practica didactică

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

 

Echipament electric şi electronic al automobilelor

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

 

Ingineria sistemelor automate

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

 

Practica de producţie

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

 

Securitatea activităţii vitale în autotransport

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

528.1 Mecanizarea agriculturii

pdflogo

 

524.2 Electrificarea agriculturii

pdflogo

 

Normarea tehnică în transporturi auto

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

Tehnici şi echipamente pentru diagnosticarea automobilelor

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

 

Siguranţa circulaţiei rutiere

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

 

Sisteme de standardizare şi omologare a automobilelor

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

 

Standardizarea şi managementul calităţii în transport auto

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

 

Utilizarea sistemelor computerizate în transportul auto

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

 

Diagnosticarea automobilelor

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

Proiectarea tehnologică a întreprinderilor auto

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

 

Organizarea traficului de mărfuri şi călători

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

Trafic şi securitatea rutieră

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

 

Drumuri auto

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

Sisteme automate de control

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

 

Practică de licenţă

527.1 Ingineria și tehnologia transportului auto

pdflogo

 

Ciclu II (master)

Disciplina

Specialitatea

Învăţămît de zi

Tendinţe actuale şi de perspectivă în construcţia de automobile

Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria  automobilelor.

 

Materiale biodegradabile, lubrifianţi şi combustibili ecologici pentru automobile.

Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria  automobilelor

 

Transportul şi mediul socio-economic natural

Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria  automobilelor

 

Norme şi tehnice de siguranţă a traficului rutier şi audit.

Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria  automobilelor

 

Expertize şi diagnoze tehnice în ingineria automobilelor.

Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria  automobilelor

 

Managementul calităţii în inginerie şi omologarea transportului auto

Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria  automobilelor

 

Logistica integrală în traficul de mărfuri şi călători.

Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria  automobilelor

 

Tehnici avansate în diagnosticarea computerizată a automobilelor.

Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria  automobilelor

 

Teorii şi tehnici avansate în ingineria automobilelor (motoare, propulsoare şi transmisii ).

Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria  automobilelor

 

Activitate de cercetare practică în ingineria transportului auto.

Sisteme şi tehnologii avansate în ingineria  automobilelor

 

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda