85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web

Hot-Line

banner2019

Формируются группы с обучением на русском языке на бюджетной и платной основе

ÎNREGISTRARE-ONLINE

new blinking

Continuă admiterea la Ciclul I (Licență) şi Ciclul II (Master) până la 26.07.2019

Semnarea acordurilor de colaborare cu Instituții de Învățământ Superior din Federația Rusă

În perioada 27 iunie – 3 iulie, Dionisie Boaghie, prorector învățământ frecvență redusă și activitate financiară, la invitația Rectorului Universității Silvotehnice de Stat din Voronej (Federația Rusă)...
Mobilitatea personalului pentru predare şi formare profesională Erasmus+, Universitatea Kingston din Londra

  Nina PUŢUNTEAN, dr., lector universitar, Catedra Limbi Moderne, Facultatea de Economie și Rodica SÎRBU, dr., lector universitar, Catedra Organizarea Teritoriului, Facultatea Cadastru și Drept, au efectuat în...
Triumful în creaţie şi cercetare a cercetătorilor UASM la Salonul Internaţional de inventică şi inovaţii “TRAIAN VUIA”

 RECTORUL UASM  - Liviu VOLCONOVICI  FELICITĂ  LAUREAŢII Rectoratul, Senatul şi Biroul fac. Horticultură FELICITĂ  conf. univ. VACARCIUC Liviu, şef catedră Viticultură şi Vinificaţie...
Universitatea Agrară de Stat din Moldova - campioană națională universitară 2019 la fotbal.

Pe parcursul lunilor mai - iunie curent s-a desfășurat Universiada Republicană 2019 la fotbal. În concurs s-au înscris 6 echipe ale instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova. Fotbaliștii...
MODULUL DE PREDARE 4: din cadrul Proiectului SMART “Fostering university enterprise cooperation and entrepreneurship of students via smart caffes -SMART” (585620-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2 CBHE-JP), cofinanțat de UE

            În perioada 27-30 mai 2019 Universitatea de Management din Varna (Bulgaria) a găzduit a 4 Modul de instruire, realizat în cadrul proiectului SMART–Fostering...
Seminarul de informare a Proiectului SMART “Fostering university enterprise cooperation and entrepreneurship of students via smart caffes -SMART” (585620-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2 CBHE-JP), cofinanțat de UE

        În data de 14.06.2019 la catedra Business şi  Administrare,  Universitatea Agrară de Stat din Moldova, a  fost organizat Seminarul  de informare a Proiectului SMART...
Ședința comună a Secției de Mecanizare din cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești din România și a Universității Agrare de Stat din Moldova

La data de 15 iunie 2019, în cadrul UASM, a avut loc o Ședință comună a Secției de Mecanizare a Agriculturii din cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice (AȘAS) a României din România și UASM. În...
Participare în lucrările workshop-ului „TENDINȚE ÎN DEZVOLTAREA ȘI CERCETAREA PERFORMANȚELOR MAȘINILOR AGRICOLE”

  La data de 14 iunie 2019, o delegație de a UASM, în frunte cu prim-prorector, conf. univ. Iurie Melnic, a participat la lucrările Workshop-ului organizat de către Secția de Mecanizare a Agriculturii din...
Seminarul “Angajarea şi Internaţionalizarea” organizat de către UASM în cadrul proiectului ELEVATING THE INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION IN MOLDOVA-ELEVATE 573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP

  În data de 14.06.2019 la catedra Business şi  Administrare,  Universitatea Agrară de Stat din Moldova, a  fost organizat Seminarul cu genericul “Angajarea şi Internaţionalizarea în cadrul...
Cursuri de instruire în diferite domenii oferite de Guvernul Indiei

Departamentul Relații Internaționale Vă aduce la cunoștință, că  Guvernul Indiei, prin intermediul Programului Indian pentru Cooperare Tehnică şi Economică (ITEC), oferă cursuri de instruire în diferite...
Sesiunea de Informare pentru Programul de Schimburi de Studii Central European (CEEPUS)

  În data de 12.06.2019 a avut loc Sesiunea de Informare pentru Programul de Schimburi de Studii Central European (CEEPUS). Informaţia a fost relatată de către coordonatorul Naţional Dna Ludmila OLEINIC....
A 3-a Sesiune de Orientare şi Consiliere în carieră a studenţilor în cadrul Proiectului ReSTART

  În data de 14 iunie 2019, ora 9.30 la catedra Business și  Administrare va avea loc Atelierul de lucru “Orientare și consiliere în carieră a studenților de la programul “Administrarea...
Mobilitatea academică a profesorilor de la Universitatea Kingston în cadrul Programului Erasmus + la UASM

  În perioada 20-31 mai 2019 la Universitatea Agrară de Stat din Moldova au fost organizate doua Ateliere de lucru cu profesori de la Universitatea Kingston, Marea Britanie,  în cadrul programului Erasmus +...

Gh. Nicolaescu, Decan, conf. univ.

Horticultura este o ramură a agriculturii popularitatea căreia devine tot mai înaltă în economia globală. Ea include dezvoltare, producere, distribuire şi utilizare a culturilor cu valoare adăugată înaltă: fructe, struguri, legume, flori, plante ornamentale de seră şi de câmp, aspectul estetic al arhitecturii parcurilor, care necesită management intensiv şi o atenţie deosebită decât alte culturi agricole.

Facultatea dispune de laboratoare didactice şi ştiinţifice, cabinete dotate cu utilaj modern, inclusiv computere, plantaţii pomicole şi viticole moderne, colecţii de specii horticole, sere, solarii, câmpuri didactice viticole, pomicole, dendrologice şi floricole, ceea ce asigură pregătirea specialiştilor la nivelul cerinţelor actuale.

Pregătirea specialiştilor în domeniul horticulturii s-a început în anul 1940. Pe parcursul anilor, facultatea a avut o dezvoltare ascendentă, prezentându-se astăzi, celor care sunt interesaţi de cunoaştere în domeniul horticol, viticol şi silvic cu o bază materială modernă şi cu o ofertă educaţională diversificată. Facultatea include 4 specialităţi la ciclul I: Horticultură; Protecţia plantelor; Silvicultură şi grădini publice; Viticultură şi vinificaţie, 7 specializări la ciclul II: Ştiinţe horticole şi agrosilvice; Managementul ecosistemelor forestiere; Ştiinţe horticole; Evaluarea ecosistemelor viticole pentru producţia vitivinicolă cu denumire de origine; Protecţia integrată a agroecosistemelor; Siguranţa alimentelor de origine vegetală; Protecţia integrată a plantelor şi 4 specialităţi la ciclul III: Pomicultură; Legumicultură; Viticultură, Protecţia plantelor.

Actualmente, în cadrul facultăţii îşi fac studiile la ciclul I, II si doctorantură peste 1000 de studenţi, masteranzi şi doctoranzi la învăţământ învăţământ cu frecvență şi cu frecvenţă redusă. Facultatea asigură fiecărui student posibilitatea de a se forma şi dezvolta ca specialist.

Facultatea a devenit Alma Mater a peste 9500 de absolvenţi, care îşi exercită cu demnitate profesia în cele mai diverse domenii: horticultură, viticultură şi vinificaţie, protecţia plantelor, silvicultură şi grădini publice, siguranţa alimentelor, ştiinţă şi învăţământ.

Dragi liceeni, pe parcursul anilor de studii cadrele didactice de la facultate depun eforturi considerabile şi suflet pentru pregătirea D-voastră profesională. Sunteţi bineveniţi la Facultate, să deveniţi studenţi cu înalte calităţi a cunoaşterii şi creaţiei.

Actualmente, misiunea de bază a Facultăţii de Horticultură este de a pregăti specialişti de înaltă calificare, prin promovarea actului educativ la nivel de licenţă, masterat şi doctorat în domeniul horticol, vitivinicol, silvic şi în protecţia plantelor capabili să gestioneze problemele cât mai complexe din pomicultură, legumicultură, viticultură, enologie, silvicultură, floricultură, arhitectură peisajeră etc.

Suntem ferm convinşi că veţi deveni specialişti performanţi în domeniul îmbrăţişat, intelectuali şi patrioţi înzestraţi cu calităţi morale înalte.

Vă îndemn să vă încadraţi în viaţa studenţească, socială şi politică a ţării să deveniţi agronomi şi ingineri de elită, capabili de a realiza obiective importante, în domeniul siguranţei alimentelor, dezvoltării pomiculturii, legumiculturii, viticulturii, vinificaţiei, floriculturii, silviculturii şi arhitecturii peisajere.

Exprim încrederea că abiturienţii de astăzi şi absolvenţii de mâine a Facultăţii de Horticultură vor reuşi să se încadreze în câmpul muncii şi vor obţine succese remarcabile aşa cum au făcut şi colegii D-voastră mai mari. Viitorul este într-adevăr strălucitor, cu perspectivă pentru această ştiinţă şi artă dinamică.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda