"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Felicitări de ziua Inventatorului și a Raționalizatorului

Comunitatea științifică din Republica Moldova marchează în data de 26 iunie 2021 Ziua Inventatorului şi a Raţionalizatorului. Cu acest prilej, Administrația UASM adresează felicitări tuturor cercetătorilor,...
Research and Innovation Days 2021

  Echipa Oficiului National Erasmus+ in Moldova  anunță  despre organizarea evenimentului Research and Innovation Days 2021, care va avea loc online. in perioada 23-24 iunie curent. Găsiți informație...
SCRIEREA PROPUNERILOR DE PROIECT PENTRU PROGRAMUL-CADRU "ORIZONT EUROPA"

 Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare în comun cu Comisia Europeană invită cercetătorii din sectorul public și privat să participe la o tabără cu privire la scrierea propunerilor de proiect...
Vizita studenților francezi la UASM

În data de 03 Iunie, 2021, Departamentul Relații Internaționale și Centrul de Reușită Universitară a Universității Agrare de Stat din Moldova au găzduit  un grup de masteranzi de la Școala superioară de...
Absolvenţilor interesaţi în angajarea în câmpul muncii

  Compania „Vadalex-Agro” SRL, cu sediul Republica Moldova, mun. Chișinău, Stăuceni, vă informează despre disponibilitatea locurilor vacante din cadrul companiei pentru funcțiile “Inginer...
Instruri online privind antreprenoriatul în cadrul Smart Caffe la Universitatea Agrară de Stat din Moldova

 Dragi, studenți și absolvenți, Ne face plăcere să vă informăm că apelul pentru Instruirile SMART privind Antreprenoriatul, ediția 2 este acum deschis! Ești interesat să devii antreprenor, dar te...
Seminare "Înțelegerea principalelor puncte ale politicilor UE față de Republica Moldova”

 Dragi studenți, tineri profesioniști și comunitatea academică, Avem o deosebită placere de a vă invita la seminarele "Înțelegerea principalelor puncte ale politicilor UE față de Republica Moldova”, din...
Multstimate Dle Rector Liviu VOLCONOVICI

Comunitatea academică a  Universității Agrare de Stat din Moldova Vă adresează cele mai sincere felicitări și urări  de bine și sănătate! Ne exprimăm înalta noastră considerație și apreciere...
Prezentare ReSTART în cadrul workshop-ului, dedicat zilei Europei 2021

  Proiectul nr. 585353-EPP-1-2017-1-RO-EPPKA2-CBHE-JP, „Consolidarea competențelor antreprenoriale și digitale ale studenților și cadrelor didactice pentru îmbunătățirea procesului de modernizare a...
Workshop, dedicat marcării Zilei Europei

În data de 13.05.2021, Departamentul Relații Internaționale a organizat un workshop dedicat  marcării Zilei Europei în Republica Moldova. Obiectivul de bază  a fost informarea mediului academic și...
Workshop dedicat Zilei Europei

În contextul marcării Zilei Europei, Departamentul Relații Internaționale va organiza un Workshop dedicat promovării proiectelor care se implementeaza în cadrul UASM....
Ședința de lucru a Proiectului CONNECT

În data de  4 mai, 2021 în format online, utilizându-se Platforma ZOOM,  a fost organizată  ședința de lucru  a Proiectului 617393-EPP-1-2020-1-MD-EPPKA2-CBHE-JP „Connecting...
Oportunitatea participării tinerilor cercetători din Republica Moldova la cursul specializat HERCULES

Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, în contextul mesajului Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene, anunță despre  oportunitatea participării tinerilor cercetători din Republica...
Seminarul „INTERNAŢIONALIZAREA ŞI ANGAJAREA ÎN CÂMPUL MUNCII” la UASM

  În data de 21.04.2021,  Departamentul Relații Internaționale , a   organizat în format on-line Seminarul cu genericul  „INTERNAŢIONALIZAREA ŞI ANGAJAREA ÎN CÂMPUL MUNCII”. La...
 1. Regulamentul intern al UASM
 2. Plan-cadru pentru studii superioare de licenţă
 3. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului didactic în UASM în baza Sistemului Naţional de Credite Transferabile (SNCT)
 4. Regulamentul cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II
 5. Regulamentul instituţional privind evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor în UASM
 6. Regulamentul privind modul de evaluare a cunoştinţelor studenţilor
 7. Regulament cu privire la elaborarea şi utilizarea testelor în aprecierea cunoştinţelor studenţilor
 8. Regulament-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă
 9. Regulament-cadru al facultăţii instituţiei de învăţământ superior
 10. Regulament-cadru al catedrei instituţiei de învăţământ superior
 11. Regulamentul cadru privind elaborarea tezelor de licenţă şi de master
 12. Regulamentul cu privire la ocuparea posturilor de conducere și alegerea organelor de conducere în instituțiile de învățământ superior din R. Moldova
 13. Regulamentului cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învăţământ superior
 14. Regulamentul atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare
 15. Codul de etică universitară
 16. Regulamentul de activitate a Comisiei de Etică a UASM;
 17. Regulamentul Concursului „Profesorul anului”
 18. Regulamentul privind activitatea Comitetului de evaluare externă a calităţii pregătirii specialiştilor în UASM
 19. Statutul comitetelor de asigurare a calităţii învăţământului în UASM
 20. Regulament cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile
 21. Regulament privind acordarea Bursei Senatului UASM
 22. Regulamentul de încasare a taxelor de studii şi pentru diferenţele de program în cazul transferului şi restabilirii studenţilor la studii în UASM
 23. Regulament privind funcţionarea căminelor UASM
 24. Criteriile de repartizare a locurilor în căminele UASM
 25. Regulamentul Concursului “Cea mai bună odaie”
 26. Regulament de organizare a serviciului în căminele UASM
 27. Regulamentul Senatului studenţilor UASM
 28. Regulamentul cu privire la modul şi condiţiile de acordare a burselor pentru studenţii, masteranzii şi doctoranzii din UASM
 29. Regulament privind organizarea şi activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti
 30. Regulamentul Consiliului studenţesc al facultăţii
 31. Regulamentul privind stagiile de practică ale studenţilor
 32. Regulament privind publicaţiile ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice

 33. Regulament cu privire la mobilitatea academică în UASM

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda