"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Scurt istoric al catedrei

A fost reorganizată în anul 2008 pe baza catedrei „Reparaţii de maşini şi tehnologia materialelor”. Catedra „Reparaţii de maşini şi tehnologia materialelor”.s-a constituit în 1990 pe baza comasării catedrelor „Reparaţii de maşini” şi „Tehnologia materialelor”. Catedra „Tehnologia materialelor” a fost înfiinţată în anul 1951 în fruntea catedrei s-au aflat conferenţiarii universitari Iu. Chiloglu (1951-1954), Ar. Moseak (1954-1970), Vl. Palcik (1970-1981), N. Niţa (1981-1990). Pe parcursul anilor la catedră au activat Vl. Palicik, N. Niţa, I. Verhoveţki, L. Şor, S. Zacutschii, O. Derid, Vl. Bobrov, V. Pidunov, V. Leonov, Vl. Sidorov, Ev. Antoseak, Gr. Marian, V. Gorobeţ, D. Croitoru, V. Cerempei, St. Stoianov, An. Istrati etc.

Catedra „Reparaţii de maşini” a fost fondată în 1959, timp de 31 ani a fost condusă de profesorul universitar Iu. Petrov, doctor habilitat în tehnică, academician al AŞM, Om Emerit. Catedra s-a constituit din specialişti care anterior activase la alte catedre V. Kosov, B. Temrin, V. Gologan, Il. Koleasko, M. Stratulat, V. Palicik, N. Niţa, N. Corneiciuc,. Eu. Pleşca, C. Paraşciuk, L. Safronov, I. Duşevski, P. Fiodorovici, A. Cernenco, Ev. Şleahovoi, P. Hmelleov, M. Cighir, V. Stoianov, F. Ianioglo,  etc.

Catedra „Reparaţii de maşini şi tehnologia materialelor” pe parcursul anilor a fost condusă N. Niţa (1990-1992), Gr. Marian (1992-2001), Vl. Sidorov (2001-2008). După redenumirea catedrei RM şi TM (2008) în catedra „Mentenanţa maşinilor şi ingineria materialelor” în fruntea catedrei s-au aflat Vl. Sidorov (2008-2010), Vl. Gorobeţ (2010-2013), Din mai 2013 catedra este condusă de conf. univ. V. Ţapu. Actualmente la catedră activează: prof. univ. Gr. Marian, conf. univ. V. Ţapu, Vl. Gorobeţ, N. Corneiciuc, Vl. Sidorov, lect. sup. univ. S. Sclifos, N. Daraduda, lect. univ. A. Gudîma, Al. Muntean, asis. univ. Al. Banari. La catedră pe perioada anilor au activat An. Gaina, L. Malai, S. Cicica, I. Severin, A. Celac ş.a.

La etapa actuală catedra asigură cursurile la ciclul: Atelierul mecanic, Studiul materialelor, Tehnologia materialelor, Interschimbabilitate, standardizare şi metrologie, Maşini-unelte şi prelucrări mecanice, Tehnologii şi sisteme de fabricare a pieselor automobilelor, Exploatarea tehnică a parcului de maşini şi tractoare, Reparaţii de maşini, Reparaţii de automobile, Tehnologii de recondiţionare a pieselor utilajului agricol, Mentenanţa corectivă a utilajului agricol, Tehnologii de recondiţionare a pieselor automobilelor,  Tehnici şi echipamente pentru reparaţia automobilelor, Tehnologii de renovare a autoturismelor, Tribologie şi fiabilitate, Fiabilitatea sistemelor mecanice, Fiabilitatea în mentenanţa autovehiculelor, Fiabilitatea automobilelor ș.a.

La ciclul 2 la specializarea „Fiabilitatea şi mentenanţa autovehiculelor” sunt asigurate disciplinele: Bazele teoretice ale mentenanţei autovehiculelor, Conducerea calităţii în inginerie, Teorii şi tehnici avansate în mentenanţa autovehiculelor; la specializarea „Agroinginerie” disciplinele: Teorii şi tehnologii de management al deşeurilor agricole, Bazele teoretice ale mentenanţei utilajului agricol, Conducerea calităţii în ingineria agrară, Tehnici avansate în mentenanţa utilajului agricol; la specializarea “Tehnologii și mijloace tehnice pentru obținerea bioenergiei”: Sisteme de conversie a energiei regenerabile, Managementul biomasei agrosilvice pentru scopuri energetice, Echipament tehnologic de gestionare a biomasei,

La catedră a funcţionat un proiect instituţional „Perfecționarea sistemului de gestionare a deşeurilor şi produselor secundare din agricultură pentru obţinerea energiei termice” cu numărul de înregistrare 648 INST din 12 .01.2011, Codul proiectului 11.817.06.07A,în perioada de realizare 01. 01. 2011 până la 01. 01. 2015, la care activat colaboratorii catedrei prof. univ. Gr. Marian, conf. univ. Gorobeţ V., lect. univ. Muntean A., Gudîma A., asis. univ. Banari A.

De la 01. 01. 2015 la catedra îşi realizează activitatea un alt proiect instituţional „Dezvoltarea capacităţii de sporire a calităţii biocombustibililor solizi în acord cu practicile de dezvoltare a securităţii energetice şi agriculturii durabile” perioada de realizare a proiectului 01. 01. 2015 – 31. 12. 2018, cu suma anuală de finanţare a proiectului depăşeşte 100 mii lei. , la care activează colaboratorii catedrei prof. univ. Gr. Marian – conducător de proiect , conf. univ. Gorobeţ V., lect. univ. Muntean A., Gudîma A., asis. univ. Banari A. 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda