85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Admiterea la doctorat 2018

 

Admitere 2018

Şcoala doctorală a Parteneriatului instituţiilor din învățământ și cercetare din agricultură din cadrul Universității Agrare de Stat din Moldova

anunță concurs pentru admiterea la studii de doctorat, ciclul III

cu finanțare de la buget de Stat și în bază de contract,

pentru anul de studii 2018-2019

Admiterea se va efectua conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1007 din 10.12.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea studiilor superioare de doctorat, ciclul III și Ordinului Ministerului Educației al Republicii Moldova nr. 1380 din 14.09.2018 cu privire la aprobarea Planului de repartizare între Școli doctorale a granturilor de la bugetul de Stat pentru anul universitar 2018-2019 , la următoarele specialități:

Specialitatea științifică

Nr. de locuri vacante

Forma de studii

cu frecvență

cu frecvență redusă

411.06 Pomicultură

2

1

1

411.07 viticultură

3

2

1

411.09 Protecția plantelor

3

3

 

421.01 Ameliorarea și biotehnologia reproducerii animalelor

1

 

1

421.03. Tehnologia creşterii animalelor şiobţinerii produselor animaliere

1

1

 

431.01 Terapie, farmacologie și toxicologie veterinară

2

2

 

431.03 Microbiologie, virusologie, epizootologie, micologie şi imunologie veterinară

1

 

1

451.02 Siguranșa alimentelor de origine animală

1

1

 

Au dreptul să participe la admitere numai absolvenții cu diploma de master sau echivalentă acestei, din țară și din străinătate conform legii, cu media generală nu mai mică 8,0.

Pentru înscriere la concurs, candidatul depune următoarele acte:

  1. Cerere pe numele rectorului Universității;
  2. Copia buletinului de identitate;
  3. Diploma de studii de licență și de master (originalul și copia);
  4. Copia lucrărilor științifice publicate (a brevetelor de invenție), cel puțin una, sau un referat științific (în volum de 10-12 pagini) cu tema la specialitatea aleasă;
  5. Curriculum vitae;
  6. Copia carnetului de muncă;
  7. 3 fotografii 3 x 4;
  8. Cetățenii Republicii Moldova care și-au făcut studiile în alte țări vor prezenta traducerea diplomei legalizată la notar precum și copia legalizată a certificatului de recunoaștere și echivalare a lui de către Ministerul Educației;
  9. Cetățenii altor state se înscriu la studii în bază de contract contra plată;
  10. Chitanța de achitarea a taxei de înscriere. Taxa de înscriere constituie 30 lei.

Actele urmează a fi depuse pe adresa Universitatea Agrară de Stat din Moldova, Școala doctorală, Biroul 708, MD-2049, mun. Chișinău, str. Mircești 44. Tel. (022) 432-209; 432-543; 31-22-07; 069204216. Responsabil metodist-coordonator Valentina Goia

Calendar

Sesiunea de admitere 1-31 octombrie 2018

Activitate

Perioada

Program

Înscrierea candidaţilor

1-15 octombrie

10:00 – 17:00

Examen de competenţă lingvistică

18 octombrie

14:00 – 17:00

Examen de specialitate

23-24 octombrie

14:00 – 17:00

Afişarea rezultatelor finale

25 octombrie*

16:00 – 17:00

Depunerea eventualelor contestaţii

26 octombrie

10:00 – 17:00

Încheierea contractelor de studiu

29-31 octombrie

10:00 – 17:00

* Dacă rămân locuri neocupate, se va organiza o nouă sesiune în intervalul 26-29 octombrie 2018.

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda