85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Concurs de selecție în cadrul programului ERASMUS+

  ÎN ATENŢIA STUDENŢILOR ŞI CADRELOR DIDACTICE UASM Universitatea din Valladolid, Spania anunţă apel deschis pentru  înregistrarea la mobilitate academică în cadrul Programului Erasmus+. ...
Conferinţa Sindicală de dare de seamă a Sindicatului UASM

În atenţia tuturor membrilor de sindicat! Prin prezentul comunicat Vă înştiinţăm că pe data de 18 decembrie 2019, ora 13:30, în aula E7 (blocul facultăţii de economie) va fi...
Selecționata UASM - campioană a Universiadei Republicane la mini fotbal 2019

 Felicităm selecționata UASM la mini fotbal cu obținerea titlului de campioană a Universiadei Republicane 2019 ! În perioada 07.10 – 05.11.19 s-au desfășurat competiții la mini-fotbal în cadrul...
Înregistrează-te la primul eveniment organizat de Agrobiznes: „Exemple de succes pentru tinerii din Moldova”

Agrobiznes a decis să numere tinerii fermieri care au reușit să se realizeze și sunt gată să împărtășească din experiența lor, cu bune și rele, cu studenții de la instituțiile de învățământ cu profil...
ECO-FORUM „ECO (Europa Centrală și Orientală) pentru Eco – afacere, pasiune şi mod sănătos de viaţă”

  Peste 230 de tineri interesaţi de oportunităţile dezvoltării eco-antreprenoriatului au avut oportunitatea să înveţe atât din experienţa antreprenorilor locali cât şi a celor de calibru internaţional,...
Instituirea Burselor Regele Mihai I şi Regina Ana studenților Universității Agrare de Stat din Moldova

  În ziua de naștere a regelui Mihai I, Majestatea Sa Margareta Custodele Coroanei și Alteța Sa Regală Principele Radu au decis să instituie Bursele “Regele Mihai I” și “Regina Ana”, cu caracter...
Inaugurarea anului de studii 2019-2020 la Şcoala doctorală a Parteneriatului Instituţiilor din Învăţământ şi Cercetare din Agricultură din cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova

  Inaugurarea anului de studii 2019-2020 la Şcoala doctorală a Parteneriatului Instituţiilor din Învăţământ şi Cercetare din Agricultură din cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova a avut loc la...
Aniversarea a 45 ani de la fondarea facultății de Medicină Veterinară

  În perioada 24-26 octombrie 2019 la Facultatea Medicină Veterinară a UASM s-au desfășurat lucrările Simpozionului Științific Internațional “ 45 ANI DE ÎNVĂȚĂMÂNT SUPERIOR MEDICAL VETERINAR DIN...
Primul eveniment de multiplicare a rezultatelor proiectului ReSTART la UASM

                        În data de 30.10.2019 la UASM a avut loc   evenimentul de multiplicare în cadrul proiectului RESTART nr....
Reacția Universității Agrare de Stat din Moldova cu referință la informația din mass media cu privire la studenții străini din Israel ce își fac studiile în cadrul UASM, implicați în trafic de droguri

Administrația UASM a luat act de informația prezentată de Ziarul de Gardă și alte surse de informații din Republica Moldova privind deconspirarea de către angajații PCCOCS, SIS și BMA a unei grupări care a pus...
Mobilități de credite pentru studenți și cadre didactice 2019-2020

         MOBILITATEA DE CREDITE burse de mobilitate (studenți și cadre universitare) în cadrul Programului Erasmus+  la Universitatea Agrară de Stat din Moldova  în anul...
Multiplayer Event şi Masa Rotundă „Bune practici în Educaţia Antreprenorială”.

        În data de 30.10.2019, începând cu ora 9.00 în E-7, va demara  Multiplayer event în cadrul   Proiectulului ReStart „Consolidarea competențelor antreprenoriale și...
Sesiunea de instruire 2 ReSTART „TRANSFORMAREA MENTALITĂŢII PROFESORILOR PRIN DEZVOLTAREA ABILITĂŢILOR ANTREPRENORIALE ŞI DIGITALE„

        În perioada 21-26.10.2019 un grup de profesori din cadrul Universității Agrare de Stat din Moldova au urmat  a doua sesiune de instruiri, care a avut loc  în cadrul...
Eco-Forum "ECO pentru Eco, afacere, pasiune și mod sănătos de viață"

  Eşti interesat de oportunităţile dezvoltării eco-antreprenoriatului şi doreşti să înveţi atât din experienţa antreprenorilor locali cât şi a celor internaţionali, te invităm pe data de 30 octombrie...

Numele, prenumele

Grad ştiinţific

Titlul științifico-didactic

Disciplinele predate

Lista publicațiilor științifice

Date

de contact

(tel., e-mail)

TIMOFTI Elena doctor habilitat în economie profesor universitar

1. Statistica

2. Metode avansate de statistică în cercetări economice
Lista publicațiilor științifice

022432387

E-mail

SÂRBU Olga

doctor în economie

conferențiar universitar

1. Microeconomie

2. Macroeconomie

3.Diagnosticul economico-financiar al întreprinderilor agricole

Lista publicațiilor științifice

022432387

E-mail

MOROI Elena

doctor în economie

conferențiar universitar

1. Economia agrară

2. Economia afacerilor şi protecţia concurenţei economice

3. Evaluarea economică a investiţiilor în sectorul agroalimentar

Lista publicațiilor științifice

022432387

E-mail

GHERMAN Olimpiu

doctor în economie

conferențiar universitar

1. Integrarea economică europeana

2. Geografia economică a agriculturii mondiale

3. Politici şi procese de dezvoltare rurală

Lista publicațiilor științifice

022432387


E-mail

BUJOR Tatiana

doctor în economie

conferențiar universitar

1. Economia mondială

2. Economie europeană

3. Dezvoltare economică durabilă în spaţiul rural

Lista publicațiilor științifice

022432387

E-mail

ZAHARCO Silvia

doctor în economie

conferențiar universitar

1. Economia sectorului public

2. Economie şi dezvoltare rurală

3. Cooperarea în sectorul agroalimentar

Lista publicațiilor științifice

022432387

E-mail

CIMPOIEŞ Liliana

doctor în economie

conferențiar universitar

1. Macroeconomie

2. Politici Macroeconomice

Lista publicațiilor științifice

022432387

E-mail

NIREAN Elena doctor în economie conferențiar universitar

1. Economia riscului și incertitudinii

2. Economia Moldovei

3. Bazele micro-macroeconomiei
Lista publicațiilor științifice

022432387

E-mail

COREŢCHI Boris doctor în economie conferențiar universitar

1.Integrarea economică europeană

2. Politica agrară a Republicii Moldova

3. Economie si politici sociale

4. Economie și politici de dezvoltare regională
Lista publicațiilor științifice

022432387

E-mail

 TODOROVA Liudmila  doctor în economie  conferențiar universitar  1. Analiza gestionară în unitățile agricole
2. Politici economico-financiare
 Lista publicațiilor științifice  

022432387

E-mail

 BALTAG Grigore  doctor în economie  conferențiar universitar  1. Analiza gestionară în unitățile agricole
2. Politici economico-financiare
 Lista publicațiilor științifice

 022432387

E-mail

PRISĂCARU Veronica doctor în economie conferențiar universitar

1. Bazele analizei economice

2. Economia întreprinderii
 Lista publicațiilor științifice

022432387

E-mail

CHIŞLARU Angela doctor în economie conferențiar universitar

1. Econometria

2. Statistica
 Lista publicațiilor științifice

022432387

E-mail

NICOLAESCU Ana doctor în economie conferențiar universitar

1. Analiza economico-financiară a unităților agricole

2. Analiza rapoartelor financiare
 Lista publicațiilor științifice

022432387

E-mail

IGNAT Vitalie doctor în economie conferențiar universitar

1. Economia agrară

2.Economia sectorului agroindustrial

3.Economia întreprinderii

4. Analiza economico-financiară a investițiilor
 Lista publicațiilor științifice

022432387

E-mail

NAZAR Nadejda doctor în economie conferențiar universitar

1. Economia aplicativă

2.Economia transportului

3. Economia sectorului agroindustrial

4. Analiza economico-financiară
 Lista publicațiilor științifice

022432387

E-mail

COŞER Cornel doctor în economie Lector universitar

1. Integrarea economică europeana

2. Geografia economică a agriculturii mondiale
Lista publicațiilor științifice

022432387

E-mail

FIŞTIC Maria

Lector universitar

1. Bazele micro-macroeconomiei

2. Microeconomie

3. Macroeconomie

Lista publicațiilor științifice

022432387 

E-mail


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda