85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

„Evaluarea și pedagogia erorii” – formare pentru profesorii de limbă franceză

În perioada 1-3 octombrie curent, Nina Puțuntean, lector superior universitar la Catedra Limbi Moderne și responsabil CRU a UASM a participat la un training organizat de Antena din Chișinău a Agenției Universitare a Francofoniei cu tema „Evaluarea și pedagogia erorii”.

            Formarea a fost moderată de Doamna Fatima Chnane-Davin, conferențiar universitar la Universitatea Aix-Marseille, doctor, conducător de doctorat și cercetător în științe ale limbajului și didactica limbii franceze, autoare a mai multor metode de învățare a limbilor străine.

            20 de universitari din 6 instituții de învățământ superior din RM, membre ale AUF au luat parte la o serie de ateliere focusate pe docimologie, conceptele de evaluare, autoevaluare și co-evaluare, contextualizarea evaluării, diferențele între evaluare și control, greșeală și eroare, competențele și descriptorii din Cadrul european comun de referință pentru limbi (CECRL).

            Participanții au avut de asemenea posibilitatea de a stabili criterii obiective și concepe fișe de evaluare a activităților de comprehensiune orală/scrisă, producție orală/scrisă pentru nivelurile A1, A2, B1 și B2. Acest training a oferit profesorilor o nouă viziune asupra didacticii limbii franceze, aupra evaluării și statutului erorii.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda