85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Disciplinele ţinute la catedră şi curriculum–urile

Disciplina

Specialitatea

Învăţământ de zi

Învăţământ cu frecvenţă redusă

Ciclul I (licenţă)

Geometria discriptivă

528.1 – Mecanizarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

527.1 – Ingineria şi tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

524.2 – Electrificarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

Desen tehnic

528.1 – Mecanizarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

527.1 – Ingineria şi tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

524.2 – Electrificarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

Mecanica teoretică

528.1 – Mecanizarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

527.1 – Ingineria şi tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

Mecanica aplicată

524.2 – Electrificarea agriculturii

pdflogo

Teoria Maşinilor şi Mecanismelor

528.1 – Mecanizarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

527.1 – Ingineria şi tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

Bazele Proiectării Asistate de Calculator

528.1 – Mecanizarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

527.1 – Ingineria şi tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

Organe de maşini

528.1 – Mecanizarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

527.1 – Ingineria şi tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

524.2 – Electrificarea agriculturii pdflogo pdflogo

Rezistenţa materialelor

528.1 Mecanizarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

527.1 – Ingineria şi tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

Maşini de ridicat şi transportat

528.1 Mecanizarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

527.1 – Ingineria şi tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

Organe de maşini şi sisteme de transportat

524.2 – Electrificarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

Proiectarea dispozitivelor în ingineria agrară 528.1 – Mecanizarea agriculturii pdflogo pdflogo
527.1 – Ingineria şi tehnologia transportului auto pdflogo pdflogo
Bazele proiectării asistate de calculator a sistemelor mecanice 528.1 – Mecanizarea agriculturii pdflogo pdflogo
527.1 – Ingineria şi tehnologia transportului auto pdflogo pdflogo

Bazele cercetării ştiinţifice

528.1 – Mecanizarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

527.1 – Ingineria şi tehnologia transportului auto

pdflogo

pdflogo

524.2 – Electrificarea agriculturii

pdflogo

pdflogo

Geometria descriptivă şi Desen tehnic

616.1 – Sivicultură şi grădini publice

pdflogo

 

Mecanica şi rezistenţa  materialelor

617.1 – Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Mecanica şi rezistenţa  materialelor

616.1 – Sivicultură şi grădini publice

pdflogo

pdflogo

Geometria descriptivă şi Grafica inginerească

583.1 – Ingineria mediului

pdflogo

pdflogo

Ciclul II (master)

Metodologia şi etica cercetărilor ştiinţifice

Hidromelioraţie.

pdflogo

-

Evaluarea şi managementul imobilului.

pdflogo

-

Sisteme şi tehnologii avansate în Ingineria Transport Auto.

pdflogo

-

Tehnologii şi mijloace tehnice pentru obţinerea bioenergie

pdflogo

-

Electrotehnologii în mediul rural

pdflogo

-

Agroinginerie pdflogo  
Mentenanţa şi fiabilitatea autovehiculelor pdflogo  

Proiectarea şi analiza sistemelor mecanice avansate în Ingineria Transportului Auto

Sisteme şi tehnologii avansate în Ingineria Transport Auto.

pdflogo


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda