85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Studenţii UASM la Conferinţa internaţională CASEE

Cinci studenţi ai facultăţilor de Agronomie şi Horticultură (Chiriţa Dragoş, Cojocari Dumitru, Craijdan Tatiana, Gorobei Tatiana, Popov Igor) au participat la Conferinţa Internaţională „Rolul ştiinţelor agronomice în dezvoltarea strategiei europene 2020”, care a avut loc la Timişoara (România). Împreună  cu studenţii din Austria, Ungaria, România, Croaţia ei au avut posibilitatea de a asculta comunicări ştiinţifice ale celor mai buni reprezentanţi, precum şi de a prezenta posterele proprii, de a participa la diferite master clas. Acest eveniment a fost organizat în cadrul proiectului „Internaţionalizarea reţelei universităților  CASEE (reţeaua universităţilor agrare din Europa Centrală, de Sud şi de  Est) prin  punerea în aplicare a mobilității inovatoare și definirea criteriilor de calitate - CASEE-In ", finanțat de Guvernul Austriei.  Graţie acestui proiect studenţii universităţilor partenere -  beneficiari ai Consorţiului au audiat cursul on-line, pregătit de profesori europeni în domeniul activităţii ştiinţifice, au dezvoltat propriile proiecte și s-au  convins de importanța proceselor de internaționalizare care au  loc în UASM.

Din comitetul de organizare a proiectului  a făcut parte şi Dna Cristina Coșciug, prorector pentru relaţii internaţionale, conferenţiar universitar al UASM, care în cadrul Conferinţei a avut mai multe întâlniri cu conducerea Universității de Științe Agricole și Medicină Veterinară din Timișoara, fiind discutată şi organizarea următoarei conferințe în UASM.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda