85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Întruniri de succes cu mediul de afaceri (Timac Agro & AUF)

Miercuri, 20 aprilie 2016, în aula H-1, ora 13:30 a fost organizată o întrunire cu genericul „Compania Timac Agro - succes prin antreprenoriat, construiește-ți și dezvoltă cariera în agrobusiness”, organizată de către Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) în colaborare cu Compania Timac AgroFacultatea de Horticultură şi Centrul de Reuşită Universitară a UASM.

La întrunire au participat studenții, masteranzii, doctoranzii și profesorii Facultăţilor de Horticultură şi Agronomie.

Decanul Facultăţii de Horticultură, dr., conf. univ. Gheorghe NICOLAESCU, în discursul său, a menţionat despre valoarea acestor întâlniri cu mediul de afaceri, care inspiră studenţilor o speranţă în viitor.

Reprezentantul Companiei Timac Agro – Valeriu MIRCEA, absolvent al USAMV Iaşi, a menţionat mottoul companiei „Învățăm, creăm, reușim!”, a caracterizat oportunitățile pe care le oferă aceasta şi a vorbit despre rolul cunoştinţelor acumulate pe parcursul studiilor. Dl MIRCEA a fost însoţit de 2 tineri angajaţi Oleg CALESTRU, absolventul Facultăţii de Horticultură, actualmente doctorand la catedra de Pomicultură şi Iulia AVORNICESEI, absolventă a USAMV Iaşi.

La finele discursului reprezentaţii Companiei Timac Agro au organizat o tombolă prin extragere secretă, în baza sondajelor de evaluare a întrunirii.

Dl NICOLAESCU a ţinut să mulţumească partenerilor şi a menţionat că prin intermediul AUF anul precedent a fost organizat un tur al vinului în regiunea vitivinicolă Ştefan Vodă, iar în acest an, la fel cu susținerea AUF, se va organiza un tur similar „Aurul sudului” pentru studenţii Facultăţii de Horticultură şi alt tur de vizitare a unor entităţi agricole performante pentru studenţii Facultăţii de Agronomie.

La eveniment a fost prezentă şi directorul Antenei Chișinău a AUF, Dna Roxana ŢURCANU însoţită de Olesea SIMION, responsabilă pe proiecte AUF. Dna ŢURCANU a menţionat că în organizarea acestui eveniment AUF are ca obiectiv facilitarea inserţiei profesionale a tinerilor din Republica Moldova cît şi crearea unor legături durabile între mediul universitar şi cel de afaceri.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda