85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Vizita delegaţiei din Turcia la UASM

În perioada 10-12 iunie, la Universitatea Agrară de Stat din Moldova (UASM), s-a aflat într-o vizită de lucru delegaţia Universităţii din Kastamonu (Turcia), în frunte cu dl Rector, Prof. Dr. Seydin Aydın, asistat de vicerectorul, Prof. Dr. Sezgin Ayan, prodecanul Facultăţii de Piscicultură, Assist. Prof. Dr. Adem Yavuz Sönmez.

Într-o ceremonie solemnă, cele două părţi au semnat o serie de acorduri privind cooperarea între Universităţi în diferite domenii academice. În special, acordurile semnate prevăd activităţi comune de cercetare şi dezvoltare în domenii prioritare ale agriculturii ţărilor noastre, deschiderea noilor specialităţi. Conform protocolului semnat, studenţii şi profesorii vor beneficia de granturi acordate de către guvernul Turciei pentru mobilitatea academică în universităţile partenere.

Importanţa vizitei delegaţiei de la Universitatea din Kastamonu este marcată prin prezenţa la semnarea Protocolului Mevlana a dlui Ion Parea, viceministru al agriculturii şi industriei alimentare al Republicii Moldova

Pe parcursul vizitei de lucru, oaspeţii au luat cunoştinţă cu subdiviziunile de formare a specialiştilor în cadrul Facultăţii de Medicină Veterinară şi Ştiinţa Animalelor: laboratorul modern de genetica moleculara, laborator de monitorizare a produselor din lapte si carne, ferma didactică de bovine a UASM, minifabrica de produse lactate, gospodăria piscicolă „Costeşti“, Ialoveni.

Pentru referinţăUniversitatea Kastamonu desfăşoară cercetări şi activităţi educaţionale în  cadrul a 14 facultăţi, 2 instituţii, 4 şcoli superioare, 11 şcoli profesionale de învăţământ superior şi programe internaţionale Erasmus, Farabi şi Mevlana. Acesta cooperează cu 75 de universităţi din Turcia şi alte ţări, cum ar fi: Statele Unite ale Americii, Argentina, Portugalia, Kârgâzstan, Kazahstan, Indonezia, Malazia şi altele.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda