85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2020
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Secția resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO


 

uniclad

 

 

Hot-Line

Activitatea în cadrul Proiectului TEMPUS ”Susţinerea triunghiului cunoştinţelor în Belarus, Ucraina şi Moldova”

Colaboratorii UASM au participat la cea de-a doua întâlnire a membrilor Proiectului TEMPUS "Susţinerea triunghiului cunoştinţelor în Belarus, Ucraina şi Moldova", care a avut loc în perioada 18-23 mai 2014, la Universitatea „Letonia” din Riga. În cadrul întîlnirii coordonatorii naţionali au prezentat primele rezultate ale implementării şi dezvoltării concepţiilor şi analizei situaţiilor din ţările de origine. Au avut loc, de asemenea, discuţii şi dezbateri cu privire la integrarea educaţiei, inovării şi cercetării, la care a participat rectorul UASM, academicianul Gheorghe Cimpoieş.

În timpul vizitei în oraşul Elgava, participanţii proiectului au avut întîlniri cu reprezentanţii autorităţilor locale, mediului de afaceri, precum şi ai instituţiilor de învăţământ superior din Letonia: profesorul Universităţii Agrare din Letonia, ex- ministrul Educaţiei şi Ştiinţei din Letonia, B. Reeves,  primarul oraşului A. Ravins, şeful Consiliului municipal al educaţiei din Jelgava G.Auza, preşedintele Asociaţiei Industriei Chimice şi Comerţului din Letonia, dl. I. Kanashka şi alţii.

În cadrul vizitelor la companiile "EVOPIPE" Ltd, specializată în producţia de ţevi din material plastic şi a AS "AMO PLANT", specializată în producţia de autobuze, a fost studiată experienţa de punere în aplicare a triunghiului cunoştinţelor, de cooperare a întreprinderilor, autorităţilor locale şi instituţiilor de învăţământ.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda