85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Programul de burse de studii oferite de Guvernul Ungariei pentru anul academic 2019-2020 și procedura de aplicare

Departamentul Relaţii Internaționale anunță despre bursele de studii oferite de Guvernul Ungariei pentru anul academic 2019-2020.

 

Vedeți  informația despre burse  şi procedura de aplicare

 

Cursurile de masterat sunt oferite în limba engleză pentru anul academic 2019-2020 la programele:

 1. MSc in Plant Protection (University of Pannonia)
 2. MSc in Rural Development and Agribusiness (Szent István University)
 3. MSc in Agricultural Biotechnology (Szent István University)

Condiții:

Bursa va acoperi:

 • taxele de aplicare și de școlarizare pe tot parcursul perioadei de studiu;
 • cazarea în cămin;
 • costuri de subzistență;
 • asigurarea de sanatate.

Durata burselor: 22 luni

 

Aplicarea/înscrierea și procesul de selecție

 

Selecția studenților va avea loc în două etape:

Etapa 1: FAO va examina candidații și va depune cereri la Ministerul Agriculturii din Ungaria, care le va trimite la Universitatea corespunzătoare. Candidații trebuie să prezinte dosarele COMPLETE.

Faza 2: Universitățile vor desfășura un nou proces de selecție, fără implicarea FAO. Studenții selectați vor fi de asemenea anunțați de către minister.

Condiţiile de participare la concurs

Candidații vor fi selectați pe baza următoarelor criterii:

 • Cetățean al Republicii Moldovei
 • Studii universitare ciclul I
 • Rezultate academice înalte
 • Cunoașterea limbii engleze
 • Motivație
 • Apt din punct de vedere al stării sănătăţii
 • Vârsta (sunt preferați candidații sub 30 de ani)

 

Procedura de aplicare/înscriere

Candidații pregătesc un dosar, care va fi trimis prin e-mail REU-Scholarship@fao.org, format din:

 • Formularul de cerere completat în mod corespunzător
 • Curriculum vitae
 • O copie a diplomei de licență
 • O copie a certificatului de competență în limba engleză
 • Copii ale paginilor relevante din pașaport care arată data expirării și numărul pașaportului
 • O scrisoare de recomandare
 • Declarație de motivare
 • Cazierul judiciar
 • Certificatul medical

Toate documentele depuse trebuie să fie în limba engleză

 

Termenul limită -28 februarie 2019

 

Notă:

Solicitanții care nu au fost selectați în anii precedenți pot reaplica la programul 2019-2020.

Informații adiționale privind condițiile programului de burse și procedura de înscriere le găsiți aici.

Toate costurile sunt finanțate de guvernul ungar

Food and Agricultural Organization of the United Nations

Pentru informații suplimentare Vă puteți adresa la Departamentul Relații Internaționale, Blocul Administrativ, et. 8, Biroul 802 şi 807.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda