"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Relații externe

Din țară

Colaboratorii catedre întrețin colaborări în domeniu științific și metodic cu colegii de la alte instituții de cercetare și superioare de învățământ din R. Moldova ca de exemplu, Institutul de Fizică Aplicată al AȘM, Catedra Maşini şi Sisteme de Producţie (UTM).

De peste hotare

Catedra are încheiate 7 acorduri de colaborare: în luna mai 2017 a fost încheiat un acord de colaborare între Universitatea Agrară de Stat din Moldova și Universitatea Politehnică din Timișoara, la fel și între catedra Mentenanța Mașinilor și Ingineria Materialelor și Departamentul Tehnologia Construcțiilot de mașini, ai Facultății de Mecanică UPT.cu Departamentul Știința şi Ingineria Materialelor ai Facultăţii Ingineria Materialelor şi a Mediului în anul 2015 ai Universităţii Tehnice din Cluj-Napoca, România; Departamentul Organe de Maşini şi grafică în anul 2011 ai Universităţii Dunărea de Jos, or. Galaţi, România; cu Departamentul Tehnologia Materialelor în anul 2013 ai Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” or. Iaşi, România; cu Facultatea Agriculturii Tropicilor ai Universităţii de Ştiinţe ale Naturii din Praga, Cehia în anul 2012; Catedra Exploatarea şi Întreţinerea Tehnică a Maşinilor ai Universităţii Naţionale Agricole or. Dubleani, regiunea Liov Ucraina în anul 2014; Catedra de Proiectare Asistată de Calculator și Tehnologia Materialelor ai Universităţii Tehnice din or. Luţk, Ucraina în anul 2014.

Colaboratorii catedrei anual participă la simpozioane și conferințe internaționale în cadrul acestor departamente (catedre), dar și la alte manifestări științifice organizate de instituții de cercetări și universitare de peste hotare.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda