"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

IMG 20210811 172128

 Admiterea-online 2021 - http://student.uasm.md/admiterea/online/

Comisia de admitere: 0 22 432590, 0 22 312237, 067705602

Comisia de admitere continuă

primirea actelor pentru obțiunea cu finanțare bugetară la următoarele specialități, Ciclul I.

Comisia de Admitere continuă primirea actelor pentru obțiunile în bază de contract zi și frecvență redusă la toate specialitățile Ciclul I și specializările Ciclul II

Participarea studenților UASM la Hackathon-ul internațional SMART

  În perioada 2-3 septembrie 2021, studenții UASM au participat la Hackathon-ul internațional SMART, promovat în cadrul proiectului 585620-EPP-1-2017-1- EL-EPPKA2-CBHE-JP Fostering university-enterprise...
Organizarea stagiului de practică în cadrul UCIP IFAD

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD (UCIP IFAD) mulțumește tuturor studenților, masteranzilor și absolvenților care au manifestat interesul și s-au conectat la sesiunea de informare și...
Sesiune de informare a studenţilor, masteranzilor și absolvenților Universității Agrare de Stat din Moldova

  Pe data de 09 Septembrie 2021 va avea loc sesiunea de informare a studenţilor, masteranzilor și absolvenților Universității Agrare de Stat din Moldova, Facultatea Cadastru și Drept, domeniile Ingineria...
Mobilitatea academică a studenților UASM realizată în Turcia

  În perioada 01.08.2021-08.08.2021 în cadrul Acțiunii Youth Exchange  sprijinit de  Programul Erasmus +,  un grup de studenți din Republica Moldova, Lituania, Spania, Turcia şi Ucraina  au...
Inițierea constituirii Filialei Academiei de Științe Agricole și Silvice „Gheorghe Ionescu-Șișești” (ASAS) în Republica Moldova

  Pe data de 30 iulie 2021 Liviu VOLCONOVICI prof. univ. rectorul Universității Agrare de Stat din Moldova a găzduit membrii de onoare ASAS în Republica Moldova. Întâlnirea a avut loc în sala de protocol...
Felicitări de ziua Inventatorului și a Raționalizatorului

Comunitatea științifică din Republica Moldova marchează în data de 26 iunie 2021 Ziua Inventatorului şi a Raţionalizatorului. Cu acest prilej, Administrația UASM adresează felicitări tuturor cercetătorilor,...
Research and Innovation Days 2021

  Echipa Oficiului National Erasmus+ in Moldova  anunță  despre organizarea evenimentului Research and Innovation Days 2021, care va avea loc online. in perioada 23-24 iunie curent. Găsiți informație...
SCRIEREA PROPUNERILOR DE PROIECT PENTRU PROGRAMUL-CADRU "ORIZONT EUROPA"

 Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare în comun cu Comisia Europeană invită cercetătorii din sectorul public și privat să participe la o tabără cu privire la scrierea propunerilor de proiect...
Vizita studenților francezi la UASM

În data de 03 Iunie, 2021, Departamentul Relații Internaționale și Centrul de Reușită Universitară a Universității Agrare de Stat din Moldova au găzduit  un grup de masteranzi de la Școala superioară de...
Absolvenţilor interesaţi în angajarea în câmpul muncii

  Compania „Vadalex-Agro” SRL, cu sediul Republica Moldova, mun. Chișinău, Stăuceni, vă informează despre disponibilitatea locurilor vacante din cadrul companiei pentru funcțiile “Inginer...
Instruri online privind antreprenoriatul în cadrul Smart Caffe la Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 Dragi, studenți și absolvenți, Ne face plăcere să vă informăm că apelul pentru Instruirile SMART privind Antreprenoriatul, ediția 2 este acum deschis! Ești interesat să devii antreprenor, dar te...
Seminare "Înțelegerea principalelor puncte ale politicilor UE față de Republica Moldova”

 Dragi studenți, tineri profesioniști și comunitatea academică, Avem o deosebită placere de a vă invita la seminarele "Înțelegerea principalelor puncte ale politicilor UE față de Republica Moldova”, din...
Multstimate Dle Rector Liviu VOLCONOVICI

Comunitatea academică a  Universității Agrare de Stat din Moldova Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări  de bine și sănătate! Ne exprimăm înalta noastră considerație și apreciere...

Angelina

Facultatea Cadastru şi Drept este o diviziune a Universității Agrare de Stat din Moldova, dispunând de un înalt nivel științific şi tradiții frumoase. Obiectivul ei este de a realiza eficient activitatea didactică şi de cercetări științifice în domeniul managementului resurselor hidrofunciare prin programe de licență (4 ani), masterat (2 ani) şi doctorat (3-4 ani), contribuind astfel la dezvoltarea social-economică a Republicii Moldova. Această misiunea o orientează spre performanțe pentru a spori completivitatea, atât la nivel național cât şi internațional.

           În acest context Facultatea Cadastru şi Drept asigură o ofertă educațională flexibilă în domeniile generale de studii Arhitectură, construcții și Drept, capabilă să susțină cadrul de calitate, în ceea ce privește cercetarea şi integrarea internațională în concordanță cu noile cerințe ale pieței muncii dintr-o societate bazată pe cunoștințe şi tehnologii informaționale.

       Facultatea formează ingineri, specialiști calificați pentru a presta servicii tehnice de concepție, execuție şi exploatare în Ingineria mediului, Construcții hidrotehnice, Îmbunătățiri funciare, Dezvoltare rurală, pentru a executa lucrări de Cadastru și  organizarea teritoriului, Evaluarea și dezvoltarea imobilului, Ingineria minieră și geologie, precum și a acorda servicii juridice. Competențele obținute în urma programelor de studii asigură cu succes nivelul performant profesionist, necesar unui inginer sau jurist dornic să realizeze o carieră profesională marcantă în domeniile respective. Instruirea de specialitate efectuată în limbile română şi rusă deschide perspectiva integrării rapide a absolvenților în societăți mixte, în țară şi în străinătate.

       Accesul la programe de studii cu bursă în străinătate pe baza acordurilor internaționale inter-universitare pe care le are încheiate Facultatea cu diferite Universități din Europa, este un prilej favorabil de a-şi îmbogăți experiența şi totodată de a călători şi a vedea lucruri importante. Colaborarea cu instituții similare pe plan internațional vizează şi organizarea în comun de programe de studii, derularea de proiecte de cercetare, mobilități pentru cadre didactice și studenți, activități de compatibilizare a curriculei. Facultatea participă la acțiunile derulate în cadrul diferitelor programe europene și asigură echivalarea cunoștințelor obținute de studenți şi masteranzi la facultățile partenere.

         Facultatea acordă importante burse de studiu, burse de merit sau burse de performanță pentru numeroși studenți care se manifestă printr-o activitate deosebită şi rezultate semnificative la examene, cercetări științifice şi alte activități extra - curriculare.

        Cadrele didactice cu o pregătire pedagogico-ştiinţifică de excepție şi experiență bogată își desfășoară activitatea cu mare interes şi dăruire. Față de studenți sunt promovate valorile spirituale ale neamului nostru, este încurajată creativitatea, există deschidere către tot ce este modern şi valoros din punct de vedere profesional. Experiența profesională şi implicarea în proiecte importante atât de cercetare cât şi de execuție la lucrări serioase de construcții, cadastru, organizarea teritoriului, evaluarea bunurilor imobile sau prestarea serviciilor juridice, participarea la evenimente naționale şi internaționale, simpozioane, conferințe, publicarea unor lucrări științifice reprezintă un bun prilej pentru viitorii studenți de a primi informații prețioase din domeniile de activități profesionale viitoare.

       Facultatea dispune de o bază materială solidă în ceea ce privește dotarea având amfiteatre şi săli pentru seminare, laboratoare, 7 auditorii cu tehnică de calcul cu o capacitate de peste 60 de locuri, asigurate cu internet prin cablu și WiFi, la care studenții pot accesa o gamă largă de programe de specialitate.

         Situaţia social-economică actuală şi orientarea ulterioară a acesteia garantează plasamentul absolvenților, marea majoritate a cărora activează în unități de profil. Absolvenții Facultății sunt pregătiți pentru a activa în unități de cercetare, proiectare, execuție, exploatare şi întreținere a lucrărilor hidrotehnice, în serviciile publice, agenții şi inspectorate de protecția mediului, servicii cadastrale şi de organizare a teritoriului, organele de ocrotire a normelor de drept şi altele în corespundere cu pregătirea profesională obținută.

      Pentru absolvenți ai Ciclului I care doresc să aprofundeze educația profesională deja acumulată după finalizarea celor patru ani şi susținerea examenului de licență, programele de studii de master:

  • Hidroameliorație;
  • Consolidarea terenurilor agricole;
  • Evaluarea şi managementul imobilului;
  • Protecția juridică a proprietății.

         O componentă importantă a masterandului o au elementele de proiectare şi cercetare de nivel ridicat sub îndrumarea atentă a profesorilor universitari cu multă experiență în domeniu. De asemenea, programele de doctorat asigură specializarea la nivelul cel mai performant pentru absolvenții studiilor de master care doresc o carieră excepțională în proiectare, cercetare şi învățământ.

       Pentru viitorul imediat, Facultatea Cadastru şi Drept are ca obiectiv modernizarea curriculei în scopul asigurării viitorilor ingineri şi juriști cu competente și abilitați cerute pe piața muncii, în conformitate cu principiile prevăzute în Convenția de la Bologna, precum și pentru a stimula și extinde cooperarea în activitățile de cercetare cu diferite tipuri de instituții și organizații.

      Facultatea Cadastru şi Drept este o alegere perfectă pentru absolvenții de liceu și colegiu care doresc sa îmbrățișeze una din profesiile ce îi apropie nemijlocit de rezolvarea provocărilor actuale ale dezvoltării durabile: inginer de cadastru și organizarea teritoriului, inginer evaluator, inginer minier sau în domeniul geologiei,  inginer hidrotehnician sau jurist.

Vă așteptăm cu drag la Facultatea Cadastru și Drept să contribuim împreună prin profesionalism și cunoaștere la crearea unui viitor mai sigur pentru generațiile de azi şi viitoare!

 

 

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda