85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Reuniunea finală din cadrul proiectului Tempus „Rețeaua de Transfer Tehnologic – TecTNet”

În perioada 2-6 octombrie, 2016, în Universitatea Sannio (coordonator al proiectului), o. Benevento, Italia, și-a desfășurat lucrările reuniunea de finalizare a proiectului Tempus „Rețeaua de Transfer Tehnologic – TecTNet”, cu participarea echipei Universității Agrare de Stat din Moldova: V. Vrancean, I. Volentiri, F. Erhan, Elena Scripnic și Nina Puțuntean.

La eveniment au fost prezenți reprezentanții celor 11 instituții-partenere din 5 țări: ai Uniunii Europene (Universitatea UniSannio (Italia), Universitatea Tehnică „Gheorghe Asachi” din Iaşi (România), Universitatea Tehnică din Košice, (Slovacia), Institutul Superior Tehnic (Portugalia) și ai R. Moldova (universitățile UASM, UTM, USM, USARB și agenţiile RTTM, AITT, AGEPI).

În cadrul reuniunii au fost totalizate rezultatele celor opt pachete de lucru pe perioada de derulare a proiectului (a. 2013-1016).

S-au menționat realizările frumoase referitoare la finalizarea cu succes a celor mai importante obiective ale proiectului:

  • realizarea în consorțiul universităților partenere ale R. Moldova a programului de master „Management Inovațional și Transfer Tehnologic”;
  • crearea a cîte o platformă informațională în fiecare universitate-parteneră a        R. Moldova.
  • fondarea în cele 4 universități partenere a Oficiilor de Transfer Tehnologic.

La fel au fost menționate și relațiile frumoase dintre parteneri proiectului.

Concomitent cu lucrările reuniunii, în Unisannio a avut loc și conferința științifică internațională IMEKOFOODS, cu participarea UASM, în cadrul căreia și-a prezentat raportul său științific Elena Scripnic.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda