85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

Hot-Line

Participarea la Forumul Euro-asiatic Economic al Tineretului, ediţia a X-a

În perioada 16-18 aprilie 2019 la Universitatea de Economie de Stat din Ural (oraşul Ekaterinburg, Federaţia Rusă) a avut loc Forumul Euro-asiatic Economic al Tineretului, ediţia a X-a, care sa desfăşurat sub genericul „Rusia – Asia – Africa - America Latină: economia de încredere reciprocă”. La lucrările Forumului în calitate de oaspete de onoare şi expert la evaluarea proiectelor ştiinţifice ale tinerilor cercetători prezentate la concursulCompetitivitatea teritoriilor” a participat decanul facultăţii Cadastru şi Drept, conferenţiar universitar Horjan Oleg.

La eveniment au participat 3300 de delegaţi din 72 de ţări şi 70 regiuni ale Federaţiei Ruse, Ambasadori, Consuli şi alte persoane oficiale, reprezentanți ai 19 Misiuni Diplomatice, acreditate în Federaţia Rusă.

În lista participanţilor la eveniment se numără: reprezentanţi ai puterii legislative şi executive; autorităţi publice locale ale regiunii Sverdlovsk; reprezentanţi ai 126 universităţi din diferite ţări, inclusiv 69 universităţi din Asia, Africa, America Latină şi Orientul Apropiat şi 57 universităţi din Federaţia Rusă, reprezentanţii cercurilor de afaceri şi organizaţiilor obşteşti precum şi peste 700 de elevi.

Forumul Internaţional Diplomatic sub genericul „Diplomaţia publică ca formă a dialogului şi încrederii în relaţiile internaţionale contemporane” desfăşurat pentru prima dată în cadrul FESET a unit 13 Ambasadori Plenipotenţiari din ţările Asiei, Africii şi Americii Latine.

În cadrul Forumului au demarat 5 Congrese, 30 concursuri, olimpiade, lecţii publice, ţinute de savanţi de talie internaţională şi oameni de afaceri din diferite ţări, video conferinţe cu Israel şi Kazahstan, expoziţii.

De asemenea, la acest eveniment  a avut loc semnarea Acordului de colaborare dintre Universitatea de Economie de Stat din Ural şi Universitatea Agrară de Stat din Moldova.


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda