85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 jeanmon

Hot-Line

Vizită de lucru la Universitatea Mykolo Romerio din Vilnius, Lituania în cadrul proiectului ELEVATE

 

În perioada 13-17 februarie 2018 dl Dionisie BOAGHIE, Prorector pentru învățământ cu frecvență redusă și activitate financiară împreună cu dna Elena SCRIPNIC, Prorector pentru Relații Internaționale au efectuat o vizită de studiu la Universitatea Mykolo Romerio din Vilnius, Lituania, în cadrul proiectului “ELEVATING THE INTERNATIONALISATION OF HIGHER EDUCATION IN MOLDOVA – ELEVATE”, fondat cu suportul Comisiei Europene, în cadrul programului ERASMUS+.

În cadrul reuniunii discuțiile s-au concentrat asupra politicii de internaționalizare implementate la Universitatea Mykolo Romerio, fluxurile de mobilitate academică, strategia de admitere, recrutare și marketing. De asemenea, comunicările au abordat aspecte privind dezvoltarea și implementarea programelor comune de studiu și diplomelor duble. Reprezentanții din cadrul diferitor facultăți au efectuat schimb de experiență privind aplicarea la programele de studiu cu diplomă dublă.

Programul de lucru a inclus o vizită a membrilor echipei la Centrul universitar de suport al cercetării și inovației unde a avut loc prezentarea internaționalizării cercetărilor și a altor activități ce țin de acest centru. De asemenea, coordonatorii proiectului au organizat o vizită la Biblioteca publică, sălile pentru studii cu frecvență la zi, sălile pentru studii la distanță etc.

În perioada desfășurării vizitei de studiu s-a realizat un workshop destinat managementului proiectului ELEVATE.

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda