85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Disciplina

Specialitatea

Învățământ de zi

Învățământ cu frecvență redusă

Ciclul I (licență)

Atelierul mecanic

716.4 Inginerie agrară

pdflogo

pdflogo

713.5 Electrificarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

716.1 Ingineria transportului auto

pdflogo

pdflogo

Studiul materialelor

716.4 Inginerie agrară

pdflogo

pdflogo

713.5 Electrificarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

716.1 Ingineria transportului auto

pdflogo

pdflogo

Tehnologia materialelor

716.4 Inginerie agrară

pdflogo 

pdflogo

713.5 Electrificarea agriculturii

 pdflogo

pdflogo

716.1 Ingineria transportului auto

pdflogo 

pdflogo

Interschimbabilitate, standardizare și metrologie

716.4 Inginerie agrară

pdflogo

pdflogo

716.1 Ingineria transportului auto

pdflogo

pdflogo

Mașini – unelte și prelucrări mecanice

716.4 Inginerie agrară

pdflogo

pdflogo

716.1 Ingineria transportului auto

pdflogo

pdflogo

Reparații de mașini

716.4 Inginerie agrară

pdflogo

pdflogo

Reparații de automobile

716.1 Ingineria transportului auto

pdflogo

pdflogo

Tehnologii de recondiționare a pieselor utilajului agricol

716.4 Inginerie agrară

pdflogo

pdflogo

Tehnologii de recondiţionare a pieselor automobilelor

716.1 Ingineria transportului auto

pdflogo

pdflogo

Tribologie și fiabilitate

716.4 Inginerie agrară

pdflogo

pdflogo

Fiabilitatea automobilelor

716.1 Ingineria transportului auto

pdflogo

pdflogo

Toleranţe şi controlul calităţii 716.4 Inginerie agrară pdflogo pdflogo
Toleranţe şi ajustaje 716.1 Ingineria transportului auto pdflogo  pdflogo 
Tehnologii şi sisteme de fabricare a pieselor maşinilor agricole 716.4 Inginerie agrară pdflogo  pdflogo 
Tehnologii şi sisteme de fabricare a pieselor automobilelor 716.1 Ingineria transportului auto  pdflogo  pdflogo
Mentenanţa corectivă a utilajului agricole 716.4 Inginerie agrară  pdflogo  pdflogo
Tehnici şi echipamente pentru reparaţia automobilelor 716.1 Ingineria transportului auto  pdflogo  pdflogo
Fiabilitatea sistemelor mecanice 716.4 Inginerie agrară  pdflogo  pdflogo
Fiabilitatea în mentenanţa autovehiculelor 716.1 Ingineria transportului auto  pdflogo  pdflogo

Ciclul II (master)

Disciplina

Specializarea

Învățământ de zi

Teorii și tehnologii de management al deșeurilor agricole

Agroinginerie

Curriculum


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda