85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

Masa rotundă cu titlul "Promovarea sistemului de agricultură conservativă în Republica Moldova prin Protecţia solurilor ca prioritate a mileniului III"

 Universitatea Agrară de Stat din Moldova Facultatea Agronomie

Catedra Agroecologie şi Ştiinţa Solului

vă invită  la Masa rotundă cu titlul "Promovarea sistemului de agricultură conservativă în Republica Moldova

 prin Protecţia solurilor ca prioritate a mileniului III"  dedicată aniversării a 85 de ani ai UASM care va avea loc la 03 decembrie 2018,  ora 12:00  în incinta UASM, Catedra Agroecologie şi Ştiinţa Solului (auditoriul 105 A, Facultatea Agronomie).

Manifestarea științifică cu participarea savanților din România este organizată în cadrul proiectelor:

16.80013.5007.03/Ro – Evaluarea comparativă a sistemelor convenţionale şi conservative de lucrare a solului privind sechestrarea carbonului şi fondarea agroecosistemelor durabile;

15.817.05.27A - Cercetări agroecologice comparative privind sistemele convenţionale şi conservative de lucrare a solului în scopul utilizării raţionale a resurselor naturale şi promovării agriculturii durabile.

Agenda activităţii:

  1. Agricultura conservativă şi ecodezvoltarea, Rusu Teodor, prof. dr., UŞAMV, Cluj-Napoca;
  2. Cercetări agroecologice privind agricultura conservativă în cadrul proiectului internaţional bilateral UASM – UŞAMV, Cluj-Napoca (2016-2018), Andriucă Valentina, conf. univ., dr.;
  3. Promovarea sistemului de agricultură conservativă în RM – realităţi, probleme, perspective, Boincean Boris, prof. cercet., dr. hab., ICCC "Selecţia";
  4. Necesitatea modificării însuşirilor stratului post arabil degradat al cernoziomurilor pentru implementarea tehnologiilor No-till şi Mini-till de lucrare a solului prin utilizarea culturilor ameliorative, Cerbari Valerian prof. univ., dr. hab., IPAPS "N. Dimo";
  5. Discuţii.
  6. Înmânarea certificatelor de participare.

Se invită cei interesaţi de domeniu.

Date de contact:

Tel. 022432183

Fax: 022312276

e-mail: valandriuca@yahoo.com

Andriucă Valentina

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda