85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Se prelungește suspendarea procesului educațional în cadrul UASM pe toată durata stării de urgență

În temeiul ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării  nr. 377 din 25.03.2020 cu privire la suspendarea procesului educațional în instituțiile de învățământ:    1. Se...
Se prelungește suspendarea procesului educațional în cadrul UASM, până la data de 31 martie 2020 inclusiv

  În temeiul DISPOZIȚIEI Nr.1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru situații excepționale a Republicii Moldova, punctul 1: ”Se prelungește suspendarea procesului educațional în cadrul UASM, până la data...
PROCESUL DE STUDII LA UASM SE VA ORGANIZA LA DISTANȚĂ

  Stimați studenți, Administrația și corpul profesoral al Universității Agrare de Stat din Moldova, Vă aduce la cunoștință că în legătură cu decretarea stării de urgență, creată la moment în...
PROCESUL DE STUDII LA UASM SE SUSPENDĂ!

Stimați studenți, masteranzi, doctoranzi! Conform  Ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 292 din 10.03.2020 „Cu privire la suspendarea procesului educațional în instituțiile de...
Cursuri de perfecționare la modulul: Abordări Pedagogice Inovative

  INFORMAŢIE pentru Cadrele Didactice Doriți să faceți față provocărilor timpului? Doriți să deveniți dascăli interesanți pentru tinerii de azi, apți de ai sustrage din contemplarea informațiilor de...
Al 2-lea Eveniment “FOCUS GROUP” în cadrul proiectului RESTART la UASM

  În data de 11.03.2020, ora 13.30 la Departamentul Business, Administrare și Limbi Moderne, Facultatea Economie va avea  local 2-lea eveniment “FOCUS GROUP” în cadrul proiectului RESTART nr....
Participarea studenților UASM în proiectul Unity is Strength

  Studenții Facultăților de Medicină Veterinară, Agronomie, Horticultură și Economie au participat în perioada 21.02.2020 – 26.02.2020 în proiectul Unity is Strength care a avut loc în Șanliurfa,...
Concurs mobilitatea academică Erasmus+

Se anunță concurs pentru realizarea mobilității  academice Erasmus+ pentru studenți ciclul 1 și ciclul 2.  Candidații selectați vor efectua mobilitatea în perioada septembrie-ianuarie 2020. Dosarul...
Selecționata UASM la futsal Campioană la Campionatul Naţional Universitar-2020

Sincere felicitări selecționatei UASM la futsal  cu prilejul obținerii titlului de Campioană la Campionatul Naţional Universitar-2020 ! În perioada 24–29.02.2020 s-au desfășurat competițiile la...
Amânarea alegerii decanului Facultăţii Cadastru și Drept

În temeiul deciziei  Comisiei de concurs al Senatului universitar,  din data de  04.03.2020, ședința Adunării generale a Facultăţii Cadastru și Drept planificată pentru data de 05.03.2020 în...
Zi de informare a Proiectului SMART

  În data de 3 martie 2020, în cadrul Departamentului Business și Administrare, și Limbi Moderne a fost organizată  sesiunea de Informare a Proiectului ”Promovarea cooperării între...
Ziua de 2 martie este o zi de comemorare a celor căzuţi în conflictul armat de pe Nistru din 1992.

 Pe 2 Martie 2020 se împlinesc 28 de ani de la începutul acţiunilor de luptă pentru apărarea integrităţii şi independenţei Republicii Moldova. Ziua de 2 martie este o zi de comemorare a celor căzuţi în...
Zi de informare a Proiectului SMART

În data de 3 martie 2020, la ora 9, în aud. 326  va fi organizată  sesiune de Informare a Proiectului ”Promovarea cooperării între universitate-întreprindere și a antreprenorialului studenților prin...

 În data de 4-6 octombrie 2018, a avut loc Simpozion Internațional Științifico - Practic, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universității Agrare de Stat din Moldova cu genericul „DEZVOLTAREA DURABILĂ A MEDIULUI RURAL – REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE”.

La facultatea Cadastru și Drept, Simpozion Internațional Științifico – Practic s-a desfășurat în următoarele secțiuni:

- Organizarea teritoriului și folosirea funciară în condițiile contemporane;

- SIG, cadastru și evaluarea imobilului;

- Ingineria mediului și dezvoltarea durabilă a spațiului rural;

- Asigurarea juridică a folosirii eficiente a resurselor hidro-funciare.

Sponsorii Simpozionului Ştiinţific Internaţional la facultatea cadastru au fost:

 1. Academia de Științe a Moldovei;
 2. Agenția imobiliară ”AXA IMOBIL”;
 3. S.A. ”Vinăria Ialoveni”;
 4. Catedra Organizarea teritoriului;
 5. Catedra Drept;
 6. Catedra Cadastru și Geodezie;
 7. Catedra Ingineria mediului și hidrotehnică;
 8. Sindicatul angajaților UASM.

Ţările participante la Simpozionului Ştiinţific Internaţional:

 

România                    Germania

Federația Rusă           Polonia

Ucraina                      Republica Belorusă

Letonia                      Uzbekistan

Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)

Republica Moldova

 

Instituțiile participante la Simpozionului Ştiinţific Internaţional:

 1. Agency for Land Relations and Cadastre of Moldova, Moldova
 2. Institutul de Geologie și Seismologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
 3. Institutul de Ecologie și Geografie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
 4. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO)
 5. University of Applied Sciences TFH Georg Agricola, Bochum, Germania;
 6. Cadastral Office, City of Essen, Germania
 7. University of Warmia and Mazury in Olsztyn , Poland
 8. Warsaw University of Technology, Polonia 
 9. Государственный университет по землеустройству, г. Москва
 10. Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Chişinău, Republica Moldova
 11. Латвийский сельскохозяйственный университетб Elgava
 12. Universitatea Tehnică “Gheorghe Asachi” din Iași, România
 13. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” Iaşi, România,
 14. Universitatea “Transilvania” din Brașov, România
 15. Белорусская государственная сельскохозяйственная академия, г. Горки
 16. Институт экономики, природопользования и устойчивого развития НАН Украины, г. Киев
 17. Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины, г. Киев
 18. Львовский национальный аграрный университет, Украина
 19. Ташкентский институт инженеров ирригации и механизации сельского хозяйства, Узбекистан
 20. Нукусский филиал Ташкентского Государственного аграрного университета, Узбекистан
 21. Санкт-Петербургский государственный аграрный университет, Россия
 22. Национальный исследовательский Томский политехнический университет, Россия
 23. Самарский государственный экономический университет, Россия
 24. Пермский государственный аграрно-технологический университет им. Академика

Д.Н. Прянишникова, Россия

 1. Саратовский государственный технический университет имени Ю.А. Гагарина, Россия
 2. Кубанский государственный аграрный университет им. И. Т. Трубилина, Россия
 3. Житомирский национальный агроэкологический университет, Украина
 4. Всероссийский нацно-исследовательский институт земледелия и защиты почв от эрозииБ Курск, Россия
 5. Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова, Россия
 6. Дагестанский государственный аграрный университет им. М.М. Джамбулатова, Россия
 7. Universitatea Tehnică a Moldovei
 8. Одесский Национальный Экономический Университет, Украина
 9. Universitatea de Stat din Tiraspol cu sediul la Chișinău, Republica Moldova
 10. Universitatea de Studii Europene din Moldova
 11. Universitatea Liberă din Moldova
 12. Grigore T. Popa University of Medicine and Pharmacy, Iasi, Romania
 13. Institute of Forensic Medicine of Iasi, Romania
 14. Academia de Studii Economice a Moldovei
 15. Universitatea de Stat din Moldova
 16. Compania Națională de Asigurări în Medicină, Chisinau, Republica Moldova
 17. Institutul de Științe Penale și Criminologie Aplicată, Chisinau, Republica Moldova
 18. Universitatea de Studii Politice și Economice Europene ”Constantin Stere”, Chisinau, Republica Moldova
 19. Asociația Obștească BIOS, Republica Moldova
 20. A. “Apă-Canal Chișinău“, Republica Moldova

La ședința plenară de deschidere a Simpozionului Științific Internațional Domnul S. N. Volcov – Rectorul Universității de Stat de Organizare a Teritoriului din Moscova Rusia a ținut o prezentare cu tema: Землеустроительное обеспечение устойчивого развития сельских территорий в российской федерации.

În cadrul Simpozion Internațional Științifico - Practic, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universității Agrare de Stat din Moldova cu genericul „DEZVOLTAREA DURABILĂ A MEDIULUI RURAL – REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE” Domnului Rector al Universității de Stat de Organizare a Teritoriului din Moscova, Rusia – membru al Academiei de Științe a Rusiei Serghei Volcov i s-a decernat titlului onorific ”Doctor Honoris Causa al UASM”.

Toți participanții au primit certificate de participare la Simpozionul Internațional Științifico - Practic, dedicat aniversării a 85 de ani de la fondarea Universității Agrare de Stat din Moldova cu genericul „DEZVOLTAREA DURABILĂ A MEDIULUI RURAL – REALIZĂRI ȘI PERSPECTIVE”

 

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda