85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

A doua întâlnire de lucru a partenerilor proiectului „IMPROVING SKILLS IN LABORATORY PRACTICE FOR AGRO-FOOD SPECIALISTS IN EASTERN EUROPE” (Ag-Lab) organizată în incinta UASM

cofo ag lab

În perioada 9-12 iulie, 2018 Universitatea Agrară de Stat din Moldova a organizat a doua întâlnire de lucru din cadrul proiectului „Improving skills in laboratory practice for agro-food specialists in eastern Europe” (Ag-Lab), găzduind parteneri din Ucraina, Georgia, Slovenia, Polonia, Italia, Franța şi Bulgaria.

Programul de lucru s-a axat pe întâlnirea Comitetului de coordonare și sesiunea de formare a partenerilor din toate instituțiile participante.

Evenimentul a fost deschis de reprezentantul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Secretar de Stat Dna Alisa PÎRLOG și de Rectorul UASM, dr. hab., prof. univ. Valerian BALAN. La eveniment au participat reprezentanți ai Ambasadei Franţei în Republica Moldova și Coordonatorul Oficiului Erasmus + în Moldova Dna Claudia MELINTE.

Coordonatorul de proiect Marija KLOPCIC a prezentat bugetul proiectului pe primele șase luni de derulare și demararea procedurii de procurare a echipamentului. Partenerii europeni au efectuat o analiză a primelor sesiuni de formare, care au avut loc în diferite instituții partenere din Europa, urmată de acţiunile întreprinse pentru diseminarea rezultatelor obţinute și cele preconizate în viitor pentru realizarea strategiei de diseminare a proiectului.

Fiecare partener a prezentat realizarea activităților sale în cadrul pachetelor de lucru planificate în proiect, iar co–coordonatorul proiectului Ludmila STEPURA  a pus în discuție planul de lucru al proiectului pentru următoarele șase luni.

Conform programului de lucru, participanții la reuniune au efectuat o vizită de studiu  în cadrul Centrului Republican de Diagnostic Veterinar, unde au făcut cunoștință cu metodele de laborator și indicii acreditați utilizaţi la această instituție.

 

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda