85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Rezultatele săptămânii mobilităţii academice

La Universitatea Agrară de Stat din Moldova s-a desfăşurat Săptămâna Internaţională a Mobilităţii Academice.  În cadrul acestui eveniment au avut loc un şir de manifestări cu scopul consolidării relaţiilor de parteneriat cu Institutul Politehnic din Bragança (IPB), Portugalia. Actualmente, 7 studenţi de la Facultatea de Economie îşi fac studiile la  această universitate. Profesorii din Portugalia ANNA PAULA MONTE şi Joaquim LEITE, au vizitat UASM în cadrul proiectului ERASMUS+K1 pentru a se familiariza cu  procesul de pregătire a specialiştilor în  instituţiile din Moldova, cu condiţiile de studii şi de trai ale studenţilor, precum, purtînd discuţii privitor modalităţile de parteneriat   ştiinţifico-pedagogic a instituţiilor partenere. Proiectul presupune oferirea granturilor europene pentru studenţii moldoveni şi portughezi, care, de rînd cu Diploma oferită de Instituția  unde îşi fac studiile, vor obţine şi diploma Universităţii  partenere. Cadrele ştiinţifico-didactice, beneficiari ai granturilor , vor avea posibilitate de a efectua stagii de formare continuă, citi  lecţii în instituţiile partenere etc.

În cadrul acestui eveniment colegii  portughezi  au ţinut lecţii publice, seminare, au discutat despre colaborarea pe viitor  în domeniul mobilităţii academice. Cu ajutorul sistemului video-conferinţă, profesorii UASM au comunicat on-line cu studenţii moldoveni, care se află la mobilitate în Portugalia. A avut loc selectarea studenţilor, doritori de  a participa la mobilitate în Portugalia şi Bulgaria. Numărul mare de doritori, pretendenţi la granturi,  dovedeşte interesul ridicat  către programele internaționale şi procesul de internaționalizare care are loc în ultimul timp la UASM.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda