85

"Da nobis recta sapere"

Acasă
Despre noi
Mesajul rectorului
File de istorie
ORGANIGRAMA
Raport anual de activitate
Raport financiar
Declarație de răspundere managerială
ADMITERE 2019
Studii de licență
Studii de masterat
Studii de doctorat
Studenților de peste hotare
Dinamica depunerii cererilor
Rezultatele admiterii
Locuri neacoperite
Administraţia
Senatul universitar
Consiliul de administraţie
Consiliul de Dezvoltare Strategică Instituţională
Studii
Învățământ cu frecvență
Învățământ cu frecvență redusă
Catalogul cursurilor
Volumul I (ciclul I)
Volumul II (ciclul II)
Centru Național de Formare Profesională Continuă şi Consultanță al UASM
Facultăți
Agronomie
Horticultură
Economie
Medicină Veterinară
Inginerie Agrară şi Transport Auto
Cadastru şi Drept
Biblioteca
Relaţii internaţionale
Personal şi contacte
Cooperarea şi parteneriatul internaţional
Programe, proiecte internaționale, mobilitatea academică
Burse, Studii
ERASMUS
EUroSTUDIES
Cercetare stiințifică
Raport activitatea științifică
Personal şi contacte
Structuri de cercetare
Cercetare studenţească
Şcoala doctorală
Parcul inovaţional
Proiecte de cercetare
Acreditare
Anunţuri
Seminare ştiintifice de profil
Simpozioane
Subdiviziuni
Secţia studii şi management al calităţii
Catedra militară
Sindicatul angajaților
Centrul medical
Serviciul resurse umane
Contabilitate şi Planificare economică
Serviciul juridic
Centrul de ghidare şi consiliere în carieră
Serviciul de secretariat
Secția Tehnologii informaționale
Centrul editorial
Serviciul achiziţii publice
Campusul universitar
Ferma didactică a UASM
Viaţa studenţească
CADRUL LEGAL
Acte legislative NAŢIONALE
Carta universitară
Acte normative UASM
Moodle UASM
Planuri de studii

Diplomă Dublă

dubla diploma

Publicații UASM


Stiinta-Agricola

 

uasm


 

edrone


rural


RINA SIMTEX

tempus

CRU
logo AUF RVB
agrilida
logoev

sufor


Euraxess


casee logo


TecTNet logou


teachme


fktbum


elevate logo


AG Lab


restart

 


logo smart

cofonded big


erasmus+

 


Centrul Euros


casee

 


ceepus logo rgb web


 

 jeanmon


 

 

logo smart


 CREDO

Hot-Line

AGRONOMIADA-2019

În perioada 09-12.05.2019 la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului  „Regele Mihai I al Romaniei” din Timişoara, România, s-a desfăşurat Concursul Naţional Profesional-Ştiinţific şi Sportiv AGRONOMIADA 2019, ediţia a XXXI-a, în care a participat o delegaţie de 47 persoane ai Universităţii Agrare de Stat din Moldova formată din cadre ştiinţifico-didactice şi studenţi de la toate facultăţile. Şeful delegaţiei UASM prim-prorectorul Iurie Melnic a participat la festivităţile  oficiale deschidere şi închidere a AGRONOMIADEI cu cuvânt de salut. Pe parcursul acestei perioade studenţii noştri au luat parte la mai multe concursuri desfăşurate pe domenii: Agronomie, Biologie, Horticultură, Ingineria Produselor alimentare, Zootehnie, Educaţie fizică şi sport - fotbal, volei şi dans sportiv.

Juriul concursului Profesional-Ştiinţific a apreciat înalt pregătirea teoretică şi practică a studenţilor UASM pe discipline:

 • Savciuc Olga, studentă an. 3, facultatea de agronomie - Diplomă de gradul III şi Premiul III la disciplina Tehnologia creşterii păsărilor (responsabil de disciplină prorector, dr., conf.univ. Scripnic Elena, lect. univ. Pavlicenco Natalia);
 • Taban Vlad, student an. 3, facultatea de agronomie – Diplomă de Menţiune şi Premiul IV la disciplina Pedologie (responsabil de disciplină decanul facultăţii de Agronomie, dr., conf.univ. Bacean Ion);
 • Luşmanschii Mihail, student an. 3, facultatea de agronomie – Diplomă de Menţiune şi Premiul IV la disciplina Fitotehnie (responsabil de disciplină şeful catedrei Fitotehnie a facultăţii de Agronomie, dr., conf.univ.int. Dubiţ Daniela);
 • Gobjilă Elena, studentă an. 2, facultatea de agronomie – Diplomă de Menţiune şi Premiul IV la disciplina Botanică (responsabil de disciplină şeful catedrei Agroecologie şi Stiinţa solului a facultăţii de Agronomie, dr., conf.univ. Andriucă Valentina);
 • Agachi Cătălin, student an. 2, facultatea de agronomie – Diplomă de Menţiune şi Premiul IV la disciplina Poluarea apei şi solului (responsabil de disciplină şeful catedrei Agroecologie şi Stiinţa solului a facultăţii de Agronomie, dr., conf.univ. Andriucă Valentina);
 • Creţu Doina, student an. 2, facultatea de agronomie – Diplomă de Menţiune şi Premiul IV la disciplina Poluarea apei şi solului (responsabil de disciplină şeful catedrei Biotehnologii în zootehnie a facultăţii de Agronomie, dr., conf.univ. Pîrlog Alisa);
 • Botezatu Olga, student an. 3, facultatea de horticultură – Diplomă de Menţiune şi Premiul IV la disciplina Entomologie (responsabil de disciplină şeful catedrei Protecţia plantelor, dr., univ. Croitoru Nichita);
 • Scorţesco Florentin, student an. 4, facultatea de horticultură – Diplomă de Menţiune şi Premiul IV la disciplina Silvicultură şi Grădini Publice (responsabil de disciplină prodecanul facultăţii de horticultură, lect., univ. Sfeclă Victor);
 • Barancean Cristian, student an. 3, facultatea de horticultură – Diplomă de Menţiune şi Premiul IV la disciplina Silvicultură şi Grădini Publice (responsabil de disciplină prodecanul facultăţii de horticultură, lect., univ. Sfeclă Victor);
 • Crivoi Luminiţa, st. an. 4, facultatea de horticultură – Diplomă de Menţiune şi Premiul IV la disciplina Pomicultură (responsabil de disciplină şeful catedrei Pomicultură, dr., conf.univ. Manziuc Valerii);
 • Crîjanovschi Valeria, studentă an. 2, facultatea de agronomie – Diplomă de Menţiune şi Premiul IV la disciplina Nutriţia şi alimentaţia animală (responsabil de disciplină şeful catedrei Zootehnie a facultăţii de Agronomie, dr.hab., prof.univ. Caisîn Larisa);
 • Cozlov Dionisii, student an. 3, facultatea de medicină veterinară – Diplomă de Menţiune şi Premiul IV la disciplina Anatomie patologică (responsabil de disciplină , univ. Naforniţă Nicolae);
 • Munteanu Victoria, student an. 3, facultatea de medicină veterinară – Diplomă de Menţiune şi Premiul IV la disciplina Semiologie (responsabil de disciplină , univ. Naforniţă Nicolae).

Juriul concursului sportiv a apreciat înalt şi pregătirea fizică a studenţilor UASM.

La concursul sportiv fotbal echipa Universităţii Agrare de Stat din Moldova a fost medaliata Agronomiadei 2019, ocupînd locul III. Ea a lăsat în urmă echipele USAMZV Bucureşti (locul IV), USAMV Cluj-Napoca(locul V) şi Universitatea din Craiova (locul VI). Primul loc a fost la ocupat gazde USAMZVB Tmişoara şi USAMZV Iaşi (locul II). Echipa UASM a fost formată din:

- Popovici Ion (antrenor) lect. univ., catedra Educaţie fizică);

- Popovici Andrei (portar)  student an. 4, facultatea de horticultură – Medalie, Diplomă de gradul III şi Premiul III;

- Petraşcu Ion, student an.3, facultatea Economie – Medalie, Diplomă de gradul III şi Premiul III;

- Graur Dumitru, student an.3, facultatea Medicină Veterinară – Medalie, Diplomă de gradul III şi Premiul III;

- Muradu Ion, student an.3, facultatea Inginerie Agrară şi Transport Auto – Medalie, Diplomă de gradul III şi Premiul III;

- Diaconu Igor, student an.3, facultatea Inginerie Agrară şi Transport Auto – Medalie, Diplomă de gradul III şi Premiul III;

- Ştirbu Lilian, student an.3, facultatea Economie – Medalie, Diplomă de gradul III şi Premiul III;

- Burac Valerii, student an. 2, facultatea Horticultură – Medalie, Diplomă de gradul III şi Premiul III;

- Ceavdari Alexandr, student an. 1, facultatea Horticultură – Medalie, Diplomă de gradul III şi Premiul III.

- Luşmanschii Mihail, student an. 3, facultatea Agronomie – Medalie, Diplomă de gradul III şi Premiul III.

La concursul sportiv dans sportiv echipa Universităţii Agrare de Stat din Moldova a fost ocupat locul III. Echipa UASM a fost formată din:

- Cipilenco Ludmila (antrenor) lect. univ., catedra Educaţie fizică);

- Bejenari Anastasia, studentă an. 1, facultatea Cadastru şi Drept – Medalie, Diplomă de gradul III şi Premiul III;

- Lungu Corina, studentă an. 1, facultatea Cadastru şi Drept – Medalie, Diplomă de gradul III şi Premiul III;

- Rimbu Olga, studentă an. 1, facultatea Cadastru şi Drept – Medalie, Diplomă de gradul III şi Premiul III;

- Vacarciuc Dorina, studentă an. 1, facultatea Cadastru şi Drept – Medalie, Diplomă de gradul III şi Premiul III;

- Zelinschi Maria, studentă an. 1, facultatea Cadastru şi Drept – Medalie, Diplomă de gradul III şi Premiul III.

La concursul sportiv dans sportiv echipa Universităţii Agrare de Stat din Moldova a fost ocupat locul III. Echipa UASM a fost formată din:

La concursul sportiv volei echipa Universităţii Agrare de Stat din Moldova a obţinut Menţiune. Echipa UASM a fost formată din:

- Cipilenco Ludmila (antrenor) lect. univ., catedra Educaţie fizică);

- Vrabie Ecaterina, studentă an.4, facultatea Cadastru şi Drept – Menţiune şi Premiu;

- Chircioglo Denis, student an.3, facultatea Agronomie – Menţiune şi Premiu;

- Daalî Alexandr, student an.3, facultatea Inginerie Agrară şi Transport Auto – Menţiune şi Premiu;

- Chitorog Lilian, student an.1, facultatea Cadastru şi Drept– Menţiune şi Premiu.

 

Administraţia Universităţii Agrare de Stat din Moldova aduce mulţumiri tuturor cadrelor didactice şi studenţilor participanţi la Concursul Naţional Profesional-Ştiinţific şi Sportiv AGRONOMIADA 2019 şi felicitări învingătorilor.

 

 


ordinul-republicii
În octombrie 2013
Universităţii Agrare de Stat din Moldova i s-a conferit cea mai înaltă distincție de stat 
„Ordinul Republicii”.

engleza

UASM pe Facebook

Copyright © 2019 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Toate drepturile sunt rezervate.

Designed by Nicolae Daraduda