85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Săptămâna mobilității academice

În perioada 11.04 – 15.04  la UASM  se va desfăşura Săptămâna Internaţională a Mobilităţii Academice. UASM va fi vizitată de profesorii Institutului Politehnic din Bragança (IPB), Portugalia, care vor participa la Seminare şi Mese Rotunde. Actualmente, 7 studenţi ai UASM  îşi fac studiile la  această universitate parteneră europeană, după  absolvirea căreia, de rînd cu Diploma de licenţă a UASM, acești studenţi vor primi şi diploma Universităţii  Politehnice  din Bragança.

În cadrul vizitei sunt preconizate întâlniri cu cadrele ştiinţifico-didactice şi studenţii  Facultăţii de Economie, prezentarea Institutului Politehnic din Bragança (IPB), selectarea studenţilor pentru anul academic 2016-2017, 2 seminare  care vor fi ţinute de profesorii de la Institutul Politehnic din Bragança.

Invităm toţi doritorii să participe la activităţile preconizate

în Săptămîna Internaţională a Mobilităţii Academice.

PROGRAMUL

vizitei de lucru la UASM a delegaţiei cadrelor didactice

din Institutul Politehnic din Bragança, Portugalia

Ziua, data Activităţi Locul şi timpul

Luni,

11 aprilie

Seminar pentru studenţi şi profesori: Latura socială a Managementului: Noi provocări, Sesiunea 1: „Responsabilitatea socială corporativă: conștientizarea și legătura cu performanța financiară". Ana Paula MONTE (apmonte@ipb.pt), doctor în ştiinţe, Facultatea de Economie și Management, Şcoala de Tehnologie și de Management (ESTiG), Institutul Politehnic din Bragança (IPB), Portugalia.

E7

13.30-14.50

Marţi,

12 aprilie

Seminar pentru studenţi şi profesori: Latura socială a Managementului: Noi provocări Sesiunea 2: “Abordarea istorică și instituțională a schimbării managementului de contabilitate: Standardizarea în spitalele publice portugheze"

Joaquim LEITE (jleite@ipb.pt), doctor în ştiinţe, Facultatea de Economie și Management, Şcoala  de Tehnologie și de Management (ESTiG), Institutul Politehnic din Bragança (IPB), Portugalia

E7

13.30-14.50

Miercuri,

13 aprilie

Prezentarea programelor  de mobilitate academică - diplome duble pentru studenţii UASM în anul academic 2016-2017.

E7

13.30

Joi,

14 aprilie

Întîlnirea cu cadrele ştiinţifico-didactice ale Facultăţii de Economie şi discuţii referitor la diplome duble pentru studenţii UASM si IPB.  Planificarea privind pregătirea studenților pentru  susţinerea tezelor de Licenţă şi Master. Întîlnirea cu potenţialii candidaţi la granturile mobilităţii academice.

E 326, Catedra Management,

09.30-11.30

Departamentul Relaţii Internaţionale,

of. 802


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda