85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2020
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Secția resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO


 

uniclad

 

 

Hot-Line

Ședința Consiliului Rectorilor CSI organizată online

În data de 21.05.2020 a fost organizată ședința Consiliului Rectorilor din principalele Universități agricole din CSI.  Universitatea Agrară de Stat din Moldova este membru al Consiliului Rectorilor CSI din...
Scrisoare de mulțumire a Guvernului Republicii Moldova pentru suportul financiar oferit de UASM

Criza cauzată de noul coronavirus a creat un val de solidaritate printre cadrele didactice si auxiliare a Universității Agrare de Stat din Moldova, care s-au mobilizat și au făcut donații sub forma salariului de 1...
Apel internațional pentru proiecte anunțat de Agenția Universităților Francofone

Agenția Universităților Francofone are plăcerea de a anunța lansarea unui apel internațional pentru proiecte ca parte a planului său special de acțiune COVID-19. Obiectivul este de a spori contribuția...
Pandemia COVID-19 - plan special adoptat de AUF

  Comunicat de presă Pandemia COVID-19 : AUF adoptă un plan special   Paris, luni 6 aprilie 2020 | Pentru a răspunde pandemiei mondiale COVID-19, Agenția universitară a Francofoniei a adoptat...
Programul de burse de scurtă ședere al grupului Coimbra pentru tineri cercetători

  Oficiul  National Erasmus + Moldova informează, că apelul pentru cererea 2020 pentru Programul de burse de scurtă ședere al grupului Coimbra pentru tinerii cercetători din Vecinătatea Europeană este...
Formare profesională continuă oferită de Universitatea Tehnică Agrară din or. Minsk, Republica Belarus

Universitatea Tehnică Agrară din or. Minsk, Republica Belarus oferă posibilitatea  de perfecționare și formare profesională continuă,  conducătorilor  și specialiștilor întreprinderilor...
Se prelungește suspendarea procesului educațional în cadrul UASM pe toată durata stării de urgență

În temeiul ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării  nr. 377 din 25.03.2020 cu privire la suspendarea procesului educațional în instituțiile de învățământ:    1. Se...
Se prelungește suspendarea procesului educațional în cadrul UASM, până la data de 31 martie 2020 inclusiv

  În temeiul DISPOZIȚIEI Nr.1 din 18 martie 2020 a Comisiei pentru situații excepționale a Republicii Moldova, punctul 1: ”Se prelungește suspendarea procesului educațional în cadrul UASM, până la data...
PROCESUL DE STUDII LA UASM SE VA ORGANIZA LA DISTANȚĂ

  Stimați studenți, Administrația și corpul profesoral al Universității Agrare de Stat din Moldova, Vă aduce la cunoștință că în legătură cu decretarea stării de urgență, creată la moment în...
PROCESUL DE STUDII LA UASM SE SUSPENDĂ!

Stimați studenți, masteranzi, doctoranzi! Conform  Ordinului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 292 din 10.03.2020 „Cu privire la suspendarea procesului educațional în instituțiile de...
Cursuri de perfecționare la modulul: Abordări Pedagogice Inovative

  INFORMAŢIE pentru Cadrele Didactice Doriți să faceți față provocărilor timpului? Doriți să deveniți dascăli interesanți pentru tinerii de azi, apți de ai sustrage din contemplarea informațiilor de...
Al 2-lea Eveniment “FOCUS GROUP” în cadrul proiectului RESTART la UASM

  În data de 11.03.2020, ora 13.30 la Departamentul Business, Administrare și Limbi Moderne, Facultatea Economie va avea  local 2-lea eveniment “FOCUS GROUP” în cadrul proiectului RESTART nr....
Participarea studenților UASM în proiectul Unity is Strength

  Studenții Facultăților de Medicină Veterinară, Agronomie, Horticultură și Economie au participat în perioada 21.02.2020 – 26.02.2020 în proiectul Unity is Strength care a avut loc în Șanliurfa,...
 1. Regulamentul intern al UASM
 2. Plan-cadru pentru studii superioare de licenţă
 3. Regulamentul de organizare şi desfăşurare a procesului didactic în UASM în baza Sistemului Naţional de Credite Transferabile (SNCT)
 4. Regulamentul cu privire la organizarea studiilor superioare de masterat, ciclul II
 5. Regulamentul instituţional privind evaluarea activităţii de învăţare a studenţilor în UASM
 6. Regulamentul privind modul de evaluare a cunoştinţelor studenţilor
 7. Regulament cu privire la elaborarea şi utilizarea testelor în aprecierea cunoştinţelor studenţilor
 8. Regulament-cadru privind organizarea examenului de finalizare a studiilor superioare de licenţă
 9. Regulament-cadru al facultăţii instituţiei de învăţământ superior
 10. Regulament-cadru al catedrei instituţiei de învăţământ superior
 11. Regulamentul cadru privind elaborarea tezelor de licenţă şi de master
 12. Regulamentul cu privire la ocuparea posturilor de conducere și alegerea organelor de conducere în instituțiile de învățământ superior din R. Moldova
 13. Regulamentului cu privire la modul de ocupare a posturilor didactice în instituţiile de învăţământ superior
 14. Regulamentul atestării cadrelor ştiinţifice şi ştiinţifico-didactice de înaltă calificare
 15. Codul de etică universitară
 16. Regulamentul de activitate a Comisiei de Etică a UASM;
 17. Regulamentul Concursului „Profesorul anului”
 18. Regulamentul privind activitatea Comitetului de evaluare externă a calităţii pregătirii specialiştilor în UASM
 19. Statutul comitetelor de asigurare a calităţii învăţământului în UASM
 20. Regulament cu privire la acordarea unor garanţii şi compensaţii salariaţilor care îmbină munca cu studiile
 21. Regulament privind acordarea Bursei Senatului UASM
 22. Regulamentul de încasare a taxelor de studii şi pentru diferenţele de program în cazul transferului şi restabilirii studenţilor la studii în UASM
 23. Regulament privind funcţionarea căminelor UASM
 24. Criteriile de repartizare a locurilor în căminele UASM
 25. Regulamentul Concursului “Cea mai bună odaie”
 26. Regulament de organizare a serviciului în căminele UASM
 27. Regulamentul Senatului studenţilor UASM
 28. Regulamentul cu privire la modul şi condiţiile de acordare a burselor pentru studenţii, masteranzii şi doctoranzii din UASM
 29. Regulament privind organizarea şi activitatea cercurilor ştiinţifice studenţeşti
 30. Regulamentul Consiliului studenţesc al facultăţii
 31. Regulamentul privind stagiile de practică ale studenţilor
 32. Regulament privind publicaţiile ştiinţifice şi ştiinţifico-metodice

 33. Regulament cu privire la mobilitatea academică în UASM

ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda