85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Proiectul TEMPUS TecTNet “Second Consortium Meeting”

La 30 aprilie 2015, partenerii proiectului TEMPUS http://www.tectnet.unisannio.it (Universitatea UniSannio (Italia), Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (România), Universitatea Tehnică din Košice, (Slovacia), Institutul Superior Tehnic (Portugalia) şi din R. Moldova (UASM, UTM, USM, USARB şi agenţiile RTTM, AITT, AGEPI) s-au întrunit în incinta Universităţii Agrare de Stat din Moldova, în cadrul ”Reuniunii a II- a Consorţiului”.

Întrunirea a fost deschisă de rectorul UASM, academicianul Gh. Cimpoieş.

Au fost discutate diverse problemele ce ţin de realizarea obiectivelor preconizate, au fost trasate sarcinile ulterioare în vederea îmbunătăţirii rezultatelor finale.

La întrunire au participat oaspeţii din diverse universităţi:

  • Gaetano Telesio, director general al Universităţii din Sannio, Italia;
  • Pasquale Daponte, profesor al Universităţii din Sannio, Italia, coordonator al Proiectului;
  • Helena Ramos, prorector al  Institutului Tehnic din Lisabona, Portugalia;
  • Jan Saliga, profesor al Universităţii Tehnice din Košice, Slovacia;
  • Dorin Lucache, profesor al Universităţii Tehnice ”Gh.Asachi” din Iaşi, România;
  • Andrei Chiciuc, şef al Departamentului de Management al Calităţii, UTM;
  • Florentin Paladi, prorector al Universităţii de Stat din Moldova;
  • Valentina Priţcan, prorector al Universităţii de Stat “Alecu Russo” din Bălţi ş.a.

Vezi  link- ul


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda