85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Scurt istoric al catedrei

CATEDRA CLINICI I

Catedra Clinici I a fost fondată în luna mai 2016 prin comasarea catedrelor de ”Terapie„ ”Obstetrică şi Chirurgie. În prezent catedra Clinici I este condusă de dr. conf. univ. S Balanescu. La catedră activează: dr. hab,  prof. univ. D. Holban, dr. hab., conf. univ. I. Balan, conf. univ. S Balanescu, M. Popovici, V. Cociu, M. Moldovanov, V. Nartea, C. Hangan, Gh. Donica, lectori univ. A. Chiosa, V. Gurdi,  E. Voinițchi, D. Ocrain. Medici Veterinari E. Ceban, A. Russu, laborant superior S. Peradze, laboranți I. Popa, doctoranzii I. Roșca, Tatiana Manastîrlă, Daria Caraidalî.

 

CATEDRA DE TERAPIE     

Fondată în 1978

Şefi de  catedră: dr. hab. în medicină veterinară, prof. univ. D. Holban (1978 – 1999), dr. med. vet., conf. univ.S. Balanescu (1999 – 2017).

În diferiţi ani la catedră au activat: dr. hab. prof. univ. V. Lutan., dr. hab.  prof. univ. B. Parii., dr. hab.prof. univ., Iu. Zabudschii., dr. hab. prof. univ. Şt. Ţurcanu., dr. hab. prof. univ. M. Bodrug., conf.univ. I. Tărîţă, Gh. G. Donica., V. Gafencu, lector. univ. M. Holban, P. Şatohin, V. Lesnic, A. Caisîn, Gh. Pistol. La catedră au mai activat dr. M. Grozman, lab. super. Irina. Budovschi, Rozalia Tesler, Valentina Mihailovscaia, Olga Balanescu, Valentina Ceban, Olga Rață, Olesea Guțu. În diferiţi ani la catedră au activat şi au fost titularii următoarelor discipline:

 1. Holban ( semiologie, patologie medicală, boli nutriţie şi metabolism, bolile tineretului ); I. Tărâţă ( semiologie ); G. Iacub ( toxicologie veterinară, plante medicinale, semiologie, patologie medicală ); B. Parii ( farmacologie ); V. Lutan ( fiziopatologie ); S. Balanescu ( patologie medicală, boli de nutriție și metabolosm, biochimie clinică); M. Bodrug ( plante medicinale ), , V. Cociu (patologie medicală, fiziopatologie)

La catedră au mai ţinut cursuri: dr. prof. univ. C. Stătescu., dr., prof. univ. D. Curcă.,  dr., prof. univ. Constantin (Bucureşti): S. Ghergariu (Cluj - Napoca); N. Hagiu, O. Popescu, Runceanu L., Greceanu (Iaşi); V. M. Danilevschi, V Cecan (Academia Veterinară Moscova); I.M.Carputi (Vitebsк, Belarusi); academician V.P.Urban ( Sankt-Petersburg, Rusia); prof.univ. Gh. Volcov, A. Leonov ( Moscova, Institutul de cercetare în medicină veterinară ); A.A. Cobâş ( Troiţk, Rusia ); academician F. Furdui (A.Ş.Moldova).                

Pe parcursul anilor 2000-2016 în cadrul catedrei au activat: prof. univ. D. Holban., conf. univ. S. Balanescu., conf. univ. G. Iacub., lectorii superiori V. Cociu, A. Chiosa, Viorica Gurdiş, lect. univ. E. Voiniţchi. Prin cumul conf. univ. C. Hangan, O. Chihai., lector univ. Diana Zaiţeva, lab. sup. Olga Raţă, lab. Olesea Guţu, doctoranzi Ana Macari, Eugenia Leliuhina.

Catedra asigură predarea următoarelor discipline: Patologie medicală, Boli de nutriție şi metabolism, Toxicologie, Semiologie, Farmacologie, Fiziopatologie, Marketingul  produselor farmaceutice, Terapia în boli interne, Terapia în intoxicaţii şi boli iatrogene, Biochimia clinică. Titularii disciplinelor studiate la catedră ( 2000-2012 ):  prof. univ. D. Holban ( farmacologie generală şi farmacologie specială, terapia în boli interne ); conf. univ. S. Balanescu  ( patologia medicală I, patologia medicală II, biochimie clinică, terapia în boli interne ); conf. univ. G. Iacub ( toxicologie veterinară, terapia în intoxicaţii şi boli iatrogene );  lectorii superiori V. Cociu ( patologie medicală I, patologie medicală II, fiziopatologie generală, fiziopatologie specială ); A. Chiosa ( semiologie generală, semiologie specială );  Viorica Gurdiş ( farmacologie generală, farmacologie specială, marketing farmaceutic ); conf. univ. C. Hangan ( fizioptaologie generală, fiziopatologie specială ). 

Direcţia ştiinţifică a catedrei este orientată spre elaborarea şi perfecţionarea utilizării de noi produse veterinare pentru diagnosticul, profilaxia şi tratamentul bolilor gastro – intestinale de nutriţie şi metabolism. Antioxidante şi Probiotice.

  În baza  rezultatelor cercetării ştiinţifice au fost pregătite:

5 teze de  doctor  habilitat şi 9 teze de doctor.

Teze de doctor habilitat:

 1. Holban Dumitru (1985)
 2. Parii Boris (1995)
 3. Lutan Vasile (1996)
 4. Zabudschii Iurie (1997)
 5. Ţurcan Ştefan (1996)

Teze doctor:

 1. Ţurcan S. P.(1997)
 2. Balanescu S.D.(1988)
 3. Scripnic Vitali (1987)
 4. Satohin Pavel (1992)
 5. Кhaled Aliкudah (1991)
 6. Canute Maкai (1992)
 7. Fauzi Gamali (1993)
 8. Cociu Valeriu (2015)
 9. Rotaru Ana (2016)

Actualmente la catedră se pregătesc 1 teză de doctor habilitat şi 5 teze de doctor în ştiinţe.

În ultimii 5 ani au fost  susţinute  81  teze de licenţă/master  ( 2007 – 9; 2008 – 25; 2009 – 11; 2010 – 12; 2011 – 12; 2012 – 12). 2013-17.

 Au fost elaborate, omologate, patentate şi implementate produsele farmaceutice:

Ergofor, Umbilicen, Timocen, Coriocen, Iodogel, Unguent antitricofitic, Meteol.

Au fost obţinute 30 patente şi brevete de invenţii produsele Umbilicen,Coriocen, au fost patentate şi recent se folosesc pe larg în piaţa farmaceutică din Rusia, Ucraina.

Au fost editate: 575 de lucrări ştiinţifice, 29 indicaţii metodice, 3 manuale, un vademecum medical veterinar, 6 ghiduri pentru deţinătorii de animale  etc.

Au fost elaborate 50 de „Trusă diagnostică” destinate medicilor şefi – terapeuţi din cadrul servicilor veterinar de stat din raioanele Republicii (1981), ( autori: prof.univ. D. Holban, conf.univ. S. Balanescu ).

Catedra Obstetrică şi Chirurgie a fost înființată în anul 1980. La începutul activităţii sale catedra a fost condusă de către vestitul chirurg veterinar, lucrătorul emerit al şcolii superioare din Republica Moldova, profesorul universitar P. Herţen. În perioada 1990-2006 în fruntea catedrei s-a aflat conferenţiarul universitar A. Budanţev, iar din anul 2006 şef al catedrei este M. Popovici. Cursul de obstetrică a fost ţinut de laureatul Premiului de Stat din Republica Moldova, conferenţiarul universitar B. Şevcenco, care a activat în cadrul instituţiei şi apoi a catedrei noastre peste 25 de ani. În diferite perioade la catedră au acivat conferenţiarii universitari L. Condarev, V. Orişcovici, Iulia Iacubovscaia, asistenţii L. Dumbrava, L. Bondari. Corpul didactic al catedrei a fost constituit din un doctor habilitat, 4 doctori în ştiinţe – conferenţiari universitari şi un asistent universitar, care asigură predarea cursurilor la 9 disciplini: Propedeutica chirurgicală şi Chirurgia operatoare (M. Moldovanov, M. Moroz), Chirurgia generală (I. Balan) şi Chirurgia specială (Gh. Donica, M. Moroz), Biotehnologii în reproducţia animalelor (V. Nartea), Obstetrică şi ginecologie veterinară (M. Popovici), Ortopedie veterinară (Gh. Donica, I. Balan), Terapia în boli obstetricale (M. Popovici), Chirurgicale şi Oftalmologie veterinară (Gh. Donica).

Direcţiile prioritare de cercetare ştiinţifică la catedra sunt: profilaxia şi tratamentul traumatismului de nutriţie; modernizarea procedeelor de crioconservare a resurselor genetice; perfecţionarea metodelor de combaterea infertilităţii şi bolilor glandei mamare la bovine.

Investigaţiile ştiinţifice, efectuate de colaboratorii catedrei, s-au materializat în 8 monografii (2 avându-l ca autor pe profesorul universitar P. Herţen, 1 pe conferenţiarul universitar B. Şevcenco şi 4 – pe doctorul habilitat I. Balan), 4 manuale (autori Gh. Donica, Maria Moldovanov, M. Popovici) şi peste 500 lucrări ştiinţifice.

Din 2013 până în 2015 un colaborator al catedrei a participat la proiectul european trilateral „Centrul tranfrontalier de susţinere a dezvoltării asistate a zootehniei”


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Orarul sunetelor

orarul sunete

pauză de 5 min. între orele perechii și de 15 min între perechi

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda