85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

AGRONOMIADA, ediţia XXIX–a

În perioada 4-7 mai curent în cadrul Universităţii de Ştiinţe Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti, România s-a desfăşurat Concursul Profesional-Ştiinţific şi Sportiv AGRONOMIADA, ediţia XXIX–a. La Concurs a participat şi delegaţia UASM din 44 persoane, formată din cadre ştiinţifico-didactice şi studenţi de la toate facultăţile în frunte cu dl Iu. Melnic, prim-prorector, conf. univ.

Pe parcursul acestei perioade studenţii noştri au luat parte la mai multe concursuri desfăşurate pe domenii: Agronomie, Biologie, Horticultură, Ingineria produselor alimentare, Zootehnie, Educaţie fizică şi sport-fotbal, tenis de masă etc.

Lucrările profesional-ştiinţifice ale studenţilor moldoveni au fost înalt apreciere de juriul concursului. Printre premianţii concursului au fost: Baljicov Dumitru, an.IV - diplomă de menţiune la disciplina Tehnologia creşterii păsărilor. Sciţco Olga, an. IV - diplomă de menţiune la disciplina Entomologie, Abdul Gealili, an. IV - diplomă de menţiune la disciplina Silvicultură, Baraniuc Vladislav, an. III - diplomă de menţiune şi premiu special la disciplina Legumicultură. La concursul sportiv tenis de masă feminin, studentei an. 2,  Facultatea de Cadastru şi Drept Paliuc Lia, i s-a acordat premiul III cu diplomă, cupă şi medalie, iar studentului an. I, Facultatea Inginerie Agrară şi Transport Auto Malai Cristian i s-a acordat premiul III cu diplomă, cupă şi medalie la concursul sportiv tenis de masă masculin. Foarte bine s-a impus şi echipa de mini-fotbal a UASM, care pînă în ultimul moment a luptat pentru primele locuri. Dintre fotbalişti s-au evidenţiat portarul Popovici Andrei, Muradu Ion, Lujan Iulian, Bandalac Ghenadie şi Meriacre Pavel.

Aducem sincere mulţumiri tuturor studenţilor şi profesorilor care au contribuit la organizarea şi participarea la acest concurs.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda