85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

ZIUA INTERNAŢIONALĂ A PRIETENIEI LA UASM

La 5 decembrie 2016, în incinta Universităţii Agrare de Stat din Moldova (UASM) a fost organizată Ziua Internațională a Prieteniei. Scopul acestui eveniment a fost familiarizarea  cu cultura și tradițiile țărilor, cetăţeni ai  cărora îşi fac studiile la UASM.

Studenții din Azerbaidjan, China, Israel, România, Ucraina şi Republica Moldova au surprins publicul cu bogăția și diversitatea tradițiilor culinare, au încins manifestarea cu  cântece și dansuri naționale. Înalte performanţe au fost obţinute de către  studenții din Azerbaidjan, care au fost  nevoiţi să iasă în faţa publicului de nenumărate ori cu numerele sale  feerice. Studenţii din Azerbaidjan au fost susţinuţi şi sprijiniţi  de către Consilierul Ambasadei Republicii Azerbaidjan în Republica Moldova, Ilham AGHAYEV şi Președintele Congresului azerbaidjenilor  din Republica  Moldova Vugar  NOVRUZOV, care a prezentat o serie de cărți şi a oferit  universităţii o bursă pentru cel mai bun student UASM.

Republica Moldova a fost prezentată de către studenții specialităţii  Turism ai UASM, care au fost sprijiniţi de Svetlana LAZĂR, președintele Asociației Naționale de Dezvoltare  Rurală și Turismul Cultural (ANTREC).

La eveniment, de asemenea, au participat: Snezhana BLAGOIEVA, Înalt Consilier UE pentru dezvoltarea Rurală şi Agricultura; Tatyana IVANOVA, reprezentant al Universităţii de Ştiinţe Aplicative  din Praga, Republica Cehă;  Daniela DRĂGALIN, reprezentant al Ambasadei Republicii Cehe în Republica Moldova; Victoria BUTMALAI, reprezentant al Departamentului de Relații Internaționale și Integrare Europeană din cadrul Ministerului Educației al Republicii Moldova; Radu MUNTEANU, reprezentant al departamentului de combatere a migrației ilegale, Biroul Migraţie şi Azil.

O adevărată surpriză a fost evaluarea trupei de muzică rock „55 (Cincizeci şi cinci)”.

Organizatorii și conducătorii evenimentului au fost: Viorel ȘTIRBU, precum și studenți specialităţii Business și administrare, studii în limba engleză: Ștefan APOSTOLși Ana VÎRLAN, care au fost susținuţi de Organizația de Guvernare Studențească (SAS), Sindicatul Studenţesc și Departamentul Relații Internaționale al UASM.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda