85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web

Hot-Line

banner2019

Формируются группы с обучением на русском языке на бюджетной и платной основе

ÎNREGISTRARE-ONLINE

new blinking

Continuă admiterea la Ciclul I (Licență) şi Ciclul II (Master) până la 26.07.2019

Semnarea acordurilor de colaborare cu Instituții de Învățământ Superior din Federația Rusă

În perioada 27 iunie – 3 iulie, Dionisie Boaghie, prorector învățământ frecvență redusă și activitate financiară, la invitația Rectorului Universității Silvotehnice de Stat din Voronej (Federația Rusă)...
Mobilitatea personalului pentru predare şi formare profesională Erasmus+, Universitatea Kingston din Londra

  Nina PUŢUNTEAN, dr., lector universitar, Catedra Limbi Moderne, Facultatea de Economie și Rodica SÎRBU, dr., lector universitar, Catedra Organizarea Teritoriului, Facultatea Cadastru și Drept, au efectuat în...
Triumful în creaţie şi cercetare a cercetătorilor UASM la Salonul Internaţional de inventică şi inovaţii “TRAIAN VUIA”

 RECTORUL UASM  - Liviu VOLCONOVICI  FELICITĂ  LAUREAŢII Rectoratul, Senatul şi Biroul fac. Horticultură FELICITĂ  conf. univ. VACARCIUC Liviu, şef catedră Viticultură şi Vinificaţie...
Universitatea Agrară de Stat din Moldova - campioană națională universitară 2019 la fotbal.

Pe parcursul lunilor mai - iunie curent s-a desfășurat Universiada Republicană 2019 la fotbal. În concurs s-au înscris 6 echipe ale instituțiilor de învățământ superior din Republica Moldova. Fotbaliștii...
MODULUL DE PREDARE 4: din cadrul Proiectului SMART “Fostering university enterprise cooperation and entrepreneurship of students via smart caffes -SMART” (585620-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2 CBHE-JP), cofinanțat de UE

            În perioada 27-30 mai 2019 Universitatea de Management din Varna (Bulgaria) a găzduit a 4 Modul de instruire, realizat în cadrul proiectului SMART–Fostering...
Seminarul de informare a Proiectului SMART “Fostering university enterprise cooperation and entrepreneurship of students via smart caffes -SMART” (585620-EPP-1-2017-1-EL-EPPKA2 CBHE-JP), cofinanțat de UE

        În data de 14.06.2019 la catedra Business şi  Administrare,  Universitatea Agrară de Stat din Moldova, a  fost organizat Seminarul  de informare a Proiectului SMART...
Ședința comună a Secției de Mecanizare din cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice Gheorghe Ionescu-Șișești din România și a Universității Agrare de Stat din Moldova

La data de 15 iunie 2019, în cadrul UASM, a avut loc o Ședință comună a Secției de Mecanizare a Agriculturii din cadrul Academiei de Științe Agricole și Silvice (AȘAS) a României din România și UASM. În...
Participare în lucrările workshop-ului „TENDINȚE ÎN DEZVOLTAREA ȘI CERCETAREA PERFORMANȚELOR MAȘINILOR AGRICOLE”

  La data de 14 iunie 2019, o delegație de a UASM, în frunte cu prim-prorector, conf. univ. Iurie Melnic, a participat la lucrările Workshop-ului organizat de către Secția de Mecanizare a Agriculturii din...
Seminarul “Angajarea şi Internaţionalizarea” organizat de către UASM în cadrul proiectului ELEVATING THE INTERNATIONALIZATION OF HIGHER EDUCATION IN MOLDOVA-ELEVATE 573921-EPP-1-2016-1-MD-EPPKA2-CBHE-SP

  În data de 14.06.2019 la catedra Business şi  Administrare,  Universitatea Agrară de Stat din Moldova, a  fost organizat Seminarul cu genericul “Angajarea şi Internaţionalizarea în cadrul...
Cursuri de instruire în diferite domenii oferite de Guvernul Indiei

Departamentul Relații Internaționale Vă aduce la cunoștință, că  Guvernul Indiei, prin intermediul Programului Indian pentru Cooperare Tehnică şi Economică (ITEC), oferă cursuri de instruire în diferite...
Sesiunea de Informare pentru Programul de Schimburi de Studii Central European (CEEPUS)

  În data de 12.06.2019 a avut loc Sesiunea de Informare pentru Programul de Schimburi de Studii Central European (CEEPUS). Informaţia a fost relatată de către coordonatorul Naţional Dna Ludmila OLEINIC....
A 3-a Sesiune de Orientare şi Consiliere în carieră a studenţilor în cadrul Proiectului ReSTART

  În data de 14 iunie 2019, ora 9.30 la catedra Business și  Administrare va avea loc Atelierul de lucru “Orientare și consiliere în carieră a studenților de la programul “Administrarea...
Mobilitatea academică a profesorilor de la Universitatea Kingston în cadrul Programului Erasmus + la UASM

  În perioada 20-31 mai 2019 la Universitatea Agrară de Stat din Moldova au fost organizate doua Ateliere de lucru cu profesori de la Universitatea Kingston, Marea Britanie,  în cadrul programului Erasmus +...

Învăţământul superior horticol din Republica Moldova s-a creat şi s-a dezvoltat în tradiţia învăţământului mediu horticol, viticol şi vinicol înfiinţat la Chişinău în anul 1836 şi a învăţământului superior agrar înfiinţat în anul 1933 în prezent Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM). În cadrul universităţii în anul 1940 s-a înfiinţat facultatea de Viticultură, care urma să pregătească specialişti pentru toate sectoarele horticulturii.Înfiinţarea Facultăţii a reprezentat consecinţa firească a preocupărilor horticole de secole ale românilor din această parte de ţară.

În anul 1941 Facultatea şi-a suspendat activitatea. În anul 1944 când Institutul Agricol şi-a reluat activitatea, funcţionau două facultăţi: Horticultură; Viticultură şi Vinificaţie care pregăteau specialişti în specialităţile: Pomicultură şi Legumicultură; Viticultură şi Vinificaţie..

În anul 1948 aceste două facultăţi au fost reunite în Facultatea de Horticultură şi Viticultură.Tot în anul 1948 în cadrul Facultăţii s-a înfiinţat Secţia Protecţia plantelor cu specialitatea Protecţia plantelor, care a funcţionat până în anul 1955.

Modificările structurale s-au succedat şi în deceniile următoare. Astfel, în anul 1960 se redeschide specialitatea Protecţia Plantelor, în anul 1995 a fost schimbată denumirea specialităţii Horticultură şi Viticultură în specialitatea Horticultură şi are loc înfiinţarea specialităţii Silvicultură şi Grădini Publice iar în anul 2005 se redeschide specialitatea Viticultură şi Vinificaţie.

La diferite etape în fruntea facultăţii s-au aflat profesorii universitari: P. Kurceatov (1940), M. Tupikov (1940), P. Dorofeev (1944-1945), E. Malîşev (1947-1948) L. Kolesnik (1953-1965), I. Hanin (1969-1975), V. Tanasiev (1986-1991), V. Balan (2001-2014), conferenţiarii universitari: P. Vinogradov (1944-1947), I. Cerep (1947-1953), V. Popov (1965-1966), D. Petraş (1966-1969), Ana Rebeza (1975-1983), V. Surugiu (1983-1986), V. Bunu (1991-2001). Din anul 2014 decan al facultăţii este conferenţiarul universitar Gh. Nicolaescu.

De-a lungul anilor în cadrul facultăţii au activat profesori universitari şi savanţi cu renume: A. Ablov, P. Dorofeev, Gr. Kabluciko, A. Negru, Ia. Prinţ, P. Patron, Gh. Rudi, A. Subotovici, D. Verderevski, M. Costeţchi, V. Gulii, Ia. Hanin, L. Kolesnik, E. Malîşev, R. Ţipruş, V. Tanasiev, V. Sava, ş.a., care au pus bazele învăţământului superior horticol şi care s-au remarcat prin cercetări fundamentale şi experimentale în domeniul pomiculturii, viticulturii, legumiculturii, silviculturii şi protecţiei plantelor. Actualmente o contribuţie deosebită la pregătirea cadrelor îşi aduc membrii Academiei de Ştiinţe a Moldovei Gh. Cimpoieş şi V. Babuc, profesorii universitari V. Balan, Il. Caimacan, N. Perstniov, N. Pamujac.

Facultatea a devenit Alma Mater a peste 9500 de absolvenţi, care îşi exercită cu demnitate profesia în cele mai diverse domenii: horticultură, viticultură şi vinificaţie, protecţia plantelor, silvicultură şi grădini publice, ştiinţă şi învăţământ. O bună parte din aceştia s-au afirmat ca personalităţi remarcabile în aceste domenii, 176 de specialişti obţinând titlul de doctor şi 22 – de doctor habilitat în ştiinţe. Peste 450 absolvenţi ai Facultăţii au fost s-au sunt actualmente conducători de gospodării agricole s-au în alte funcţii de conducere de ordin raional sau republican.

Pe parcursul anilor Facultatea s-a afirmat nu doar prin pregătirea de cadre specializate, dar şi printr-un nucleu ştiinţific de mare importanţă de notorietate naţională şi internaţională. În semn de recunoaştere a rezultatelor obţinute pe ţărîm ştiinţific 13 prof. univ., absolvenţi a Facultăţii au fost aleşi ca membri de onoare a Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice „Gh. Ionescu Siseşti”, România (I. Ţurcan, P. Patron, I. Donică, V. Balan, Gh. Cimpoieş, S. Certan), membri ai Academiei de Ştiinţe Agricole din URSS (A. Negru-Vodă, A. Subotovici, A. Jucenco (Junior). membri titulari (I. Popuşoi, Gh. Cimpoieş) şi membri corespondenţi (N. Guzun, V. Babuc, P. Patron) ai Academiei de Ştiinţe a Moldovei, iar prof. univ. Gh. Cimpoieş şi V. Babuc deţin titlul onorific de „Doctor Honoris Causa”.

O mare parte a absolvenţilor facultăţii îşi onorează obligaţiunile de agronom şi inginer în toate subdiviziunile sistemului agroindustrial din Republică, mulţi activează cu succes în diferite ţări ale lumii. Pregătirea profesională la nivelul cerinţelor actuale a permis multor absolvenţi ai Facultăţii să devină renumiţi organizatori şi manageri ai complexului agroindustrial al RM să ocupe funcţii importante în organele executive şi legislative, în instituţii ştiinţifice şi de învîţămînt: conducerea de vîrf a Republicii Moldova (P. Pascari; I. Calin); vicepreşedinte în Parlamentul Republicii Moldova (A. Diaconu); viceprimminiştr (E. Kalenic); ambasadori (I. Robu); miniştri (A. Negru-Vodă; P. Pascari; I. Calin, E. Kalenic; V. Proţenco; N. Luchianov; Gh. Ciorbă, A. Ţurcanu; N. Zaicenco; V. Reabcici; F. Zubatîi; G. Cuşmăunsă; V. Vrabie); vice miniştri (I. Palii, M. Rapcea, Gh Gaberi); rector UASM (Gh. Cimpoieş); prorectori (A. Subbotovici; P. Patron; V. Babuc; V. Marcenco; Gh. Gaberi; V. Roşca; V. Bunu); decani (V. Popov; D. Petraş; Ia. Hanin; Ana Rebeza; V. Marcenco; V. Surugiu; S. Certan; V. Tanasiev; V. Bunu; V. Balan; directori de instituţii ştiinţifice (A. Popov; P. Patron; A. Vîlcu, Gh. Marin; C. Dadu; M. Rapcea; I. Popuşoi; R. Haceaturean; V. Surugiu, A. Jucenco (Junior); directori de agenţii (V. Proţenco; A. Popuşoi; V. Mironescu, Gh. Gaberi); directori de Colegii agricole (I. Puris, Il. Fulga, Gh. Moraru).

În Parlamentul Republicii Moldova au activat sau activează 61 deputaţi, absolvenţi ai Facultăţii. Absolventa anilor 60 Lidia Istrati, decorată cu Ordinului Republicii, a devenit scriitoare.

Pentru rezultate remarcabile în domeniul ştiinţei, tehnicii şi producerii 41 absolvenţi ai facultăţii de Horticultură au fost decoraţi cu cea mai înaltă distincţie de Stat – „Ordinul Republicii”. Această apreciere înaltă a absolvenţilor noştri ne dă convingerea că viticultura, pomicultura, silvicultura şi legumicultura ca ramuri principale a producţiei agricole, nu vor dispărea şi că oricând se vor găsi oameni competenţi şi dăruiţi acestor domenii, care să acţioneze astfel încât să renască aspiraţiile şi realizările concrete preconizate de marii noştri savanţi.

O recompensă îndreptăţită pentru intensa activitate pe tărâm ştiinţific o constituie acordarea:

- Premiului Naţional în domeniul ştiinţei şi tehnicii d-lui Gh. Cimpoieş, academician, dr. hab., prof. univ. pentru manualul “Pomicultura specială”, (2005); d-lui V. Babuc dr. hab., prof. univ. pentru manualul „Pomicultură” (2012); d-lui V. Balan dr. hab., prof. univ. pentru pentru ciclu de lucrări în domeniul Tehnologiei culturii mărului şi cireşului (2015);

- Premiului Naţional pentru Tineret în domeniul ştiinţei şi tehnicii Gh. Nicolaescu (2002);

- Premiului Municipal pentru Tineret în domeniul ştiinţei şi tehnicii Gh. Nicolaescu (2001); S.Vămăşescu (2010); A.Ştirbu (2010).

- Premiului B. Glavan al Comsomolului din Moldova în domeniul ştiinţei şi tehnicii d-lor A. Ungureanu (1977); V. Balan (1978); Gh. Cimpoieş (1978); Ia. Hitron ( 1985); V. Ţuţuc (1985); V. Dogotari (1985);

- Premiului Comsomolului Leninist din URSS în domeniul ştiinţei şi tehnicii d-lor Gh. Cimpoieş (1982); A. Ungureanu (1982); Gh. Gaberi (1982). 

Facultatea de Horticultură este un bastion al gândirii hortiviticole şi al culturii generale. Multe s-au schimbat. Au apărut metode de predare noi cum ar fi filme didactice, Internetul, CD-urile, DVD-urile şi a. Însă au rămas neschimbate legile fundamentale ale transmiterii cunoştinţelor: dragostea de artă şi ştiinţa hortiviticolă, stima reciprocă a profesorilor şi studenţilor, cultura generală, atenţia faţă de concepţia şi strategia dezvoltării pomiculturii, legumiculturii, viticulturii, vinificaţiei, floriculturii, silviculturii şi arhitecturii peisajere. Toate acestea au fost însuşite de absolvenţii Facultăţii, care, în prezent activează în multe structuri economice din ţară şi de peste hotare şi duc peste tot cu mândrie faima Facultăţii de Horticulturii.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda