"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Concurs pentru ocuparea funcţiei de Preşedinte al Consiliului ştiinţific

UNIVERSITATEA AGRARĂ DE STAT DIN MOLDOVA anunţă concurs pentru ocuparea funcţiei de Preşedinte al Consiliului ştiinţific.

Candidaţii la concurs în termen de două luni de la data publicării avizului în Monitorul oficial al Republicii Moldova vor depune cererea de înscriere la concurs la Secretarul ştiinţific al UASM cu următoarele anexe:

1. CV-ul;

2. Copii ale diplomelor de grad şi titlu ştiinţific deţinute;

3. Lista lucrărilor ştiinţifice şi metodico-didactice publicate;

4. Numărul de doctoranzi îndrumaţi şi a celor care au obţinut grade ştiinţifice;

5. Certificat ce confirmă dreptul de conducere de doctorat conferit de CNAA;

6. Fişa personală de evidenţă a cadrelor;

7. Copia carnetului de muncă.

Pentru informaţii: tel. 022 422237; 022 312207.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda