85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Finalități în proiectul finanțat de Agenția de Dezvoltare din Cehia

Conform planului de activități în proiectul «Modernizarea și îmbunătățirea calității activităților didactice și de cercetare ale UASM 2016-2017» la finele anului curent au avut loc un șir de activități, care au fost organizate de către Prorectorul pentru Relații Internaționale dna  Cristina Coșciug și expertul instituțional al proiectului, dna Iulia Corman.

Reprezentantul  Institutului de Educație și Comunicare din Praga, profesorul Milan Slavik, împreună cu dna  Tatiana Ivanova, cadru didactic al Universității de Științe ale Naturii, au ținut un curs și au desfășurat mai multe seminare pentru cadrele didactice din cadrul Universității Agrare,  cu privire la Didactica predării,  iar pentru studenții facultăților inginerești au prezentat cursul – Tendințe în consultanța agricolă în Republica Cehă și țările europene.

Expertul, dl Alexandru Kandakov, a asigurat în această perioadă aprovizionarea cu tehnica de calcul și softuri, a asistat la lecțiile publice ale profesorilor și a prezentat studenților facultății Cadastru și Drept informații interesante in cadrul unei lecții publice cu genericul „Rolul sistemelor informaționale de marcheting agricol pentru Republica Moldova”

Dna Tatiana Ivanova, managerul proiectului, a menționat și activitatea de cercetare realizată în cadrul proiectului de profesorii și studenții facultății de Medicină Veterinară și Știința Animalelor, care la fel au beneficiat instruire și certificate speciale în acest proiect.

La etapa de finalizare a proiectului a participat și  ambasadorul Cehiei Zdeněk Krejčí,  care a  înmânat certificate de formare continuă  participanților la cursuri și a oferit suportul tehnic pentru Universitate.

Administrația Universității Agrare din Moldova și-a exprimat toată gratitudinea pentru colaborarea fructuoasă și speranța la colaborării în alte proiecte.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda