85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Şcoala Internaţională de Vară

Sâmbătă, 06.09.2014, şi-a încheiat lucrările Şcoala Internaţională de Vară, care are loc anual în cadrul Universităţii Agrare de Stat din Moldova. Participanţii – studenţii Universităţii Ştiinţelor Naturale din or. Praga (Republica Cehă), Universităţii Agrare din or. Krakova (Polonia şi ai UASM – au avut posibilitatea de a asista la cursuri despre particularităţile dezvoltării agriculturii în statele participante, despre particularităţile socio-culturale ale amenajării sectorului rural. Un interes special a trezit tema mobilităţii academice. Studenţii UASM s-au împărtăşit cu colegii din Cehia şi Polonia despre experienţa căpătată în timpul studiilor în Austria, China, Spania, Portugalia. Programul cultural care a inclus participarea la festivaluri, vizita multor locuri turistice şi unităţi de producere, au impresionat mult participanţii. În cadrul Şcolii Internaţionale de Vară au fost încheiate acorduri de interschimb studenţesc între studenţii participanţi la proiect şi au fost discutate perspectivele de colaborare în vederea organizării unor asemenea şcoli de vară în Polonia şi R. Cehă cu participarea studenţilor UASM.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda