85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Studenţii UASM la Ziua Europei

În cadrul ceremoniilor consacrate Zilei Europei la Chișinău, studenţii  UASM au prezentat proiectele internaționale, care derulează în universitate: „Consolidarea triunghiului cunoașterii în Belarus, Ucraina și Moldova” (FKTBUM), „Crearea e-rețelei moldovenești pentru promovarea e-instruiri în formarea profesională continuă” (TEACH ME),  “Internaţionalizarea rețelei CASEE prin introducerea inovației în domeniul mobilității și definirea criteriilor de calitate” (CASEE-In) şi altele. Tinerii, vizitatori ai evenimentului au acordat un interes deosebit proiectelor de mobilitate academică  ERASMUS +, IMPULS, prin intermediul cărora zeci de studenți UASM au plecat la studii de mobilitate în Bulgaria, Spania, Italia, Letonia, Portugalia, Republica Cehă, Estonia și alte. țări. Un astfel de proiect este implementat în colaborare cu Universitatea Tehnică din Bragança (IPB), Portugalia, unde actualmente îşi fac studiile 7 studenţi care, de rînd cu Diploma oferită de UASM, vor obţine şi diploma Universităţii Tehnice din Bragança (IPB). Noile granturi în următorul  an universitar vor  permite studenților UASM să facă studii în instituțiile de învățământ superior din mai multe țări ale Uniunii Europene.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda