85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Conferinţă ştiinţifică a studenţilor 2017

În perioada 15-29 martie  2017, la  UASM  îşi va  desfăşura lucrările cea  de-a  70-a Conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor. La lucrările conferinţei vor participa invitaţi de la instituţii superioare de învăţămînt din ţară şi de peste hotare. În cadrul a 23 secţii vor fi prezentate  peste 500 de lucrări ştiinţifice în formă de raport sau poster. Limbile de lucru: română, rusă, engleză şi franceză.
Şedinţa plenară va avea loc miercuri, 29 martie, ora 1400, aula E-7.
Cele mai valoroase lucrări vor fi publicate în volumul tezelor conferinţei ştiinţifice.

Facultăţile  Economie şi Inginerie Agrară şi Transport Auto

La data de 22 martie 2017 si-a  continuat lucrările  cea  de-a  70-a Conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor la facultăţile  Economie şi Inginerie Agrară şi Transport Auto. În cadrul a 11 secţii au fost prezentate 266 de rapoarte ştiinţifice, la care  au participat şi studenţi de la alte instituţii de învăţămînt superior economic şi ingineresc
 ( ASAB, USM, ASEM, UTM, IF al AŞM, UESM). La finele conferinţei juriul secţiilor studenţeşti a stabilit locurile premiante  care au fost menţionate diplome din partea rectorului universităţii. Deţinătorii locurilor I de la fiecare facultate vor participa cu raport  la şedinţa plenară a Conferinţei ştiinţifice studenţeşti, care va avea loc miercuri, 28 martie, ora 1400, în aula E-7.  


Facultăţile Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor, Agronomie, Horticultură, Cadastru şi Drept

La 15 martie 2016 au demarat lucrările celei de-a 70-a Conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor la facultăţile Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor, Agronomie, Horticultură, Cadastru şi Drept. În cadrul a 12 secţii au fost prezentate 278 de rapoarte ştiinţifice de către studenţii UASM şi altor instituţii din învăţămînt superior agronomic de peste hotare (Iaşi, Braşov, Moscova). Pe marginea acestora au avut loc dezbateri, discuţii, înaintate propuneri de perspectivă. La finele conferinţei juriul secţiilor studenţeşti au stabilit locurile premiante I, II şi III, care au fost menţionate cu diplome ale rectorului universităţii. 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda