"Da nobis recta sapere"

Publicații UASM


sa

 

RINA SIMTEX


edrone


 

rural


 
tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart


logo smart

 


erasmus+

 


Centrul Euros

 


casee


 

ceepus logo rgb web


logo smart

 


 CREDO


 

uniclad


 

euagro


 

RO MD


 

cedr


Crosscompconnect

Admiterea la doctorat 2018

 

Admitere 2018

Şcoala doctorală a Parteneriatului instituţiilor din învățământ și cercetare din agricultură din cadrul Universității Agrare de Stat din Moldova

anunță concurs pentru admiterea la studii de doctorat, ciclul III

cu finanțare de la buget de Stat și în bază de contract,

pentru anul de studii 2018-2019

Admiterea se va efectua conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III și Ordinului Ministerului Educației al Republicii Moldova nr. 1380 din 14.09.2018 cu privire la aprobarea Planului de repartizare între Școli doctorale a granturilor de la bugetul de Stat pentru anul universitar 2018-2019 , la următoarele specialități:

Specialitatea științifică

Nr. de locuri vacante

Forma de studii

cu frecvență

cu frecvență redusă

411.06 Pomicultură

2

1

1

411.07 viticultură

3

2

1

411.09 Protecția plantelor

3

3

 

421.01 Ameliorarea și biotehnologia reproducerii animalelor

1

 

1

421.03. Tehnologia creşterii animalelor şiobţinerii produselor animaliere

1

1

 

431.01 Terapie, farmacologie și toxicologie veterinară

2

2

 

431.03 Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie şi imunologie veterinară

1

 

1

451.02 Siguranșa alimentelor de origine animală

1

1

 

Au dreptul să participe la admitere numai absolvenții cu diploma de master sau echivalentă acestei, din țară și din străinătate conform legii, cu media generală nu mai mică 8,0.

Pentru înscriere la concurs, candidatul depune următoarele acte:

  1. Cerere pe numele rectorului Universității;
  2. Copia buletinului de identitate;
  3. Diploma de studii de licență și de master (originalul și copia);
  4. Copia lucrărilor științifice publicate (a brevetelor de invenție), cel puțin una, sau un referat științific (în volum de 10-12 pagini) cu tema la specialitatea aleasă;
  5. Curriculum vitae;
  6. Copia carnetului de muncă;
  7. 3 fotografii 3 x 4;
  8. Cetățenii Republicii Moldova care și-au făcut studiile în alte țări vor prezenta traducerea diplomei legalizată la notar precum și copia legalizată a certificatului de recunoaștere și echivalare a lui de către Ministerul Educației;
  9. Cetățenii altor state se înscriu la studii în bază de contract contra plată;
  10. Chitanța de achitarea a taxei de înscriere. Taxa de înscriere constituie 30 lei.

Actele urmează a fi depuse pe adresa Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Școala doctorală, Biroul 708, MD-2049, mun. Chișinău, str. Mircești 44. Tel. (022) 432-209; 432-543; 31-22-07; 069204216. Responsabil metodist-coordonator Valentina Goia

Calendar

Sesiunea de admitere 1-31 octombrie 2018

Activitate

Perioada

Program

Înscrierea candidaţilor

1-15 octombrie

10:00 – 17:00

Examen de competenţă lingvistică

18 octombrie

14:00 – 17:00

Examen de specialitate

23-24 octombrie

14:00 – 17:00

Afişarea rezultatelor finale

25 octombrie*

16:00 – 17:00

Depunerea eventualelor contestaţii

26 octombrie

10:00 – 17:00

Încheierea contractelor de studiu

29-31 octombrie

10:00 – 17:00

* Dacă rămân locuri neocupate, se va organiza o nouă sesiune în intervalul 26-29 octombrie 2018.

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

Erasmus +

erasmus+

engleza

UASM pe Facebook

Hot-Line

Copyright © 2021 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda