"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

IMG 20210811 172128

 Admiterea-online 2021 - http://student.uasm.md/admiterea/online/

Comisia de admitere: 0 22 432590, 0 22 312237, 067705602

Comisia de admitere continuă

primirea actelor pentru obțiunea cu finanțare bugetară la următoarele specialități, Ciclul I.

Comisia de Admitere continuă primirea actelor pentru obțiunile în bază de contract zi și frecvență redusă la toate specialitățile Ciclul I și specializările Ciclul II

Participarea studenților UASM la Hackathon-ul internațional SMART

  În perioada 2-3 septembrie 2021, studenții UASM au participat la Hackathon-ul internațional SMART, promovat în cadrul proiectului 585620-EPP-1-2017-1- EL-EPPKA2-CBHE-JP Fostering university-enterprise...
Organizarea stagiului de practică în cadrul UCIP IFAD

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) mulțumește tuturor studenților, masteranzilor și absolvenților care au manifestat interesul și s-au conectat la sesiunea de informare și...
Sesiune de informare a studenţilor, masteranzilor și absolvenților Universității Agrare de Stat din Moldova

  Pe data de 09 Septembrie 2021 va avea loc sesiunea de informare a studenţilor, masteranzilor și absolvenților Universității Agrare de Stat din Moldova, Facultatea Cadastru și Drept, domeniile Ingineria...
Mobilitatea academică a studenților UASM realizată în Turcia

  În perioada 01.08.2021-08.08.2021 în cadrul Acțiunii Youth Exchange  sprijinit de  Programul Erasmus +,  un grup de studenți din Republica Moldova, Lituania, Spania, Turcia şi Ucraina  au...
Inițierea constituirii Filialei Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” (ASAS) în Republica Moldova

  Pe data de 30 iulie 2021 Liviu VOLCONOVICI prof. univ. rectorul Universității Agrare de Stat din Moldova a găzduit membrii de onoare ASAS în Republica Moldova. Întâlnirea a avut loc în sala de protocol...
Felicitări de ziua Inventatorului și a Raționalizatorului

Comunitatea științifică din Republica Moldova marchează în data de 26 iunie 2021 Ziua Inventatorului şi a Raţionalizatorului. Cu acest prilej, Administrația UASM adresează felicitări tuturor cercetătorilor,...
Research and Innovation Days 2021

  Echipa Oficiului National Erasmus+ in Moldova  anunță  despre organizarea evenimentului Research and Innovation Days 2021, care va avea loc online. in perioada 23-24 iunie curent. Găsiți informație...
SCRIEREA PROPUNERILOR DE PROIECT PENTRU PROGRAMUL-CADRU "ORIZONT EUROPA"

 Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare în comun cu Comisia Europeană invită cercetătorii din sectorul public și privat să participe la o tabără cu privire la scrierea propunerilor de proiect...
Vizita studenților francezi la UASM

În data de 03 Iunie, 2021, Departamentul Relații Internaționale și Centrul de Reușită Universitară a Universității Agrare de Stat din Moldova au găzduit  un grup de masteranzi de la Școala superioară de...
Absolvenţilor interesaţi în angajarea în câmpul muncii

  Compania „Vadalex-Agro” SRL, cu sediul Republica Moldova, mun. Chișinău, Stăuceni, vă informează despre disponibilitatea locurilor vacante din cadrul companiei pentru funcțiile “Inginer...
Instruri online privind antreprenoriatul în cadrul Smart Caffe la Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 Dragi, studenți și absolvenți, Ne face plăcere să vă informăm că apelul pentru Instruirile SMART privind Antreprenoriatul, ediția 2 este acum deschis! Ești interesat să devii antreprenor, dar te...
Seminare "Înțelegerea principalelor puncte ale politicilor UE față de Republica Moldova”

 Dragi studenți, tineri profesioniști și comunitatea academică, Avem o deosebită placere de a vă invita la seminarele "Înțelegerea principalelor puncte ale politicilor UE față de Republica Moldova”, din...
Multstimate Dle Rector Liviu VOLCONOVICI

Comunitatea academică a  Universității Agrare de Stat din Moldova Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări  de bine și sănătate! Ne exprimăm înalta noastră considerație și apreciere...

Disciplina

Specialitatea

Învăţământ de zi

Învăţământ cu frecvenţă redusă

Ciclul I (licenţă)

Pedologie

0811.1 Agronomie

pdflogo

pdflogo

0811.3 Horticultură

pdflogo

pdflogo

0821.1 Silvicultură şi grădini publice

pdflogo

pdflogo

0811.5 Protecţia plantelor

pdflogo

0811.4 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Ecopedologie

0521.1 Ecologie

pdflogo

pdflogo

Pedologie ameliorativă

583.1 Ingineria mediului

pdflogo

pdflogo

Pedologie cu bazele geobotanicii

0731.5 Evaluarea imobilului

pdflogo

0731.3 Cadastru şi organizarea teritoriului

pdflogo

pdflogo

Geologie şi biosferologie

0521.1 Ecologie

pdflogo

pdflogo

Ecologie şi protecţia mediului

0811.1 Agronomie

0811.3 Horticultură

pdflogo

pdflogo

0811.5 Protecţia plantelor

pdflogo

0811.4 Viticultură şi vinificaţie

pdflogo

pdflogo

Protecţia mediului

0521.1 Ecologie

pdflogo

pdflogo

Agricultura ecologică

0521.1 Ecologie

0811.1 Agronomie

Ecotoxicologie

0521.1 Ecologie

Managementul resurselor naturale

0521.1 Ecologie

pdflogo

pdflogo

Aparataj şi tehnologii de mediu

0521.1 Ecologie

pdflogo

pdflogo

Cartarea ecologică

0521.1 Ecologie

pdflogo

pdflogo

Conservarea biodiversităţii

0521.1 Ecologie

pdflogo

pdflogo

Inspecţia şi certificarea terenurilor

0521.1 Ecologie

pdflogo

Ecologie umană

0521.1 Ecologie

pdflogo

pdflogo

Analiza calitativă a apei, aer, sol

0521.1 Ecologie

pdflogo

pdflogo

Analiza calitativă a produselor agricole

0521.1 Ecologie

Monitoringul ecologic

0521.1 Ecologie

pdflogo

pdflogo

Eroziunea solului

0811.1 Agronomie

pdflogo

pdflogo

Ciclul II (master)

Agroecologie

Agroecologie

pdflogo

-

Legislaţia ecologică

Agroecologie

pdflogo

-

Inspecţia ecologică a mediului

Agroecologie

pdflogo

-

Expertiza proiectelor

Agroecologie

pdflogo

-

Economia mediului

Agroecologie

pdflogo

-

Strategii naţionale de securitate alimentară

Agroecologie

pdflogo

-

Monitoringul agroecologic

Agroecologie

pdflogo

-

Inspecţia şi certificarea produselor agroalimentare

Agroecologie

pdflogo

-

Bonitarea şi pretabilitatea solurilor Tehnologii conservative  pdflogo  

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda