85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Cursul aplicativ pentru studenţi şi profesori „MANAGEMENT PERSONAL”

În perioada 27-28 octombrie, 2016, în cadrul UASM a avut loc un eveniment planificat şi organizat de către responsabilele CRU al UASM, Nina PUŢUNTEAN şi Sabina GRATI, în colaborare cu colegele responsabile de CRU al UTM, Natalia FURTUNA-VLADEI şi Mariana CEREPANOVA şi anume formarea: „Management personal”, curs aplicativ pentru studenţi şi profesori, animat de George BUTUNOIU,specialist în orientare şi consiliere în carieră,  evaluare, selecţie şi recrutare de personal şi Personal Branding.

Publicul interesat a beneficiat de un extraordinar training și program de consultanță a unui specialist cu experienţă unică care a evaluat, selectat şi angajat mii de oameni în companii multinaţionale şi locale, în multiple domenii de activitate, un profesionist care cunoaşte şi înţelege foarte bine piaţa românească, inclusiv din perspectiva resurselor umane, aspecte prin care poate susţine o persoană să se cunoască şi să afle calea cea mai potrivită şi modalităţile de a parcurge acea cale fructificându-şi potenţialul. La fel, în discursul său, George Butunoiu, s-a axat pe evaluarea CV-urilor, identificarea profilurilor de personalitate, criteriilor de selecție, instrumentelor de dezvoltare personală și analiza modalităţilor de examinare a dosarelor candidaților.

La eveniment au participat un număr mare de studenţi şi profesori de la UASM, UTM, USM, şefi de catedră, decani, prorectori, precum şi directoarea Antenei Chişinău, Roxana ŢURCANU-TOLOMEY însoţită de Olesea SIMION, responsabilă de proiecte. Persoanele care au frecventat cursul integral au primit Certificate de Participare.

Aducem sincere mulţumiri AUF şi administraţiei UASM pentru contribuţia financiară şi materială acordată, formatorului pentru că a acceptat invitaţia noastră şi colaboratorilor Catedrei Limbi Moderne pentru ajutorul oferit în organizarea şi desfăşurarea acestui eveniment.

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda