85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Personalul catedrei

Numele, prenumele

Grad ştiinţific

Titlul ştiinţifico-didactic

Disciplinele predate

Lista publicaţiilor ştiinţifice

 Date de contact (tel., e-mail)

POPOVICI Mihail

 doctor în medicina veterinară

conferenţiar univesitar

1.   Obstetrică şi ginecologie veterinară

2. Terapia în bolile obstetricale şi         ginecologice

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432308

E-mail

DONICA Gheorghe

doctor în medicină veterinară

conferenţiar universitar

1. Chirurgie specială

2. Ortopedie veterinară

3. Terapia în bolile chirurgicale şi  oftalmogie veterinară

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022312199

E-mail

BALAN Ion

doctor habilitat în biologie

conferenţiar universitar

1. Chirurgie generală

2. Ortopedie

3. Terapia în bolile chirurgicale şi oftalmogie veterinară

Lista publicaţiilor ştiinţifice

069124702

E-mail

MOLDOVANOV Maria

doctor în biologie

conferenţiar universitar

1. Propedeutică chirurgicală

2. Chirurgie operatoare

Lista publicaţiilor ştiinţifice

022432308

E-mail

СOCIU Valeriu doctor în medicină veterinară conferenţiar universitar interimar      

MOROZ Mihail

 -

lector universitar

1. Chirurgie operatoare

2. Chirurgie generală

3. Terapia în bolile  chirurgicale şi stomatologie veterinară

Lista publicaţiilor ştiinţifice

E-mail

CHIOSA Andrei   - lector universitar      
GURDIŞ Viorica  - lector universitar      
VOINIŢCHI Eugeniu  - lector universitar      
MALANCEA Nicolae  - asist. universitar, cumul      
HANGAN Corneliu dr. conf. universitar, cumul      

NARTEA Victor

doctor în medicină veterinară

conf. universitar, cumul

1.Biohehnologii în reproducţia animalelor

Lista publicaţiilor ştiinţifice

079700455

E-mail

ROŞCA Nicolae dr. conf. universitar, cumul      
COREŢCHI Ianoş dr. lect. universitar, cumul      
ROTARU Ana - lect. universitar, cumul      


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda