"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Lansarea oficială a proiectului ERASMUS+ ReSTART

 

În perioada 14-16 decembrie 2017, în cadrul Universității Politehnice din București a avut loc prima întâlnire de lucru a partenerilor proiectului Erasmus+ “ReSTART – Reinforce entrepreneurial and digital skills of students and teachers to enhance the modernization of higher education in Moldova”, proiect cofinanțat de Comisia Europeană prin Programul Erasmus+ KA2 – Capacity Building in the Field of Higher Education, începând cu 15 octombrie 2017 pe o perioadă de 3 ani. La evenimentul de lansare a proiectului, Universitatea Agrară de Stat din Moldova a fost reprezentată de dna Aurelia LITVIN, dr. hab., prof. univ. interim., șef catedră Business și Administrare.

Pe tot parcursul desfăşurării evenimentului, membrii parteneriatului format din 9 instituții au pus în discuție subiecte cu referire la managementul şi buna implementare a proiectului, diseminarea eficientă a rezultatelor, aspectele financiare şi sustenabilitatea proiectului. În acelaşi timp, s-a pus accent pe:

  • distribuirea sarcinilor fiecărei instituții în cadrul pachetelor de lucru;
  • identificarea mijloacelor de comunicare între partenerii proiectului;
  • determinarea tipurilor de mobilităţi;
  • stabilirea obiectivelor prioritare pentru modernizarea programului de master la specializarea „Administrarea afacerilor în sectorul agro-alimentar”;
  • precizarea modalităţilor de prezentare a dărilor de seamă privind sarcinile realizate;
  • determinarea modalităților de finanţare a etapelor proiectului etc.

Obiectivul general al proiectului ReSTART este de a extinde beneficiile și a spori impactul curriculumului antreprenorial asupra studenților și cadrelor științifico-didactice prin valorificarea experienței avansate în domeniu. În particular, la UASM vor fi modernizate 6 cursuri universitare şi organizate 2 sesiuni de formare a viitorilor formatori la București și Košice. În cadrul proiectului vor fi antrenați masteranzi, cadre didactice, personal administrativ și reprezentanți ai mediului de afaceri și entităților guvernamentale.

 

IMG 1668


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda